Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

KOJI SU TO ZDRAVSTVENI

KOJI SU TO ZDRAVSTVENI IZAZOVI U MLADOSTI?Oni se bitno razlikuju od onih u prošlim dekadama. Razvoj farmaceutike ivakcina doprineo je smanjenju infektivnih bolesti. Danas, zdravlje mladih ljudi, iodraslih koji će od njih postati, kritično je povezano sa navikama i ponašanjimakoje stiču.Razorna ponašanja:Ograničen broj ponašanja značajno doprinosi današnjim glavnim ubicama, ato su bolesti srca, rak i povrede. Ova ponašanja obično se stiču tokom mladosti iobuhvataju:*pušenje*nezdravu ishranu*nedovoljnu fizičku aktivnost*oblike sex.ponašanja koji mogu dovesti do HIV-a, drugih sex.prenosivihbolesti(SPB) i neželjenih trudnoća*Ponašanja koja mogu dovesti do namernih povreda (nasilje, samoubistvo) inenamernih (saobraćajni udesi)*alkohol i narkomanijuOva ponašanja izlažu mlade teškim zdravstvenim rizicima, kako sada, tako iu budućnosti. Dakle, samo šest oblika ponašanja dovodi do najozbiljnijihproblema. Ova ponašanja obično nastaju u mladosti, produžavaju u odraslomdobu, međusobno su povezana ali mogu se preduprediti. Ova ponašanja ne samoda prave zdravstvene probleme, ona istovremeno uzrokuju i mnoge obrazovne isocijalne probleme sa kojima se nacija susrece, uključujući tu neuspeh uzavršavanju srednje škole, nezaposlenost, ostavljanje vlastite dece bez adekvatnepotpore i kriminal.Tako, u SAD-u , prema podacima CDC-a za 1996. , svakog dana preko 3000mladih počinje da puši, godišnje preko 1000000 adolescentkinja ostane trudno,preko 3 miliona dobije SPB, a preko 30000 mladih pogine u sudarima automobila.Prema izveštaju DASH (Odeljenja za zdravlje adolescenata i školskeomladine) pri CDC-u 3/4 mortaliteta i glavnina morbiditeta i socijalnih problema uuzrastu od 5 do 24 godine potiče od sledećih uzroka: ponašanja koja dovode donamernih ili nenamernih povreda, alkohola i narkomanije i neodgovornogseksualnog ponašanja. Kod odraslih , tri su glavna razloga za 2/3 mortaliteta ivećinu morbiditeta, patnji i troškova zdravstvene nege: 34% smrtnosti je od srčanihbolesti, 25% od raka i 7% od šloga (insulta). Opet, ovim uzrocima najvišedoprinose 3 kategorije ponašanja: pušenje, navike u ishrani i fizička neaktivnost.Već smo rekli da škole i fakulteti nisu samo mesta za učenje (obuku)mladih, već i mesta gde oni provedu dobar deo svojih života. Pomenuta obuka nijedovoljna- ako oni vide da profesori puše, da u školskoj, studentskoj menzi dobijajumasnu i nekvalitetnu hranu, ako nemaju pristup preventivnim službama, sve ovo jeuzalud. Zdravstveno vaspitanje je tek početak. Efikasni zdravstveni programinastavljaju se i van učionice i amfiteatra. To uključuje :*Fizičko vaspitanje,24

*Zdravstvenu promociju za osoblje*školsku i studentsku dijetetičarsku službu*školsku i studentsku zdravstvenu službu*školska i studentska savetovališta.Mnogim kanalima, zdravstvene poruke se mogu i moraju osnažiti.CDC je recimo, sproveo (i sprovodi) na svake dve godine i ispitivanje nauzorku od 16000 studenata, u vezi svih 6 vrsta rizičnog ponašanja i na osnovu togase prilagođava i program zdravstvenog vaspitanja.Oni imaju niz aktivnosti i edukativnih materijala, recimo:" Neko u školi ima SIDU"- model politike u vezi HIV infekcije i HIV edukacije uškolskim uslovima"SIDA edukacija kod kuće i u školi"- vodič za roditelje i nastavnike kako dasprovode HIV edukaciju kod mladih itd.U kreiranju programa vaspitanja za zdravlje, najcesce koristimo modelbiheviorističke epidemiologije uz mogucnost praćenja zdravstvenog ishoda nekogponašanja kod mladih, njegovih determinanti i razvoja odgovarajuće školskepolitike u smislu uticanja na te determinante. Zatim se prave smernice (uputstva)koje će pomoći da se napravi plan i implementacija politike i programa koji ćenajefikasnije poboljšati navedeno.Na kraju, treba uvek imati na umu, da je ulaganje u vaspitanje koje vodizdravlju najbolja investicija za svako društvo. Propusti koji se napraveneulaganjem u vaspitanje za zdravlje, skupo se naplaćuju i novcem, ali na žalost iživotima.Zdravlje je sreća, zdravlje je zadovoljstvo, produktivnost, blagostanje,zdravlje je dug život.25

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...