Views
3 years ago

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput

stranica 6 - 7-Red.br.

stranica 6 - 7-Red.br. Opis rada Jed.mj. Količina Jed.cijena Cijena radaII.Munjovod1. Ugradnja starog bakrenog profila Ǿ 8 mm,munjovoda s nabavkom novih nosaća zapričvršćivanje na krovu i zidu (obujmice).Stavka obuhvaća propisno povezivanjena "krovni šiljak" krovova kao i povezivanjepocinačanih limenih opšava na krovu.Spoj na postojeće uzemljenje mora biti izvedeno.Nova instalacija mora biti izvedena po postojećemuzorku. mI 105,00UKUPNO B-II :KnREKAPITULACIJA B. OBRTNIČKI RADOVI :I. Limarski radovi KnII. MunjovodUKUPNO B:KnKn

stranica 7 - 7-SVEUKUPNA REKAPITULACIJA RADOVAIZMJENE POKROVA NA SVIJETIONIČARSKOJ ZGRADIP.S. RT STRUGA - P.P.KorčulaA. GRAĐEVINSKI RADOVI KnB. OBRTNIČKI RADOVI KnUKUPNO (A+B):PDV (25%):UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om):KnKnKnTroškovnik ispunio:U Splitu, ............................., 2012.g.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 11/2011 M ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Upute ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Plovput
PLOVPUT d.o.o. Split DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN ...
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Cjelokupna ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Općina Rugvica
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - HEP Grupa
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 02/2011 V ... - Plovput
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Planovi - Plovput
Dokumentacija za nadmetanje - Grad Dubrovnik
Dokumentacija za javno nadmetanje mreža Santa ... - Usluga Poreč
Dokumentacija za nadmetanje – fiksna telefonija - Filozofski fakultet ...
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA ... - Grad Dubrovnik