Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Prvi korak adolescenta u

Prvi korak adolescenta u svet alkoholizmaLjubinka Manojlović 1 , R.Dobrijević 21. Dom zdravlja Vračar2. Univerzitetska dečija klinikaCilj: Smatramo da je prva čašica žestokog alkoholnog pića često i prvi koraku svet alkoholičara, te je cilj ove studije da pokažemo u kojoj godini života i zbogčega se popije ta prva čašica.Metoda rada: Sprovedeno je ispitivanje putem anonimnog anketnog upitnikakod 500 ispitanika (250 muškog pola i 250 ženskog pola) uzrasta 15-18 godina1996. godine na teritoriji opštine Vračar u Beogradu.Rezultati: 30% ispitanika u uzrastu 15-18 godina se napije 1x nedeljno (2/3muškog pola i 1/3 ženskog pola)GODINA UZRASTA POPIJENA PRVA ČAŠA (%)10 811 1212 3913 2114 20Tabela broj 1: Procentualni prikaz konzumiranog alkohola prvi putNa pitanje zbog čega su konzumirali prvu čašicu alkohola, odgovarali su:• “Da mi se društvo ne smeje što ne pijem”• “Svi piju na žurci, pa i ja da probam”• “Roditelji piju, pa sam probao”• “Roditelji se svađaju, pa da popijem”• “Kažu da alkohol smiruje”• “Da se smirim”Zaključak: Rezultati pokazuju da deca već u 10-toj godini života napravesvoj prvi korak u svet alkoholičara. Najveći procenat (39%) adolescenata prvi putje probalo alkohol u 12-toj godini života. Razlozi za prvu čašicu su veoma različiti(društvo, roditelji, znatiželja...).Kako je adolescencija prelazni period u formiranju ličnosti, a sa druge stranei period ubrzanog rasta i razvoja organa i polnih karakteristika, veoma je značajnoda dete tada ne stupi u svet alkoholizma.54

Ponašanje studenata medicine u Nišu u odnosu na sopstvenozdravljeSlobodanka Bašić, S.Jović, B.PetrovićMedicinski fakultet, Zavod za zaštitu zdravlja-NišStudentska populacija je izložena specifičnim rizicima po zdravlje (problemiadaptacije, psihoseksualni problemi, narkomanija, depresije). Istovremeno,kategorija studenata medicine raspolaže u odnosu na ostale studente značajnijimfondom znanja, koji predstavlja određeni preduslov, da i njeno ponašanje u odnosuna sopstveno zdravlje dobije povoljnije ocene.Rad ima za cilj da utvrdi poznavanje faktora rizika i ponašanje studenata uodnosu na sopstveno zdravlje.U metodologiji su korišćeni anketni upitnici, kojim su obuhvaćeni studentidruge godine medicine (ukupno156), što čini 16,9% populacije.Rezultati: od ponuđenih 12 faktora rizika, studenti oba pola rangiraju naprvom mestu uzimanje narkotika; za još šest elemenata ne postoji razlika u ocenistudenata oba pola (rizici iz kategorije socijalne sredine i nezdravog ponašanja).Pored poznavanja rizika po zdravlje, ponašanje studenata nije adekvatno usmerenoka zdravom načinu života: 44%studenata i 52,7% studentkinja su pušači dok 40%studenata i 25,5% studentkinja upražnjava neki vid fizičke aktivnosti. U slučajuzdravstvene potrebe, studenti oba pola (29,5%) obraćaju se roditeljima, dok se sazdravstvenim radnicima konsultuju samo 20,5%.55

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...