Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Higijena usta i zuba kod

Higijena usta i zuba kod studentkinja - trudnicaLjiljana Čolović, S.Đorđević, R.ĐorđevićZZZZ studenata BeogradU ovom radu u toku 1997. godine ispitane su 24 trudnice u prvomtromesečju trudnoće.Rađen je indeks oralne higijene po Grin-Vermilionu. Od 702 prisutna zuba94 je pregledano po datom indeksu ( indeks debris i kalkulus indeks).Indeks mekih naslaga je 0,287, indeks čvrstih naslaga je 0,393, indeks oralnehigijene je na nivou 1/3 indeksa 1.Indeks 1 predstavlja meke i čvrste naslage koje pokrivaju do 1/3 površinezuba, što dovodi do zaključka da je oralna higijena pregledanih trudnicazadovoljavajuća.96

Oralni status studenata u stomatološkoj ambulanti StudentskoggradaLjiljana Čolović, S.ĐorđevićZZZZ studenata BeogradU ovom radu u toku 1995. i 1996. god. ispitano je 779 studenata.U 1995. god. u ukupnoj KEP frekvenciji, učestalost karijesa je bila visokozastupljena (60,4%).U 1996. god. ta zastupljenost je bila 40,1%. Parametar aktiviteta karijesa za1995. god. (KIP) pokazuje da je svaki student imao 12,00 oštećenih zuba, a u 1996.god. 12,40 oštećenih zuba.Karijes indeks osoba je 100%.Ukupan KIZ za 1995. god je bio 54,6%, a za 1996. god. 38,9%.Testiranje razlika učestalosti KEP-a za 1995. i 1996. god. pomoću hi -kvadrata ukazuje na signifikantnost na nivou značajnosti P

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...