Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Analiza

Analiza zdravstvenog stanja studentkinja BeogradskogUniverziteta u vezi sa trudnoćom, porođajem, materinstvom ikontracepcijomRadosav Kastratović, S.Kažić, D.Velkovski, H.GavrilovićZZZZ studenata BeogradU radu Ginekološko-akušerske službe Zavoda prioritet smo dali zaštitistudentkinja u toku trudnoće i materinstva, kao prevenciji onih stanja koja utiču nazdravlje pacijentkinja u prvom redu neplaniranih trudnoća i njihovih prekida. Utom smislu analizirali smo rad Savetovališta za trudnice i Savetovališta zakontracepciju za period od 1983-1997. god.. Savetovalište za trudnice u ovomperiodu posetilo je, po prvi put, 5489 trudnica, što na ukupan broj pregledanih uginekološkoj službi iznosi 2,47%. Po ispitivanim godinama primećuje se priličnoujednačen broj kontrolisanih trudnoća. Naše trudnice su bile uglavnomprimigravide, sa najvećim brojem u dobnoj skupini od 19-26 god.. Najveći brojkontrolisanih trudnica stanovao je u studentskim domovima i hranio se ustudentskim menzama (63,8%) a 34% trudnica je stanovao u svojim kućama. Unašem Savetovalištu za trudnice rađena su sva medicinska ispitivanja i kliničkepretrage predviđene ginekološkom doktrinom za kontrolu trudnoće. Oprema kojomraspolažemo omogućila nam je da vršimo kompletnu i korektnu kontrolu trudnoće.Ostvarili smo u proseku 8,5 pregleda po jednoj trudnoći. Analizom je utvrđeno dasu trudnoće bile u fiziološkim granicama u najvećem procentu, a samo kod 3,53%trudnica našli smo patološke promene u trudnoći. Dvadeset trudnoća (0,36%)završilo se spontanim pobačajem ili prevremenim pobačajem sa plodom koji je bionesposoban za vanmaterični život. Od patoloških promena koje su se pojavljivaleza vreme trudnoće najbrojnije su bile anemije u trudnoći, zatim krvavljenja utrudnoći, povećanje pritiska, upale mokraćenih puteva, prevremene materičnekontrakcije, infekcije drugih organa udružene sa trudnoćom ali u znatno manjojincidenciji. Porođaj kod naših kontrolisanih trudnica sproveden je u bolničkimporodilištima u 100% slučajeva.U Savetovalištu za kontracepciju za pomenuti period imali smo 7382 prvapregleda, što čini 3,32% od ukupnog broja pregleda. Savetovali smo sve vrstesredstava i metoda, ali je primećeno da se čak 69,8% studentkinja odlučivalo zaoralnu kontracepciju. No, i pored intenzivnog rada Savetovališta za kontracepcijukonstatovali smo da se 6333 studentkinje odlučilo za prekid trudnoće, pošto istanije bila željena, a što iznosi 2,85%.68

Ginekološki nalaz kod studentkinja pregledanih u ginekološko -akušerskoj službi ZZZZS u Beogradu za period od 1985 - 1997.Radosav Kastratović, D.Velkovski, S.Kažić, H.GavrilovićZZZZ studenata BeogradU periodu od 1985-1997. god. pregledano je u ginekološko-akušerskoj službiZavoda 221.909 pacijentkinja. Trudnoća je konstatovana kod 11.822 pacijentkinje,što iznosi 5,32% od kojih su se 5489 (2,47%) odlučile da rode i nadalje suposećivale Savetovalište za trudnice, a 6333 (2,85%) upućene su na prekidtrudnoće pošto je ista bila neželjena. Odnos porođaja i pobačaja je dostaizjednačen, ali se brojnost povećava u korist ovog drugog. U ovom izlaganju nismose zadržavali na ishodu trudnoća pošto smo tu problematiku obradili u drugomradu. Najbrojniju grupu oboljenja kod studentkinja činila su zapaljenska oboljenjagenitalnih organa sa 44,18% slučajeva (98.048) a potom dolaze materičnakrvavljenja (32.040), odnosno 14,3%. Poremećaj funkcije ovarijuma bilo je u 2148bolesnica (0,97%), neoplazme 162 slučaja (0,073%), od kojih je 36 bilolokalizovano na uterusu a 126 na ovarijumu (sve su bile benignog karaktera izuzevjednog slučaja malignoma na grliću materice). Zbog benignih displazičnih promenana dojkama javilo se 1128 studnetkinja (0,5%) a zbog primarnog infertiliteta 108pacijentkinja (0,04%). Kod 7452 studentkinje (3,35%) nije bilo potrebno nikakvolečenje jer je ginekološki nalaz bio uredan. Ističemo sasvim zadovoljavajućezdravstveno stanje studentkinja mada se broj prekida neželjene trudnoće, kao idrugih ginekoloških oboljenja na koja možemo uticati preventivnim merama u ovojpopulaciji i dalje održava na visokom nivou što nas obavezuje na dalji intenzivanrad u prevenciji ginekoloških oboljenja.69

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...