Views
3 years ago

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput

stranica 2 - 7-Red.br.

stranica 2 - 7-Red.br. Opis rada Jed.mj. Količina Jed.cijena Cijena rada8. Pažljivo oslobađanje i demontažakompletnog gromobranskog uzemljenja.Sve komplet s pričvrsnicama, slaganjemna okolni teren do odvoza na deponij.Stavka obuhvaća i demontažuizštemavanja iz zidova, te je iste radovepotrebno izvoditi vrlo pažljivo. ml 105,009. Transport i zbrinjavanje otpadnog neopasnoggrađevinskog otpada, na deponij građevinskogotpada. m3 8,0010. Transport i zbrinjavanje opasnog otpadavalovite salonitne ploče, angažiranjem tvrtkekoja je registrirana za djelatnost skupljanja ovevrste otpada za potrebe drugih u skladu sNacionalnom klasifikacijom djelatnosti. kg 6720,00UKUPNO A-I:II.Tesarski radovi1. Doprema, krojenje i ugradnja novih drvenihgreda krova. Mjenja se cca 50% površine krova.Građa treba biti I klase, crnogorica,propisno suha, piljena bez oštećenja i pukotina.Dim. greda dužine do 8,00 m.Sve radove izvesti stručni, precizno i po pravilimatesarske struke.Jediničnom cijenom obuhvatiti podizanje domjesta ugradnje. m2 210,002. Doprema, krojenje i ugradnja nove daščaneoplate krova. Mjenja se cca 50% površine krova.Građa treba biti II klase, crnogorica,propisno suha, piljena bez oštećenja i pukotina.Širina dasaka ne smije biti manja od 16 cm, adebljine 24 mm. Pribijanje oplate na rogoveizvesti čavlima dužine 6 cm, s međurazmakommin. 0,5 cm. Sve radove izvesti stručni, preciznoi po pravilima tesarske struke.Jediničnom cijenom obuhvatiti podizanje domjesta ugradnje. m2 210,003. Premazivanje "fungicidom" kompletne daščaneoplate sa obje strane u dva sloja. m2 420,00

stranica 3 - 7-Red.br. Opis rada Jed.mj. Količina Jed.cijena Cijena rada4. Pregled postojeće drvene konstrukcije krova,te čišćenje i otucanje loših djelova drva alatomza drvo (čekić itd.), te premazivanje fungicidomu dva sloja . m2 420,00UKUPNO A-II:III.Krovopokrivački radovi1. Dobava, doprema i ugradnja hidroizolacije nakrovu svjetioničarske zgrade. Hidroiozolacijaje višeslojna bitumenska ploča "GUTTA 3 PUNTI"po daščanoj oplati. Ploče dimenzija 200x90cmdebljine cca 2,2mm postavljaju se se iz donjegkuta krova sa preklopom od jednog vala, odnosno15 cm u uzdužnom smjeru. Učvršćivanje sevršu zakivanjem pocinčanim čavlima guttanitsuper "S". U stavku uključena i dobava ii postavljanje svih tipskih komada za sljemena,ventilaciju, i odzračivenje.Stavka podrazumjeva dopremanje ploča namjesto ugradnje, kao i obvezni pregledi čišćenje oplate od oštrih predmetakoji mogu probušiti istu, kao i sve doradeoko dimnjaka i drugih prodora.Proizvod mora posjedovati valjani certifikat.Sve radove izvesti stručno, precizno i popravilima struke. m2 420,002. Dobava, doprema i polaganje glinenog crijepatipa kupa kanalica na krovnoj plohi. Crijep morabiti bez oštećenja i deformacija, ispravno pečen.Prije polaganja kanalice "kuckanjem" ispitatida li je ispravana ( neispravne odstraniti iliuporabiti za prikrate). Donje kanalice se polažuu kanale bitumenske ploče, s propisnim preklopom10-12 cm. Kanalice pričvrstiti poliuretanskimljepilom Gutta 3 punti, te čeličnim inox zakačkama.Redovi crijepa trebaju "teći pod špagu" u obasmjera. Proizvod mora imati valjani certifikat.Crijepovi koji se polažu po kruni zidova ugrađujuse u produžni mort koji se bočno dodatno obrađujeletve. Crijep prepustiti preko zidnog oboda(prema oluku), uključeno obrada spoja zida ikupe u dubinu, a lice morta mora biti poravnatosa kamenim zidom. Stavka podrazumijeva svedorade oko dimnjaka kule i drugih prodora kao iodgovarajuće rezanje po potrebi. m2 420,00

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 11/2011 M ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Upute ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Plovput
PLOVPUT d.o.o. Split DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN ...
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Cjelokupna ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Općina Rugvica
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - HEP Grupa
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 02/2011 V ... - Plovput
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Planovi - Plovput
Dokumentacija za nadmetanje - Grad Dubrovnik
Dokumentacija za javno nadmetanje mreža Santa ... - Usluga Poreč
Dokumentacija za nadmetanje – fiksna telefonija - Filozofski fakultet ...
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA ... - Grad Dubrovnik