Views
3 years ago

organizacja_przyszlosci

organizacja_przyszlosci

RegionalizacjaIntegracja

RegionalizacjaIntegracja regionalna, której celem jest uzyskaniewyższego poziomu konkurencyjności w globalizującej sięgospodarce.Sukces integracji zależy od sprawności funkcjonowaniaterytorialnych systemów społeczno – gospodarczych i ichzdolności do tworzenia nowoczesnych strukturregionalnych.

Współczesny klientWysoko wyedukowany.O wysokich wymaganiach i szerokich potrzebach.Bardzo niecierpliwy.Wymagający indywidualnego traktowania.Nie chce być anonimowy.Chce mieć udział w kształtowaniu swoich produktów.

BASF od czterech lat wdraőa system zarzãdzania wartoijciã ... - IDG.pl
istota_zarzadzania - Akademia Wychowania Fizycznego we ...
Mocne globalne połączenie - Our Winning Way
interpretacje prawa podatkowego i celnego
Kierunek rozwoju organizacji. Organizacja przyszłości
Obywatel i Prawo. Raport z realizacji czwartej edycji programu.
Szanse, korzyĘci, rozwój - Leonardo da Vinci
Zasadnicze kwestie dotyczące kluczowych ... - EnerSys - EMEA
Zmiany statutu i kapita³u w spółce akcyjnej Art. 430–458 ... - Gandalf
Szkolenie Komisje Kwalifikacyjne - dr Z. Muras - MS Consulting
pokonywanie barier wynikających ze - INTEGRA 2010
Pobierz ofertę - Novimedia