Views
3 years ago

organizacja_przyszlosci

organizacja_przyszlosci

Współczesne

Współczesne otoczenieorganizacjiCzynniki kształtujące burzliwe otoczeniewspółczesnej organizacji:Procesy globalizacji i umiędzynarodowienie gospodarki, powodującezacieranie się granic między rynkami.Rozwój techniki, wpływający na dynamikę produkcjii możliwości zbytu.Pojawienie się masowego konsumenta.Zaostrzenie się konkurencji.Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne.Niestabilność polityczna.

Główne cechywspółczesnego otoczeniaIstotność zmian:Zmiany naruszają dotychczasowąrównowagę rynkowąSzybkość i częstośćzmian:Organizacje muszą dostosowywać się dozmieniających się warunków otoczeniaNieprzewidywalnośćzmian:Organizacje zaskakiwane są sytuacjamitrudnymi, często skrajnymiWielowymiarowośćzmian:Zmiany dotykają wielu aspektówdziałalności organizacji jednocześnie

Pobierz ofertę - Novimedia
BASF od czterech lat wdraőa system zarzãdzania wartoijciã ... - IDG.pl
Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy
Magazyn Nowe Technologie 06-foty.indd - Comarch
pobierz pdf - Prestiz Magazyn trójmiejski
pobierz wersje pdf - Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
Magazyn Nowe Technologie 04 -- 01.indd - Comarch
związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy - Gandalf
W numerze - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
informatyka prawnicza nowoczesne technologie informacyjne w ...
Projektowane zmiany rozporządzenia nr 44/2001 - Gandalf
uwzględnia zmiany - Księgarnia Internetowa profinfo.pl
Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu
W kierunku pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej dla ...
Magazyn Patrol 1/2007 - Securitas