Views
2 years ago

organizacja_przyszlosci

organizacja_przyszlosci

1991 r.1987

1991 r.1987 r.EWOLUCJA1989 r.Skandia AFS powołuje LeifaEdvinssona na stanowiskodyrektorakapitału intelektualnegoPowstaje „GrupaKonrada”12 listopadaPublikacja „RaportuKonrada”1989 r.WM-Data i kilka innych firmzaczyna stosować modelKonrada1995 r.OECD I Unia Europejska postulująwłączenie kapitału intelektualnegodo raportów rocznychSzwecjaUSA1992 r.Powstaje Nawigatorfirmy Skandia1995 r.Skandia i 43 inne firmy szwedzkiepublikują raport dotyczącykapitału intelektualnego1992 r.1995 r.„Fortune” zamieszcza coverstory poświęconekapitałowiintelektualnemuKoncepcja BSC na łamach„Harvard Business Review”Amerykańskie firmy inicjujądziałania dotyczącekapitału intelektualnego

Wartość rynkowa (%)Wartość księgowa iukrytych aktywów firm120010008006004002000Microsoft Unilever Hewlett-Packard General Motorswartość księgowaaktywa niematerialne

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy
Magazyn Nowe Technologie 06-foty.indd - Comarch
BASF od czterech lat wdraőa system zarzãdzania wartoijciã ... - IDG.pl
istota_zarzadzania - Akademia Wychowania Fizycznego we ...
Mocne globalne połączenie - Our Winning Way
CZUWAJ-dyskusja_o_PiPH
Russell Bedford Magazie numer 1
Industry Fórum (1432 KB) - Siemens, s.r.o.
Kwiecień - Maj 2010 - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Struktura bezrobocia - Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
TRUCKauto.pl 2015/1-2
Sztuka zwyciężania: jak to robią polscy ... - Ernst & Young
interpretacje prawa podatkowego i celnego
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
Zestaw wskaźników Ekonomia (EC) - Global Reporting Initiative
Grudzień 2009 - Styczeń 2010 - Wydział Prawa Uniwersytetu w ...
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce