Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Seksualna sloboda

Seksualna sloboda mladihRadenka Dobrijević 1 , Lj.Manojlović 21. Univerzitetska dečja klinika 2. Dom zdravlja VračarCilj: Cilj nam je da prikažemo koliko je seksualna sloboda prisutna kodmladih.Metod rada: Rađena je prospektivna studija putem anonimnog anketnogupitnika u dve srednje škole kod 1581 učenika (1270 muških i 324 ženskihispitanika) 1996. godine u Beogadu.Rezultati:Gledaš lipornografskefilmove?Voliš li da vodišgrupni seks?Koju vrstu seksaupražnjavaš?Koristiš liprezervative?%Muškarci DevojkeGledam 43 3Ponekad 42 19Ne gledam 15 78Volim 37 5Ne volim 63 95Klasičan 42,5 83Perverzan 12,5 2Oba 45,0 15Redovno 33 20Ponekad 34 14Ne 33 66Tabela 1: Procentualni prikaz seksualne slobode kod mladihZaključak i diskusija: Navedeni rezultati pokazuju da je kod muškepopulacije više izražena sloboda u seksualnom životu, što nema endokrinofiziološkupotporu. Kako je 42,5% muških ispitanika odgovorilo da upražnjavaklasičan seks, a 37% da voli grupni seks, a samo 33% odgovara da koriste redovnoprezervative, zaključujemo da pored izražene seksualne slobode kod mladih postojii visoka neobazrivost. Nameće se pitanje za kraj – da li samo neobazrivost ilinedovoljna seksualna edukacija?80

Zaštita u seksu i strah od SIDELjubinka Manojlović 1 , R.Dobrijević 21. Dom zdravlja Vračar2. Univerzitetska dečija klinikaCilj: Obzirom da je seksualni kontakt najčešći način prenošenja ove bolesti ,cilj ovog rada je da ukaže na neophodnu obaveštenost adolescenata o adekvatnojzaštiti u polnim odnosima.Metod rada: Rađena je prospektivna studija koristeći anonimnu anketu kod590 ispitanika (259 muškog pola i 331 ženskog pola) uzrasta od 15 do 18 godina uBeogradu.Rezultati: Na pitanje ”koristiš li prezervative?” 32,48% redovno, 15,28%ponekad i 52,22% ne koristi, odgovorili su petnaestogodišnjaci; 24,65% redovno,22,60% ponekad i 52,73% ne koristi odgovorili su šesnaestogodišnjaci; 27,77%redovno, 25,69% ponekad i 46,52% ne koriste, odgovorili susedamnaestogodišnjaci. Ž0,97% redovno, 25,87% ponekad i 53,14% ne koristiodgovorili su osamnaestogodišnjaci. “Imaju li prezervativi rok trajanja”73,88% pozitivno su odgovorili, a 26,11% su negativno odgovorili ispitaniciuzrasta 15 godina; 81,50% sa “da” i 18,50% sa “ne” odgovorili sušesnaestogodišnjaci; 75% sa “da” i 25% sa “ne” odgovorili susedamnaestogodišnjaci; 79,72% sa “da” i 20,27% sa “ne” odgovorili suosamnaestogodišnjaci. “ Da li imaš strah od side?” 28,66% ima ga mnogo,47,13% malo i 24,20% nema strah odgovorili su petnaestogodišnjaci; 19,86% imamnogo, 52,05% ima malo i 28,08% nema strah odgovorili su šesnaestogodišnjaci;23,61% ima mnogo, 45,13% ima mali i 31,25% nema strah odgovorili susedamnaestogodišnjaci. 22,37% ima mnogo, 45,45% ima malo i 32,16% nemastrah odgovorili su osamnaestogodišnjaci.Umesto zaključka navodimo poruku sedamnaestogodišnje devojke: “Volelabih da se u našem gradu kao i u nekim svetskim gradovima, održavaju tribine osidi, i da se osnuju savetovališta za ljude obolele od ove bolesti, kao i bolestizavisnosti: alkohola, droge i pušenja.”81

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...