Views
3 years ago

Gradim slovenski jezik 5

Gradim slovenski jezik 5

Gradim slovenski jezik

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko,Martina Križaj Ortar in Marja Bešter TurkGradimslovenski jezik 5PRIROČNIK − PREDSTAVITEV UČNIH ENOTZA SLOVENŠČINO V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLEPOSODOBLJENA IZDAJA

 • Page 2 and 3: Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragi
 • Page 4 and 5: 1 JEZIKI, NARODI, DRŽAVE1 Jeziki,
 • Page 6 and 7: 1 JEZIKI, NARODI, DRŽAVE2. Knjižn
 • Page 8 and 9: 1 JEZIKI, NARODI, DRŽAVE- Kako si
 • Page 10 and 11: 1 JEZIKI, NARODI, DRŽAVEDOVOLJENOR
 • Page 12 and 13: 1 JEZIKI, NARODI, DRŽAVEDOVOLJENOR
 • Page 14 and 15: 2 PROSIM, DA ODGOVORIŠ NA NASLEDNJ
 • Page 16 and 17: 2 PROSIM, DA ODGOVORIŠ NA NASLEDNJ
 • Page 18 and 19: 3 ŽIVIJO OČI! - DOBER DAN, GOSPOD
 • Page 20 and 21: 3 ŽIVIJO OČI! - DOBER DAN, GOSPOD
 • Page 22 and 23: 3 ŽIVIJO OČI! - DOBER DAN, GOSPOD
 • Page 24 and 25: 3 ŽIVIJO OČI! - DOBER DAN, GOSPOD
 • Page 26 and 27: 4 VSE NAJBOLJŠE! - ISKRENE ČESTIT
 • Page 28 and 29: 4 VSE NAJBOLJŠE! - ISKRENE ČESTIT
 • Page 30 and 31: 4 VSE NAJBOLJŠE! - ISKRENE ČESTIT
 • Page 32 and 33: 5 PRIŠLO JE PISMO5 Prišlo je pism
 • Page 34 and 35: 5 PRIŠLO JE PISMO- Kaj misliš, za
 • Page 36 and 37: 5 PRIŠLO JE PISMODOVOLJENORAZMNOŽ
 • Page 38 and 39: 6 KATJA PRIPOVEDUJE6 Katja pripoved
 • Page 40 and 41: 6 KATJA PRIPOVEDUJEUčitelj naj raz
 • Page 42 and 43: 6 KATJA PRIPOVEDUJEPRIPOVEDOVALNO B
 • Page 44 and 45: 6 KATJA PRIPOVEDUJEDOVOLJENORAZMNO
 • Page 46 and 47: 7 BREZ NAČRTA NI NE HIŠE NE BESED
 • Page 48 and 49: 7 BREZ NAČRTA NI NE HIŠE NE BESED
 • Page 50 and 51: 7 BREZ NAČRTA NI NE HIŠE NE BESED
 • Page 52 and 53:

  7 BREZ NAČRTA NI NE HIŠE NE BESED

 • Page 54 and 55:

  7 BREZ NAČRTA NI NE HIŠE NE BESED

 • Page 56 and 57:

  7 BREZ NAČRTA NI NE HIŠE NE BESED

 • Page 58 and 59:

  7 BREZ NAČRTA NI NE HIŠE NE BESED

 • Page 60 and 61:

  8 BESEDILO POTUJE OD UST DO USTTema

 • Page 62 and 63:

  8 BESEDILO POTUJE OD UST DO USTKo b

 • Page 64 and 65:

  8 BESEDILO POTUJE OD UST DO USTOBNA

 • Page 66 and 67:

  8 BESEDILO POTUJE OD UST DO USTDOVO

 • Page 68 and 69:

  8 BESEDILO POTUJE OD UST DO USTDOVO

 • Page 70 and 71:

  9 MED POUKOM, PRED POUKOM, PO POUKU

 • Page 72 and 73:

  9 MED POUKOM, PRED POUKOM, PO POUKU

 • Page 74 and 75:

  9 MED POUKOM, PRED POUKOM, PO POUKU

 • Page 76 and 77:

  9 MED POUKOM, PRED POUKOM, PO POUKU

 • Page 78 and 79:

  10 KER PONOČI NE SPIM, SPADAM MED

 • Page 80 and 81:

  10 KER PONOČI NE SPIM, SPADAM MED

 • Page 82 and 83:

  10 KER PONOČI NE SPIM, SPADAM MED

 • Page 84 and 85:

  10 KER PONOČI NE SPIM, SPADAM MED

 • Page 86 and 87:

  11 BESEDE, BESEDE, BESEDEustvarjaln

 • Page 88 and 89:

  11 BESEDE, BESEDE, BESEDEnasprotne

 • Page 90 and 91:

  11 BESEDE, BESEDE, BESEDE- Kako si

 • Page 92 and 93:

  11 BESEDE, BESEDE, BESEDEDOVOLJENOR

 • Page 94 and 95:

  11 BESEDE, BESEDE, BESEDE4. Med nav

 • Page 96 and 97:

  11 BESEDE, BESEDE, BESEDE10. V vsak

 • Page 98 and 99:

  12 KO GOVORIMO IN KO PIŠEMO ...Tem

 • Page 100 and 101:

  12 KO GOVORIMO IN KO PIŠEMO ...pol

 • Page 102 and 103:

  12 KO GOVORIMO IN KO PIŠEMO ...Sam

 • Page 104 and 105:

  12 KO GOVORIMO IN KO PIŠEMO ...DOV

 • Page 106 and 107:

  13 PRI | VA | KO13 Pri | va | koSDZ

 • Page 108 and 109:

  13 PRI | VA | KOUčitelj je učence

 • Page 110 and 111:

  13 PRI | VA | KO- Kaj bi rad/-a izb

 • Page 112 and 113:

  13 PRI | VA | KODOVOLJENORAZMNOŽEV

 • Page 114 and 115:

  13 PRI | VA | KODOVOLJENORAZMNOŽEV

 • Page 116 and 117:

  14 KDO ALI KAJ JE TO?prepoznavanje

 • Page 118 and 119:

  14 KDO ALI KAJ JE TO?maskulinizacij

 • Page 120 and 121:

  14 KDO ALI KAJ JE TO?Samovrednotenj

 • Page 122 and 123:

  14 KDO ALI KAJ JE TO?DOVOLJENORAZMN

 • Page 124 and 125:

  14 KDO ALI KAJ JE TO?DOVOLJENORAZMN

 • Page 126 and 127:

  14 KDO ALI KAJ JE TO?DOVOLJENORAZMN

 • Page 128 and 129:

  14 KDO ALI KAJ JE TO?DOVOLJENORAZMN

 • Page 130 and 131:

  15 OPAZUJEM IN UPORABLJAM15 Opazuje

 • Page 132 and 133:

  15 OPAZUJEM IN UPORABLJAMNasvet za

 • Page 134 and 135:

  15 OPAZUJEM IN UPORABLJAMPredlog na

 • Page 136 and 137:

  16 KAKŠEN, KATERI, ČIGAV?16 Kakš

 • Page 138 and 139:

  16 KAKŠEN, KATERI, ČIGAV?Vendar p

 • Page 140 and 141:

  16 KAKŠEN, KATERI, ČIGAV?Nasvet z

 • Page 142 and 143:

  16 KAKŠEN, KATERI, ČIGAV?DOVOLJEN

 • Page 144 and 145:

  16 KAKŠEN, KATERI, ČIGAV?Pridevni

 • Page 146 and 147:

  16 KAKŠEN, KATERI, ČIGAV?DOVOLJEN

 • Page 148 and 149:

  16 KAKŠEN, KATERI, ČIGAV?DOVOLJEN

 • Page 150 and 151:

  17 DOBRO BLAGO SE SAMO HVALIpodjetn

 • Page 152 and 153:

  17 DOBRO BLAGO SE SAMO HVALISamovre

 • Page 154 and 155:

  17 DOBRO BLAGO SE SAMO HVALIPredlog

 • Page 156 and 157:

  17 DOBRO BLAGO SE SAMO HVALIDOVOLJE

 • Page 158 and 159:

  18 KAJ JE VARNA TOČKA?Definicija j

 • Page 160 and 161:

  18 KAJ JE VARNA TOČKA?- S čim so

 • Page 162 and 163:

  18 KAJ JE VARNA TOČKA?DOVOLJENORAZ

 • Page 164 and 165:

  19 NEBO NE BO OBLAČNOTema enote: J

 • Page 166 and 167:

  19 NEBO NE BO OBLAČNODOVOLJENORAZM

 • Page 168 and 169:

  20 IZ ČASOV BREZ TELEVIZIJE IN RA

 • Page 170 and 171:

  20 IZ ČASOV BREZ TELEVIZIJE IN RA

 • Page 172 and 173:

  20 IZ ČASOV BREZ TELEVIZIJE IN RA

 • Page 174 and 175:

  20 IZ ČASOV BREZ TELEVIZIJE IN RA

 • Page 176 and 177:

  21 PREBERI - IZBERI - GLEJPREBERI -

 • Page 178 and 179:

  21 PREBERI - IZBERI - GLEJoddaje -

 • Page 180 and 181:

  21 PREBERI - IZBERI - GLEJPredlog n

 • Page 182 and 183:

  22 KRANJSKA GORA JE KRAJ, NE PA GOR

 • Page 184 and 185:

  22 KRANJSKA GORA JE KRAJ, NE PA GOR

 • Page 186 and 187:

  22 KRANJSKA GORA JE KRAJ, NE PA GOR

 • Page 188 and 189:

  23 KDO JE USTVARIL PASTIRCE?Lastna

 • Page 190 and 191:

  23 KDO JE USTVARIL PASTIRCE?DOVOLJE

 • Page 192:

  23 KDO JE USTVARIL PASTIRCE?DOVOLJE

Gradim slovenski jezik 6 (posodobljena izdaja 2011) - priročnik za ...
Gradim slovenski jezik 6 (posodobljena izdaja 2011)
Gradim slovenski jezik - Knjigarna.com
Gradim slovenski jezik 4 (posodobljena izdaja 2009) - dodatno ...
Gradim slovenski jezik 5 (posodobljena izdaja 2010) - dodatno ...
Gradim slovenski jezik 4 (posodobljena izdaja 2009) - priročnik za ...
Slovenski jezuiti avgust 2009 - Jezuiti v Sloveniji
Slovenski čebelar - Čebelarska zveza Slovenije
Slovenski jezuiti december 2009 - Jezuiti v Sloveniji
Slovenski jezuiti avgust 2010 - Jezuiti v Sloveniji
Slovenski jezuiti april 2009 - Jezuiti v Sloveniji
slovenski čebelar - Čebelarska zveza Slovenije
povezavi - Slovenski forum inovacij
Slovenski jezuiti februar 2009
slovenski čebelar - Čebelarska zveza Slovenije
Digitalna filmska produkcija in slovenski film - AirBeletrina
september 2011 - Tradicionalni slovenski zajtrk
Slovenski jezuiti december 2010 - Jezuiti v Sloveniji
Slovenski čebelar - Čebelarska zveza Slovenije
Slovenski jezuiti junij 2009 - Jezuiti v Sloveniji
Slovenski jezuiti april 2010 - Jezuiti v Sloveniji
PDF katalog - Slovenski forum inovacij
BF-6-2009 - Frančiškani v Sloveniji
1. PDF document (4099 kB) - dLib.si
Poslu{anje - Bratje kapucini