2012-11-03-predavanj..

ef.uns.ac.rs

2012-11-03-predavanj..

RUP (Rational Unified Process) - pojam• RUP: objektno orijentisani proces razvoja softvera,zasnovan na disciplinama u okviru kojih seraspoređuju poslovi i odgovornost na članoveprojektantskog tima.• RUP: primarni cilj primene je razvoj visoko kvalitetnogsoftvera, koji zadovoljava potrebe korisnika u okviruplaniranog budžeta i vremena.• RUP: radni okvir (framework) prilagodljiv potrebamaorganizacije, sa brojnim preporukama i uputstvima zarazvoj, od kojih organizacija može odabrati neka zametodološki okvir.• RUP: preporučuje korišdenje raznih metoda i tehnika,ali su tehnike modelovanja UML najdominantnije.

More magazines by this user
Similar magazines