Views
3 years ago

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... -

PLOVPUT d.o.o. SplitObala Lazareta 1HR-21000 SplitBroj: 1/2-2880/2012Datum: 12.07.2012.DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA PONUDITELJEU OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE RADOVANA IZMJENI POSTOJEĆEG AZBEST-CEMENTNOG POKROVA NOVIM ODGLINENOG CRIJEPA NA ZGRADI P.S. „RT STRUGA“(EBN 38/2012 M)Ponuditelj treba pažljivo proučiti ovu Dokumentaciju za nadmetanje. Svaki propust u usklađivanjuponude s uvjetima iz dokumentacije ide na rizik Ponuditelja. Ponude koje nisu u skladu s uvjetimasadržanim u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje neće se razmatrati.1. OPĆI PODACINaručitelj:Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, HR-21000 Split, OIB: 14480721492,telefon: +385 21 390 600, telefaks: +385 21 390 630,e-mail: plovput@plovput.hrOsoba zadužena za kontakt:Sve dodatna pojašnjenja kao i informacije u svezi predmetnog javnog nadmetanja mogu se dobiti natelefon: +385/21/390600 ili putem faksa: +385/21/390630 ili putem e-pošte: plovput@plovput.hr,svakog radnog dana od 9 do 14 sati.Odgovorna osoba Naručitelja u svezi informacija o samom postupku javne nabave je:Mr. Slavko Šimić, dipl. ing., telefon 021/390-600,dok je odgovorna osoba za tehnička pojašnjenja u svezi predmeta nabave i pripadajućeg Troškovnika sprilozima:gdin. Joško Zec, dipl. ing., telefon: 021/490-707.Evidencijski broj nabave:EBN 38/2012 MSukob interesa:Gospodarski subjekt s kojim je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi(N.N. 90/2011) je Tržnice-Hippos d.o.o.Vrsta postupka javne nabave:Otvoreni postupakProcijenjena vrijednost nabave: 400.000,00 kunaPlanirana vrijednost nabave: 500.000,00 kunaVrsta ugovora:Ugovor o javnoj nabavi radova s ukupnom cijenom sukladnoj ponudi odabranog Ponuditelja odnosnoponudbenom Troškovniku koji je njen sastavni dio.Plovput d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, HR-21000 Split, OIB: 14480721492žiro račun: 2390001-1100312374; tel.: +38521390600; fax.: + 38521390630; e-mail: plovput@plovput.hr1

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 11/2011 M ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Upute ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Plovput
PLOVPUT d.o.o. Split DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN ...
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Općina Rugvica
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 02/2011 V ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Cjelokupna ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Planovi - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - HEP Grupa
Dokumentacija za nadmetanje - Grad Dubrovnik
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA ... - Grad Dubrovnik
Dokumentacija za nadmetanje 40_12M - Grad Dubrovnik