Views
2 years ago

organizacja_przyszlosci

organizacja_przyszlosci

Współczesne

Współczesne otoczenieorganizacjiCzynniki kształtujące burzliwe otoczeniewspółczesnej organizacji:Procesy globalizacji i umiędzynarodowienie gospodarki, powodującezacieranie się granic między rynkami.Rozwój techniki, wpływający na dynamikę produkcjii możliwości zbytu.Pojawienie się masowego konsumenta.Zaostrzenie się konkurencji.Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne.Niestabilność polityczna.

Główne cechywspółczesnego otoczeniaIstotność zmian:Zmiany naruszają dotychczasowąrównowagę rynkowąSzybkość i częstośćzmian:Organizacje muszą dostosowywać się dozmieniających się warunków otoczeniaNieprzewidywalnośćzmian:Organizacje zaskakiwane są sytuacjamitrudnymi, często skrajnymiWielowymiarowośćzmian:Zmiany dotykają wielu aspektówdziałalności organizacji jednocześnie

BASF od czterech lat wdraőa system zarzãdzania wartoijciã ... - IDG.pl
Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy
Magazyn Nowe Technologie 06-foty.indd - Comarch
Magazyn Nowe Technologie 04 -- 01.indd - Comarch
istota_zarzadzania - Akademia Wychowania Fizycznego we ...
Mocne globalne połączenie - Our Winning Way
interpretacje prawa podatkowego i celnego
Kierunek rozwoju organizacji. Organizacja przyszłości
Szanse, korzyĘci, rozwój - Leonardo da Vinci
Obywatel i Prawo. Raport z realizacji czwartej edycji programu.
pokonywanie barier wynikających ze - INTEGRA 2010
Szkolenie Komisje Kwalifikacyjne - dr Z. Muras - MS Consulting
Zmiany statutu i kapita³u w spółce akcyjnej Art. 430–458 ... - Gandalf