Views
5 years ago

Kominki Pro nr 5, 3/2010 - ihz.pl

Kominki Pro nr 5, 3/2010 - ihz.pl

Kominki Pro nr 5, 3/2010 -

3(12)2012 BEZPŁATNY KOMINKOWY MAGAZYN DLA PROFESJONALISTÓW Redaktor naczelny: Witold Hawajski; Redakcja: Aldona Mazurkiewicz – sekretarz, Agnieszka Krysa-Iłgowska, Wioleta Rybak, Katarzyna Lipowska, tel. 81 5350 982, redakcja@swiatkominkow.pl; Redaktor techniczny: Mariusz Karwowski; Dział Reklam: Jarosław Flak – koordynator, Beata Góra, Ewa Szymańska, Monika Jędrych, Marzena Babkiewicz, Ewelina Janicka, tel. 81 5350 950, kominki@ihz.pl; Projekt: Grzegorz Zychowicz; DTP: Info Studio s.c., tel. 81 5350 970, dtp@isar.pl; Korekta: Tomasz Górka; Wydawca: Informator Handlowy „Zaopatrzenio wiec” s.c., 20-722 Lublin, ul. Roztocze 5/5, tel. 81 743 6591, fax 81 5350 969; Okładka: Targi KoMinKi 2012 w Poznaniu, fot. Witold Hawajski. www.kominki.org

Kominki Pro nr 5, 3/2010 - Informator Handlowy Zaopatrzeniowiec
Biuletyn Tadmar Partner nr 3/2010
Przeczytaj/pobierz Świat Biznesu nr 5-6/2009
Gazeta dla Klientów - CEM&TY; nr 5 - Lafarge
Nr 5/467; maj 2010 - Rybnik
Kwartalnik PRONAR Nr 2(5)
CEM&TY; nr 3(17) - Lafarge
Gazetka V - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie
Ściągnij nr 5(24)/2010 - PortalMorski.pl
NR 3/2010 - Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH
nr 3-2010.pdf - Dębowiec, Urząd Gminy
MARZEC nr 3 (7)/2008 ISSN 1898-3480 - Pismo Studenckie PDF
Biuletyn Tadmar Partner nr 4/2010
Magazyn Patrol 1/2010 - Securitas
Wrzesień 2011 Nr 3 - PSPE
GWS nr 04 / 2010 - Gorzów
Nr 3 maj-czerwiec 2007 - Hubertus Expo
W numerze: - Zespół Szkół Nr 3