Views
2 years ago

organizacja_przyszlosci

organizacja_przyszlosci

1991 r.1987

1991 r.1987 r.EWOLUCJA1989 r.Skandia AFS powołuje LeifaEdvinssona na stanowiskodyrektorakapitału intelektualnegoPowstaje „GrupaKonrada”12 listopadaPublikacja „RaportuKonrada”1989 r.WM-Data i kilka innych firmzaczyna stosować modelKonrada1995 r.OECD I Unia Europejska postulująwłączenie kapitału intelektualnegodo raportów rocznychSzwecjaUSA1992 r.Powstaje Nawigatorfirmy Skandia1995 r.Skandia i 43 inne firmy szwedzkiepublikują raport dotyczącykapitału intelektualnego1992 r.1995 r.„Fortune” zamieszcza coverstory poświęconekapitałowiintelektualnemuKoncepcja BSC na łamach„Harvard Business Review”Amerykańskie firmy inicjujądziałania dotyczącekapitału intelektualnego

Wartość rynkowa (%)Wartość księgowa iukrytych aktywów firm120010008006004002000Microsoft Unilever Hewlett-Packard General Motorswartość księgowaaktywa niematerialne

Pobierz ofertę - Novimedia
pobierz pdf - Prestiz Magazyn trójmiejski
Magazyn Nowe Technologie 04 -- 01.indd - Comarch
Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy
Magazyn Nowe Technologie 06-foty.indd - Comarch
pobierz wersje pdf - Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy - Gandalf
W numerze - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
informatyka prawnicza nowoczesne technologie informacyjne w ...
BASF od czterech lat wdraőa system zarzãdzania wartoijciã ... - IDG.pl
uwzględnia zmiany - Księgarnia Internetowa profinfo.pl
Projektowane zmiany rozporządzenia nr 44/2001 - Gandalf
Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu
W kierunku pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej dla ...
Jak zbudowac kulture etyczna w firmie.pdf - Forum ...
Magazyn Patrol 1/2007 - Securitas