2012-11-03-predavanj..

ef.uns.ac.rs

2012-11-03-predavanj..

RUP (Rational Unified Process) - principiUpotreba arhitekture zasnovane na komponentamaKoristi koje sobom donosi ponovno korišdenjekomponenti razvijenog softvera su sledede:• podiže robustnost softvera,• povedava produktivnost izrade softvera,• povedava kvalitet softvera,• smanjuje troškove razvoja softvera,

More magazines by this user
Similar magazines