grundfos cirkulacione pumpe - TDM

tdm.rs

grundfos cirkulacione pumpe - TDM

GRUNDFOS CIRKULACIONE PUMPEASORTIMAN GRUNDFOSOVIHGREJAČKIH PUMPI SAENERGETSKOM OZNAKOM


UP Basic 25/32-4UP Basic 25/32-5UP Basic 25/32-6GRUNDFOS UP BASICVisoka pouzdanost + stalna raspoloživost =Grundfos UP Basic4GRUNDFOS UP BASICCirkulacione pumpe Grundfos, specijalno su dizajniraneza sisteme grejanja. Ove pumpe su takođepogodne za cirkulaciju potrošne tople vode u domaćinstvimai za cirkulaciju tečnosti u rashladnimsistemima i sistemima za klimatizaciju.GrejanjeZa sisteme centralnog i daljinskog grejanja koristitepumpu tipa UP Basic. UP Basic pumpa može raditisa dve brzine. Pumpe se prvenstveno koriste zajednocevne i dvocevne sisteme grejanja, ali takođesu pogodne i za, npr. mešačke krugove u velikimsistemima. UP Basic pumpa može biti povezana naon/off vremenski prekidač u cilju uštede električneenergije. On/off vremenski prekidač može da limitiraoperacije pumpe na periode kada je vrela vodauglavnom potrebna.Rashladni sistemi i sistemi za klimatizacijuZa rashladne sisteme i sisteme za klimatizaciju,koristite standardne pumpe, tip UP Basic, ili specijalneverzije, tip UPS-K, u zavisnosti odtipa/veličine.


Karakteristike i konstrukcijaUP Basic pumpe su sa mokrim rotorom, tj.pumpa i motor formiraju integrisanu jedinicubez zaptivanja na vratilu sa samo dvazaptivna prstena. Ležajevi se podmazujupumpanom tečnošću.Ono što karakteriše pumpe je:• keramička osovina i radijalni ležajevi• karbonsko uporno ležište• kućište rotora i ploča ležaja odnerđajućeg čelika• radno kolo od materijala otpornihna koroziju• kućište pumpe od livenog gvožđa• temperatura tečnosti: od +2°C do +110°Cp[kPa]403020100.0p[kPa]50403020100.0H[m]4.03.02.01.00.0H[m]5.04.03.02.01.01 2UPBasicxx-450 Hz0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Q [m³/h]0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Q [l/s]1 2UPBasicxx-550 Hz0.00.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [m³/h]0.0 0.2 0.4 0.6 0.8Q [l/s]p[kPa]6050H[m]6.05.01 2UPBasicxx-650 Hz404.0EnergetskooznačavanjeUP Basic pumpe3020100.03.02.01.00.00.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q [m³/h]0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Q [l/s]C-, B- i naročito sa A- označene pumpe dajuznačajnu uštedu energije u poređenju sapumpama prosečne potrošnje energije.Nakon prodaje velikog broja UP Basic pumpi,Grundfos je bio u mogućnosti da doprineseuštedi energije poboljšanjem ove pouzdanecirkulacione pumpe. Ovo ih je navelo da sepomere na lestvici označavanja potrošnjeelektrične energije ka B i C oznaci.UP Basic 25/32-4UP Basic 25/32-5UP Basic 25/32-65GRUNDFOS UP BASIC


UPS 25-40UPS 25-50UPS 25-60UPS 32-60GRUNDFOS UPSNiska potrošnja električne energije+ visoka fleksibilnost =Grundfos UPSProdato više od 150.000.000 pumpiProgram UPS cirkulacionih pumpi prepoznatljiv ješirom sveta kao superioran standard pumpi. Dokazaoje svoju pouzdanost mnogo puta u nebrojenomnogo domaćinstava širom sveta. Trenutno smona 150.000.000 jedinica. Nastavljamo da brojimo.Karakteristikei konstrukcijaSvaki prodat proizvod, jedan zadovoljan potrošačDizajn UPS pumpi je vremenom usavršen tako daeliminiše sve faktore rizika. Iz tog razloga možemopouzdano reći da UPS pumpe skoro i ne zahtevajuodržavanje. Takođe, čvrst dizajn i pažljivo izabranimaterijali u skladu sa oblašću primene znače daUPS pumpe traju izuzetno dugo. Kad god instalirateGrundfos cirkulacionu pumpu dobijete jošjednog zadovoljnog korisnika.6GRUNDFOS UPSUP Basic pumpe su sa mokrim rotorom, tj. pumpa imotor formiraju integrisanu jedinicu bez zaptivanjana vratilu sa samo dva zaptivna prstena. Ležajevi sepodmazuju pumpanom tečnošću.Ono što karakteriše pumpe je:• keramička osovina i radijalni ležajevi• karbonsko uporno ležište• kućište rotora i ploča ležaja od nerđajućeg čelika• radno kolo od materijala otpornih na koroziju• kućište pumpe od livenog gvožđa, bronze ilinerđajućeg čelika• može raditi sa tri brzine• temperatura tečnosti: od +2°C do +110°C


PrimenaCirkulacione pumpe Grundfos, specijalno sudizajnirane za sisteme grejanja. Ove pumpesu takođe pogodne za cirkulaciju potrošnetople vode u domaćinstvima i za cirkulacijutečnosti u rashladnim sistemima i sistemimaza klimatizaciju.GrejanjeZa sisteme centralnog i daljinskog grejanjakoristite pumpu tipa UPS. UPS pumpa možeraditi sa tri brzine. Pumpe se prvenstvenokoriste za jednocevne i dvocevne sistemegrejanja, ali takođe su pogodne i za, npr.mešačke krugove u velikim sistemima.H[m]4.03.02.01.0321UPS 25-4050 HzPodno grejanjeZa sisteme podnog grejanja je preporučljivokoristiti bronzanu verziju, tip UPS-B, poštopumpana tečnost često može doći u kontaktsa vazduhom i prouzrokovati da pumpaod livenog gvožđa korodira.Radi uštede električne energije UP-Ni UPS-B pumpe mogu biti povezane naon/off vremenski prekidač. On/off vremenskiprekidač može da limitira operacijepumpe na periode kada je potrošna toplavoda uglavnom potrebna.Rashladni sistemi i sistemi za klimatizacijuZa rashladne sisteme i sisteme za klimatizaciju,koristite standardne pumpe, tip UPS, ilispecijalne verzije, tip UPS-K, u zavisnosti odtipa/veličine.0.0H[m]5.04.03.02.01.00.0H[m]6.05.00.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 Q [m³/h]0 10 20 30 40 50 Q [l/min]321UPS 25-5050 Hz0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Q [m³/h]0 10 20 30 40 50 60 Q [l/min]32UPS 25-6050 Hz4.03.012.01.00.00.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Q [m³/h]0 10 20 30 40 50 60 Q [l/min]7GRUNDFOS UPS


Automatska i fiksna brzinaZelena indikacionalampicaAutomatsko deblokiranjeJednostavno povežite priključak za pumpuGRUNDFOS ALPHA+Standardna cirkulaciona pumpa+ kontrola brzine = ALPHA+8GRUNDFOS ALPHA+Može biti ugrađena bilo gdeALPHA+ odgovara svim sistemima grejanja, efektivnozamenjujući više od 400 tradicionalnih modelacirkulacionih pumpi. Ovo je samo jedna od stvarikoja život čini lakšim uz ALPHA+.Brza i laka instalacijaJedinstveni priključak čini instalaciju veoma jednostavnomtoliko da je opis “priključi i pumpaj” potpunozaslužen, dozvoljava instalaterima da posaozavrše u rekordnom vremenu. Zelena lampicasignalizira da je pumpa pravilno instalirana.Pružite kupcima mirne noćiNeprijatni zvuci i buka koju proizvode radijatorskiventili su pošlost sa pumpom ALPHA+. Pumpaautomatski reguliše protok i pritisak prema uslovimai time eliminiše buku u sistemu. Krajnji korisniciširom sveta su srećni jer su ponovo pronašli svojmir.Uvek bezbedno startovanje pumpeUređaj za deblokiranje osigurava da zaprljanostsitnim česticama nikada ne predstavlja problem- ni za vreme instalacije niti kada krajnji korisnikponovo priključi pumpu posle dužeg perioda.Fabrička podešavanja odgovaraju većiniinstalacijaALPHA+ kombinuje automatsku i fiksnu brzinuu jednoj pumpi. Fabrička podešavanja odgovarajuza više od 80% svih aplikacija, automatskipodešavajući brzinu da bi se ostvarilamaksimalna ušteda.


PrimenaALPHA+ cirkulacione pumpe su pogodneza instalaciju u svim sistemima grejanja,jednocevnim ili dvocevnim sa radijatorimaili sistemima podnog grejanja.Mnogo tišeRegulacijom brzine se adaptira potrebamasistema. Nema više neprijatnih zvukova ucevima i ventilima.EkonomičnijaNema potrebe za instalacijom diferencijalnogventila. Troši manje električne energije.AdaptivnijaALPHA+ cirkulacione pumpe omogućavajupodešavanje konstantnog pritiska.Karakteristikei konstrukcijaOno što karakteriše pumpe je:• Keramička osovina i radijalni ležajevi• Kućište ležaja, rotor i omotač rotora odnerđajućeg čelika• Telo pumpe od livenog gvožđa• Maksimalni radni pritisak: 10 bari• Nije potrebna spoljnja zaštita motoraIP42 klasa zaštite• Eksterni električni utikač: bez otvaranjapriključne kutije• Lampica signalizira kada je pumpa uključenap[kPa]H[m]ALPHA+50 Hz505.0404.0303.0202.0ALPHA+ XX-60101.0ALPHA+ XX-4090.00.00.0 0.51.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Q [m³/h]0.0 0.20.4 0.6 0.8 1.0 Q [l/s]GRUNDFOS ALPHA+


Grundfos ALPHA ProPripremi se za oduševljenje10GRUNDFOS ALPHA ProSve nove ALPHA Pro cirkulacione pumpe nude sveprednosti već veoma uspešne ALPHA+ pumpe- i više. ALPHA Pro smanjuje potrošnju energijei održava je na niskom sve vreme: ispod 5 vati.Ovo istinski doprinosi postizanju oznake A nalestvici potrošnje električne energije, olakšavajućipotrošačima da lakše uoče koja pumpa štedi najvišenovca na dugoročnom planu. Kad god želišda ponudiš najbolju uštedu na tržištu, izbor je lak:izaberi Pro.Pokaži kupcima njihovu ušteduDisplej na ALPHA Pro ne pokazuje samo kad jepumpa pravilno montirana – već pokazuje i kolikomalo energije koristi u određeno vreme. To je ividljiv dokaz kupcu o njegovoj uštedi.


MAGNE – Program je proširen!Novi kompakt MAGNA modeli su savršeni za primenu za niže protoke,kao što su mali i srednji sistemi grejanja, mešački krugovi itd.Hidraulički protok u svakoj MAGNA pumpi je poboljšan korišćenjemjedinstvene 3D kompjuterske simulacije i napredne akva dinamičkekalkulacije.ALPHA priključak na MAGNA pumpamaNa nove MAGNA pumpe postavljeni su isti priključci kao i naALPHA+ i Pro modelima, štedeći na taj način vreme postavljanja.Približujući potrošaču snagu čelikaSvaka Grundfos MAGNA pumpa za produkciju i protok vrućevode sad je dostupna i od nerđajućeg čelika. Svaki dodirnideo s medijima napravljen je od nerđajućeg čelika. Ovo činiGrundfos MAGNA pumpe značajno jakim, tako da možetesigurno obećati svojim potrošačima potpuno pouzdanepumpe.SAMOPODESIVE – rade proračune umesto VasSvi znaju da elektronski kontrolisane pumpe otklanjanjubuku i minimalno koriste energiju – ako se ispravno podese!12GRUNDFOS MAGNAMAGNA pumpe se podešavaju same. S mogućnošću samopodešavanja,pumpa sama obavlja proračun, automatski koristećinajbolja podešavanja u svakom trenutku. Vaši potrošačitim dobiju trajnu uštedu. A vi ne morate naporno da radite zanjih.HFabričkopodešavanjeAUTOADAPTAUTOADAPTpodešavanjeQ


MAGNA50 HzProširenje programaOva radna kriva uključuje nove MAGNA modele. One pokrivaju domet nižeg protoka, ali veću visinupodizanja. A njihova visoka efikasnost osigurava veliku uštedu iz godine u godinu.13GRUNDFOS MAGNA


Energetski označene cirkulacionepumpe ukratkoUP BasicProtok do 6 m³/hNapor do 6 mUPSProtok do 70 m³/hNapor do 18 mPouzdanost + dostupnostPotrošnja energije+ fleksibilnostOznaka potrošnje električne energije25/32-4 *25/32-5 *25/32-6 *25/32-4025/32-5025/32-60Maksimalan ulaz snage / godišnja potrošnja energijeNapomena: Prema “Blauer Engel profilu” *(grejna sezona od 285 dana)XX-40XX-50XX-6060 W / 400 kWh80 W / 515 kWh90 W / 550 kWh45 W / 290 kWh50 W / 325 kWh70 W / 420 kWhSa kontrolom brzineManuelno podešavanje brzine X XPrema EnEV §12 par. 3SamopodešavanjeDostupna BUS komunikacijaIR (infrared) komunikacija sa R100 kontroleromRadni/kvarni signal Po izboru za seriju 200ALPHA priključak (brza elektro veza)Postojani magnetni motor (ECM – tehnologija)14PREGLEDAutomatsko smanjenje rada tokom noćiDostupno kućište od nerđajućeg čelikaDostupno bronzano kućište za pumpuDostupno ventilaciono kućište za pumpuXXX


* Dostupno za grejnu sezonu 2006ALPHA+ALPHA ProMAGNAMAGNAProtok do 3.5 m³/hNapor do 6 mProtok do 3.5 m³/hNapor do 6 mProtok do 3.5 m³/hNapor do 6 mProtok do 40 m³/hNapor do 12 mJednostavno postavljanje+ odgovara svim sistemimaMala potrošnja energijeB A A45 W / 280 kWh--80 W / 460kWh25 W / 90 kWh--50 W / 145 kWhPogledati brošuruPogledati brošuruX X X XXXX X X XXXXPo izboruXXXXX X X XX X XX X X XXXXX15PREGLEDXX


Odgovornost je naš temeljMisliti unapred čini to mogućimBit svega je inovacijaGRUNDFOS Predstavništvo BeogradDr. Milutina Ivkovića 2a/2911000 Beograd, SrbijaTelefon: (+381) 11 26 47 496(+381) 11 26 47 877Fax: (+381) 11 26 48 340E-mail: serbia@grundfos.comwww.grundfos.co.yuGPOYU041