Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Fertilnost u

Fertilnost u adolescentnom periodu sagledan kroz radsavetovališta za mladeJulijana Polić, G.Hadžagić, S.Smiljanić, R.KandićDZ “Zvezdara”, BeogradCilj rada: Autori analiziraju fertilnost adolescenata, s obzirom na sve većuseksualnu aktivnost i slabu ili nikakvu primenu kontraceptivnog sredstva.Materijal i metod rada: Retrospektivnom studijom u periodu od 1994-1996.godine analizirano je 825 seksualno aktivnih adolescentkinja. Ispitivali smo godinestarosti, zanimanje, menarchu, sezarhu, korišćenje kontraceptivnog sredstva,ginekološka oboljenja i drugo.Rezultati: Prosek godina starosti svih ispitanica je 16,94 god. Najmlađa ima15, a najstarija 19 godina. Primećen je porast seksualno aktivnih adolescentkinjaposlednjih godina sa pikom u 1995-oj godini 366 i indeksom 275. Slaba ili nikakvaprimena kontraceptivnog sredstva i pored zadovoljavajućeg broja poseta uSavetovalištu za mlade rezultirao je u povećanju broja trudnica među mladima.Kod 139 (16,84%) ispitivane mlade osobe konstatovana je trudnoća. U 107(76,97%), adolescentkinje su odlučile da nastave trudnoću i dalja kontrola jenastavljena u Savetovalištu za trudnice. Nažalost ostale 32 (23,02%) ispitanicedonele su odluku da prekinu trudnoću. Najviše ih je bilo 1995. god. 18 (56,25%) ito sa najvećom frekvencom (14 ili 43,75%) među tinejdžerkama od 18 godina.Zaključak: Trudnoća u adolescentnom dobu je sve češća pojava.Najverovatnije kao posledica nedovoljno zdravstveno vaspitnog rada u porodici iškoli i slabe ili nikakve primene kontracepcije. U ovim mladalačkim godinama 2/3se ipak odlučuje da rode, dok svaka četvrta želi da prekine graviditet zbog daljegškolovanja ili prolazne veze.Poslednjih godina intenziviran je zdravstveno vaspitni rad Savetovališta zamlade, naročito kod srednjoškolske omladine kroz predavanja, demonstracionefilmove i drugo.70

Upoznaj svoje teloPetar Ilić, Đ.Ćirković, Z.JankovićDZ “Voždovac”Prva iskustva u ljubavi mogu oplemeniti i obogatiti ličnost, ali i doneti prvarazočarenja, a ponekad i negativne posledice po zdravlje. Rano stupanje u polneodnose adolescentima nekada mogu doneti niz teško rešivih situacija umedicinskom, psihološkom i socijalnom pogledu. Pre svega, to je neželjenatrudnoća, koja uvek neprijatno iznenadi. Takođe, mlade osobe sklone istraživanju ieksperimentisanju u kontaktima sa više partnera, mogu sebe dovesti u opasnost daobole od različitih polno prenosivih bolesti. Zdravstveno-vaspitnom intervencijomu vidu Programa koji je namenjen adolescentima i njihovim interesovanjima, moguse sprečiti mnoge neželjene posledice. Program “Upoznaj svoje telo”, koji sesprovodi u Domu zdravlja “Voždovac” za potrebe učenica Geološkohidrometeorloškeškole “Milutin Milanković”, predstavlja pokušaj da adolescentidobiju stručne, njima prilagođene informacije. Program sprovodi glavna sestraginekologije uz konsultacije sa ginekolozima. Nakon tri godine rada sa učenicimasproveli smo anonimnu anketu sa ciljem da dođemo do osnovnih informacija oseksualnom ponašanju adolescenata, do njihovih stavova i znanja vezanih zapartnerske odnose. Učenici četvrtih razreda dve srednje škole - srednje tehničkeškole i gimnazije - ispitani su u školi za vreme časa. Instrument istraživanja bio jeanonimni upitnik napravljen za potrebe Programa. Ukupno je anketirano 140učenika, od toga 56% učenika srednje tehničke škole i 44% učenika gimnazije.Posmatrano u ukupnom uzorku, seksualna saznanja mladi su svojim rangiranjem,dobili u “svom društvu”, a potom “od roditelja”, što potvrđuju dobijeni odgovorida samo 15% ispitanika često razgovara sa roditeljima o svom seksualnom životu.Ovi rezultati opravdavaju primenu Programa “Upoznaj svoje telo”, jer adolescenteupoznajemo sa osnovnim elementima anatomije i fiziologije polnih organa,pričamo o prvom polnom odnosu i kontraceptivnim sredstvima, trudnoći,samopregledu dojke, upoznaju se sa ginekološkom ambulantom, uz postavljanjemnogobrojnih pitanja. Od ukupnog broja učenika (83 ili 59%) koji su seksualnoaktivni, sredstvo izbora za kontracepciju je kondom (64%), verovatno zato što jenajdostupniji (ne mora da se ide kod lekara ni na razgovor, ni po recept, a jošmanje na pregled). Međutim, zabrinjava podatak da blizu 40% seksualno aktivnihmladih ljudi ne koristi ni jedno ili korist loša zaštitna sredstva, kao što su prekinutisnošaj, plodni i neplodni dani. Pri tome, na pitanje “Kada su plodni dani?”, svega45% od ukupnog broja ispitanika zna tačan odgovor. Zdravstveno-vaspitnomintervencijom treba obuhvatiti i roditelje koji moraju imati ulogu i seksualnihvaspitača dece.71

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...