Rozhovor - Český horolezecký svaz

horosvaz.cz

Rozhovor - Český horolezecký svaz

(Radovan Kucha; Deset velkých stn, 1963)Pane Kuchai, jaká byla Vaše cesta k horolezectví?Horolezcem se lovk nenarodí, musí se jím stát. Já pocházím z Turnova a už jako malý kluk jsem chodil s rodiido Skaláku. Lézt jsem zaal už v dtství. Pozdji jsme mli takovou partu hoch, kteí vli, že se tžkodostanou nkam do svta. Byla to válená léta. Chodili jsme práv do Skaláku a tam, kousek od domova, jsmezažívali dobrodružství celého svta. Nebylo to jen lezení, ale také pátelství.S jakými pocity a myšlenkami jste spole se Zdenem Zibrínem nastupovali pod Eiger?Byli jsme na výstup dobe pipraveni. Po nkolika úspšných zájezdech do Alp jsme mli pelezeny praktickyvšechny velké stny. Spole se Zdenem jsme prodlali adu tžkých výstup v Alpách i na Kavkaze. A ti dnyed Eigerem jsme prostoupili severní stnu Matterhornu. Bohužel, v té dob zahynulo v severní st Eigerukolik horolezc a tsn ped námi se ze stny zítil dvaadvacetiletý rakouský horský vdce Adolf Mayr, který sepokoušel o první sólový výstup. To všechno navodilo takovou strašidelnou atmosféru a hora se stala stedemzájmu noviná. Byli jsme neustále sledováni dalekohledy, kolem nás kroužila letadla. Jeden žurnalista si pronajalletadlo, aby nás mohl lépe sledovat a fotografovat. Letadlo se však pi jednom z pelet zítilo a zahynuli v nm tilidé. Na tohle všechno musel lovk zapomenout a myslet jen na vlastní výstup.


severní stna Cima Grande1962 - severní stna Dych Tau1965 - expedice Hindúkuš - prvovýstup na Uparisínu1966 - pád z vže Barberina v Píhrazech, 4 operace nohyPo úraze v roce 1966 se zdravotním handicapem výjezdy do hor již bez vážných ambicí:1970 - Vysoké Tatry, Rumunsko1972 - Pamir1978 - Mongolsko1982 - Altaj2000 - vyhlášen „Horolezcem 20. století R“

More magazines by this user
Similar magazines