Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Naša

Naša zapažanja o poznavanju HIV- infekcije i AIDS-a ustudentskoj populaciji I godina Beogradskog Univerziteta školskagodina 1995/1996Sonja Pelemiš, D.IlićZZZZ studenata BeogradU ZZZZ studenata u periodu od 1.10.95.- 30.09.96. godine anketirali smostudente I godine Beogradskog univerziteta. Anketa je obuhvatila više različitihpitanja, koja su se odnosila na poznavanje problema vezanih za HIV infekcije iAIDS-a. Anketirali smo ukupno 18.795 studenata. Od toga broja u ovom raduprikazujemo odgovore 2.546 ispitanika. Od ponuđenih pitanja izdvojili smonajinteresantnija, koja bi mogla da objasne koliko mladi poznaju ove probleme.Zaključak: Na osnovu ponuđenih odgovora zapazili smo da su anketiranistudenti dosta neobavešteni o riziku HIV infekcije i AIDS-u. Neophodno je obratitiveću pažnju zdravstvenom prosvećivanju, da bi populacija sa najvećim rizikomsaznala istinu o ovoj bolesti.60

PODTEMA 2Kontracepcija, trudnoća i materinstvo adolescenata61

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...