Views
2 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Seksualno vaspitanje

Seksualno vaspitanje srednjoškolaca iz Uba i okolineSnežana Stojanović, N.Manojlović, M.MihailovićDZ UbSeksualno vaspitanje i obrazovanje adolescenata je predmet diskusijezdravstvene i obrazovno-vaspitne struke dugi niz godina. Cilj ovog istraživanja jeda se pokaže nivo informisanosti učenika I razreda Srednje škole u Ubu oosnovnim pojmovima vezanim za seksualnu aktivnost kao što su kontracepcija,polne bolesti i vreme početka sa seksualnim odnosima.Urađena je anketa sa 61 učenikom. Dobijeni su sledeći rezultati: X 2 testom(P 0,05) nije nađena značajna razlika po polu što govori da pol nije značajan faktoru nivou informisanosti; bolji đaci su informisaniji od lošijih; obrazovanje roditeljane utiče na vaspitanje dece; deca mlađih roditelja statistički značajnije suodgovorili tačno na pitanja što ide u prilog tvrdnji da je generacijski jaz razlognedovoljne otvorenosti između roditelja i dece.Što se tiče stupanja u seksualne odnose najveći broj dece je odgovorio - sapsihofizičkom zrelošću, a njih oko 18% - sa stupanjem u brak. Informacije oseksualnom vaspitanju mladi pretežno dobijaju preko radio i Televizijskihprograma, što ukazuje na veću odgovornost i problem mesta rodotelja u vaspitanju.72

Kontracepcija i mladiNada VeljkovićDZ “Dr Simo Milošević”Kontracepcija ili planiranje porodice je u stvari sprečavanje neželjenetrudnoće. Koliki značaj ima kontracepcija kada je u pitanju mladi čovek pred kojimsu još uvek nerešeni mnogi životni problemi?...Metode: U radu je korišćena anketa 290 mladih do osamnaest godina saodeljenja za kontracepciju.Cilj: Upoznavanje sa činjenicom da li mladi primenjuju kontracepciju?...Zaključak: Mladi koriste kontracepciju i to:- samo 2% ispitanika obavezno koristi prezervativ- najčešće od mladih devojaka čujemo “čuva me dečko”, znači prekinutipolni snošaj- spirala, biološka kontracepcija i hemijska kontraceptivna sredstva seskoro i ne primenjuju ili u veoma zanemarljivom procentu..Evo razloga zašto su tako česti abortusi i problemi druge prirode kod mladihdevojaka.73

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo