U - Superinfo

superinfo.ba
  • No tags were found...

U - Superinfo

zesuperinfo@gmail.com1.BH. BESPLATNE NOVINE Subota, 4. avgust 2007 / broj 17tel. 061 788 088, 063 992 100Subota, 4.avgustNedjelja, 5.avgust Ponedjeljak, 6.avgust Utorak, 7.avgustVremenska prognozaza grad Zenicuumjereno oblačno umjereno oblačno umjereno oblačno sunčanojutarnja14 0 Cdnevna do 19 0 Cjutarnja12 0 Cdnevna do 18 0 Cjutarnja10 0 Cdnevna do 19 0 Cjutarnja11 0 Cdnevna do 31 0 C


2 Subota, 4.avgust 2007.


Subota, 4.avgust 2007.INTERVIEW SEDMICEDŽEVAD ALIHODŽIĆ,košarkašI ove godine došliste sa porodicom uljetnoj pauzi do Zenice?„Išli smo na more. Iskoristili smo ovajperiod nakon škole. Djeca su na raspustu.Iskupali smo se, a onda kao isvake godine došli smo u Zenicu daobiđemo familiju, prijatelje. Što setiče moje karijere, još ne znam da liću nastaviti igrati. Prije dva-tri mjesecami je istekao ugovor sa Zagrebom.Vidjeću u narednih dva mjeseca, dali ću naći nešto što mi odgovara i ukošarkaškom smislu i u privatnom životu.Ukoliko se poklope neke stvari,nastaviću igrati. Nakon godišnjeg odmoraću vidjeti i odlučiti…“.Posljednjih godinaživite u Zagrebu.Nastupali ste za Cibonu i Zagreb.Da li ste razmišljali o povratkuu Zenicu, odnosno Čelik, klub ukojem ste započeli karijeru? Netako davno iz ovog kluba su najavljivalida će obaviti razgovorsa vama na tu temu...„Nisam razgovarao u vezi s tom idejomes ljudima iz Zenica Čelika. Znači,nije bilo nikakvih kontakata nitirazgovora na tu temu. Pratio sam ponovinama, u razgovoru sa bratomKemalom sam čuo da Čelik pokušavanapraviti ekipu s kojom bi se vratiotamo gdje mu je i mjesto, u vrhbh.košarke. Zenica je sportski grad iBilo bi lijepo završiti karijeru uklubu u kom sam i počeo...ljudi su uvijek voljeli sport. Mislim dabi bilo dobro da se sport u Zenici dignena višu razinu. U principu, bilo bimi veoma drago da karijeru završimtamo gdje je i počela, ali jednostavnonisam stvarno ni sa kim o tome razgovaraoiz kluba i ne znam ni kakva jesituacija tamo, tako da sad ne mogukonkretno odgovoriti. Drago mi je dase dvorana o kojoj se pričalo još doksam bio u Čeliku, prije više od dvijedecenije, konačno završi, jer će se satom dvoranom steći izvanredni usloviza rad. Ljudi će moći u jednom komforudoći i gledati utakmice. Naravnoda bi trebalo uz tako nešto pokušatinapraviti tim koji će moći pariratisvim klubovima u Bosni i Hercegoviniu prvenstvu i biti u samom vrhubh.košarke“.Dio ste generacijekošarkaške reprezentacijeBiH koja je bila redovniučesnik evropskih prvenstava.Sada reprezentacija nije uspjelau kvalifikacijama izboriti plasmante će kroz dodatne kvalifikacijetražiti mjesto koje vodi naEurobasket. U posljednje vrijemevlada i trend neodazivanja igračau nacionalni tim zemalja kojesu nastale raspadom bivše Jugoslavije?„Neodazivanje igrača u nacionalnuselekciju je jedan trenrd koji je zahvatioi BiH, kao i sve ostale državena ovim prostorima. Ja sam igrač imogu razumjeti da igrači koji imajuvelike napore u klubu, jednostavnou pauzi žele da se odmore od košarke.Mislim da ne bi trebalo praviti odtoga neku preveliku famu. Treba bitiotvoren, razgovarati sa svakim igračemponaosob. Ako neko ni fizički nipsihički nije u stanju igrati, onda muse treba zahvaliti, a ne praviti famu.Treba se okrenuti ljudima koji žele dabrane boje BiH, koji imaju za to snage,volje, želje, mogućnosti. Državaje stvorena u vremenima gdje je bioprisutan jaki nacionalni naboj, a mismo dolazili igrati za reprezentacijusvim srcem, jedva smo čekali svakookupljanje, nama nije bilo ništa teško.Proveo sam jako lijepe trenutkeu reprezentaciji i to će mi ostati u3lijepom sjećanju. Međutim moramobiti svjesni da se vremena mijenjaju.U Hrvatskoj je bilo nekih pokušajarepresije. Prijedloga da se oni koji sene odazivaju kazne preko saveza. Janisam za to“.Dževad Alihodžić, 208 centimetara,pozicija - centar, rođen13.2.1969. u Zenici.Ponikao u Čeliku, nakon odličnihnastupa za juniorski tim 1983. godineprešao u Bosnu, gdje je igraodo 1990. godine. Odlazi u Cibonu,gdje se zadržao sedam sezona (6titula prvaka Hrvatske, i dva Kupa).U ekipi turskog Ulker Sport Kluba izIstanbula igrao je u sezoni 1998/99.Igrao za ruski St. Petersburg Lions,francuski Strasbourg i italijanskiScafati. Sezonu 2002/03 igra ponovou Ciboni, a proteklu je proveo uZagrebu. Najvažniji uspjesi, svjetskijuniorski prvak sa reprezentacijomJugoslavije 1988. godine i kadetskiprvak Evrope 1985. godine.


4 Subota, 4.avgust 2007.Akcija MUP-a na prevencijisaobraćajnih nezgodaVeliki broj saobraćajnihnezgoda na području Federacije BiH,a posebno veliki broj poginulih i teškopovrijeđenih osoba, razlog je pokretanjaakcije federalnog i kantonalnihMinistarstava unutrašnjih poslova,čiji je cilj poboljšanje sigurnosti saobraćajau Federaciji BiH. Trajanje akcijeje od 1. 8 do 31.8. 2007. godine.Obzirom na činjenicu da je sigurnostsaobraćaja u nadležnosti kantonalnihministarstava unutrašnjihposlova, Federalno ministarstvounutrašnjih poslova će koordiniratiovom akcijom. Sva kantonalnaministarstva će sačiniti posebneplanove rada, o realizaciji planovaće svakih sedam dana informisatiFederalni MUP, koji će o rezultatimaakcije informisati javnost.Kroz dosadašnji rad policije identifikovanisu glavni uzroci saobraćajnihnezgoda. Nedisciplina vozača, povećanafrekvencija saobraćaja, povećanbroj inostranih i domaćih vozila, zastarjelaputna infrastruktura su nekiod osnovnih. Kada se tome dodapodatak da je prosječna starost vozilana našim putevima 17 godina, jasnoje da je ovaj problem kompleksan ida ga sama policija ne može riješiti.„Iz tog razloga Federalno ministarstvounutrašnjih poslova već preduzimaaktivnosti na stvaranju dokumentakoji bi ponudio strateška usmjerenjau cilju poboljšanja sigurnosti saobraćaja.Pozivamo sve učesnike u saobraćajuda poštujući saobraćajne propisedaju svoj doprinos ovoj akcijipolicije“, stoji u saopštenju FMUP-a.U prvih 6 mjeseci ove godinedogodilo se gotovo 13 hiljadasaobraćajnih nezgoda u kojimaje čak 106 osoba poginulo,a 584 teško povrijeđeno.Broj saobraćajnih nezgodase uvećao za 1434, a broj poginulihosoba skoro za jednupolovinu, u odnosu na prvih 6mjeseci prošle godine.Rizično kupanje u rijekamaU cilju sprečavanjapojave i širenjavodom prenosivihbakterijskih, virusnih iparazitarnih oboljenja,kantonalni Zavod zajavno zdravstvo Zenicaupozorio je javnost dapostoji visok stepenzdravstvenog rizika uslučaju kupanja u rijekamana područjuZDK - Bosni, Babinojrijeci, Krivaji, Gostovićui u drugim vodotocimau koje se izlijevajukanalizacione i drugeotpadne vode.Mikrobiološke analizeuzoraka vode uzetih izPitanje iz naslovagrađani Zenice svečešće sebi, ali i našoj redakciji,postavljaju posljednjihdana, suočenisa pravom agresijom natočkovima i konstantnomjurnjavom nesavjesnihvozača zeničkimulicama. Škripa kočnicai stravična buka motoraočigledno postaju sastavnidio svakodnevnicenaših građana. Sceneprimjerene utrkamabolida formule 1, moguse vidjeti i doživjeti i nanašim ulicama. Vozačivodotokova pokazujuvisok stepen kontaminacijeindikatorimafekalnog zagađenja.Dostavljeni uzorci vodeiz bazena-javnih kupalištapokazali su zadovoljavajućučistoću, sarijetkim i blagim odstupanjimau kvalitetivode. Da bi se spriječilopojavljivanje i širenjevodom prenosivih oboljenjana bazenima-javnimkupalištima, kan-Ulice ili autodrom ?!?kojima upravlja adrenalindemonstriraju snagusvojih ljubimaca (dvotočkašai četvrotočkaša),razvijajući u gradubrzine iznad 100 km/hi pretičući na gradskimulicama i bulevarima.Nažalost, samo je pitanjetrenutka kada ćeova pojava završiti tragičnopo nekog od pješakaili samih vozača.Odlučnu akciju policijena zaštiti svih učesnikau saobraćaju, koju svinestrpljivo očekujemo,zasad nismo primjetili.Oduzimanje vozačkihdozvola, novčane kazne,isključivanje izsaobraćaja itd, samo sutonalni Zavod za javnozdravstvo ZDK apelujeda se korisnici strogopridržavaju higijenskihprincipa ponašanja najavnim kupalištima, saobaveznim tuširanjem,nošenjem namjenskei čiste odjeće za kupanje,te apstiniranjemod korištenja bazenau slučaju bolesti odinfektivnih sistemskihi kožnih oboljenja.neke od mjera koje stojena raspolaganju policiji.Iskoristite svoje ovlasti iučinite zeničke ulicesigurnim, glasi apel našihčitalaca nadležnim.


Subota, 4.avgust 2007.5Arheološka iskopavanja okoSultan Ahmedove džamijeMedžlis Islamske zajedniceZenica kao investitor gradnje budućegkompleksa Sultan Ahmedovedžamije u Zenici dobio je uvjetnudozvolu za izgradnju kompleksa poduslovom da gabariti objekata nećebiti viši od sadašnje džamije, te akoće objekti koristiti samo za islamskepotrebe. Treći uvjet je da se prethodnoizvrše arheološke istrage. Upravozato su u toku sondažna bušenja iarheološka iskopavanja kojim će seutvrditi da li se ispod budućih temeljaSultan Ahmedove džamije nalazearheološke iskopine ili mezarje.Stručni tim arehologa Zemaljskogmuzeja rade na terenu I trebali biobaviti posao do sredine augusta.Podsjetimo, Zavod za zaštitu spomenikaBiH proglasio je područjeoko džamije nacionalnim spomenikomBiH, te uslovio sve budućeradove prethodnim provjerama.Obilježen Dan ustankanaroda i narodnosti BiHGrant za mlade Izmjene Zakona Studentski centar Pad natalitetaOpćina Zenica podržaće ovegodine sa 42.000 KM, 47 projekatanevladinih organizacija i 35 individualnihprojekata, te dva projekta neformalnihgrupa. NVO su konkurisalesa 68 projekata za sredstva iz Grantaza mlade Zenice, neformalne grupesa četiri projekta i pojedinci sa 51projektom. Komisija je nastojala dapomogne nove projekte, te projekteiz seoskih i prigradskih područja.Skupština Zeničko-dobojskogkantona usvojila je Nacrt zakonao izmjenama Zakona o porezimaZDK, koji će biti upućen u javnu raspravuu svih dvanaest općine ovogkantona, u trajanju od 45 dana.Prema ovim izmjenama, planiranoje ukidanje poreza na potrošnju alkoholnihi bezalkoholnih pića i napitakau ugostiteljstvu, te poreza nateretna vozila prilikom registracije.Dan ustanka naroda i narodnostiBIH proslavljen je I u Zenici.U organizaciji Udruženja antifašista iboraca narodno oslobodilačkog rataZenica izvršen je obilazak i posjetabolesnih boraca NOB-a i odbrambeno-oslobodilačkograta 92-95, adelegacija ovog Udruženja posjetilaspomen obilježja na prostoru zeničkeopćine, na gradskom području, te Nemilii Stranjanima, uz odavanje počastipalim borcima i polaganje cvijeća.U subotu, 28. jula, na platou Spomenikana Smetovima, održana je centralnamanifestacija u povodu DanaU Studentskom centru u Zenici uakademskoj 2007/2008. godini bićesmješteno 228 studenata. Na konkursje pristiglo 226 prijava i svi podnosiociće biti primljeni, a s obzirom da jekapacitet Centra 228 kreveta, stručnakomisija odobrila je prijem još 2 studenta,od ukupno 22 prijave koje supodnijete nakon isteka konkursnogroka. Cijena smještaja i jednog obrokadnevno ostaje 80 KM mjesečno.ustanka u BIH, uključujući odavanjepočasti palim borcima, polaganjecvijeća i kulturno zabavni program.U povodu 27. jula - Dana ustankanaroda i narodnosti BIH uOpćoj biblioteci Zenica priređenaje prigodna izložba knjiga.* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFOU prošloj godini, na prostoruZDK nastavljen je trend pada nataliteta,odnosno zabilježen je negativanprirodni priraštaj stanovništva.Ovaj podatak prezentirao je drSenad Huseinagić, direktor Zavodaza javno zdravstvo ZDK. “Nalazimose pred tzv “bijelom kugom” ito je problem sa kojim se u koštacmora uhvatiti cjelokupan državnisistem”, poručio je Huseinagić.


6 Subota, 4.avgust 2007.Kratkotrajno nevrijemeumalo završilo tragičnoKratkotrajno nevrijeme sagrmljavinom prošlog ponedjeljka uZenici moglo je biti kobno za stanarezgrade u ulici Abdulaziza Aska Borićana broju 35-C. Usljed udara groma uzgradu ili u njenoj neposrednoj blizinisručio se dio plafona dnevne sobeu stanu porodice Basarić na četvrtomspratu u kojoj se u tom trenutku nalazio66-godišnji Boško Basarić.Oko 150 kilograma maltera sručilo sesa plafona, a Boško je samo čudomostao nepovrijeđen. On se svega 20-ak sekundi prije nego se sručio maltersa plafona nalazio na tom mjestu.Ugasio je TV prijemnik, te otišao dotri metra udaljenog kauča gdje je sjeosa namjerom da pročita novine.„Počelo je grmiti negdje oko 13,30sati. Ustao sam i ugasio televizor ivratio se do kreveta, te počeo čitatinovine. Svega 20-ak sekundi kasnijegrom je udario negdje u blizini, da liu stan iznad nas ili negdje u zgradu,a usljed trenja sručio se dio plafona usobi. Krug na plafonu je tri sa dva i pometra, a mislim da je otpalo oko 150kilograma maltera. Sve se odigralokao u filmu, a ja sam na svu srećuostao nepovrijeđen“, ispričao nam jevidno uzbuđeni Boško.* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFOInformatička olimpijadaZa bolovanjapreko 42 dana, uprošloj godini je u ZDKna teret zdravstvenogosiguranja potrošeno5,9 miliona maraka.Ovo je mnogo više negoNa šest studijskihprograma iIslamskom pedagoškmfakultetu kao pridruženojčlanici UniverzitetauZenici, planiranje upis 1355 studenatana redovnom i vanrednomstudiju. U prvomupisnom roku prijaviloZeničankaAmra Dautbegovićpredstavljala je našuzemlju na juniorskojBalkanskoj olimpijadiiz informatike u Beogradu.Osim Amre, natakmičenju su učestvovalii Asmir Avdićevićiz Visokog, te RadanAntić iz Bijeljine. BiHje osvojila peto mjesto,u drugim kantonima,uključujući i Tuzlanski,koji od našeg ima višei stanovnika i zaposlenih.Za lijekove saesencijalne liste, kojise izdaju na recept, use 1237 studenata.Od ukupnog brojaprijavljenih,prijemnikvalifikacioni ispit jepoložilo 714 kandidatana svim odsjecimazeničkog Univerziteta.Obzirom da svi prijavljenistudenti nisu položilikvalifikiacini ispit,a na olimpijadi su učestvovalipredstavnici izBugarske, Srbije, Grčke,Makedonije, te Rumunije,koja je bila najuspješnijaekipa.* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFODuža bolovanjaprošloj godini utrošenoje 12 miliona maraka.Za liječenje osiguranikau zdravstvenim ustanovamaizvan ZDK potrošenoje 7,9 milionamaraka.* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFOUpis studenatana skoro svim zeničkimfakultetima ostalo jeslobodnih mjesta, s timda za drugi upisni rokdokumenta zaintersovanikandidati mogupredati krajem augusta,a kvalifikacioni ispitiće biti obavljeni do15 septembra.


Subota, 4.avgust 2007.Centralni vjerski programovogodišnje vjersko kulturne manifestacije«Lastavica 2007» održatiće se na platou Lastavice u nedjelju5. augusta iza podne namaza, a danranije proučit će se tradicionalnimevlud. Ovaj mevlud tradicionalnose uči na turskom jeziku u znakzahvalnosti i sjećanja na sultanaFatiha, koji je, prema sačuvanoj predaji,dolazio na Lastavicu i ponudiolokalnom stanovništvu da u miru idragovoljno prihvate islam. Tradicijakaže, da su Bošnjaci prihvatilisultanov prijedlog uz uvjet da im utradiciji ostane Lastavica, što je Fatih,prema ovoj predaji i prihvatio.U tvrđavi Vranduk priređenje program pod nazivom «Danisevdaha», kao prvi sadržaj ovogodišnjekulturno sportske manifestacije«Ljeto u gradu». NastupiloNihad Fetić - Hakala sapjesmom “Promjene”, autora ElmeFelić i Nedžada Almića, odnio je pobjeduna 13. Festivalu narodne muzike“Bihać 2007”, održanom predviše od hiljadu gledalaca na ljetnojpozornici Kulturnog centra. Premaocjenama stručnog žirija, drugomjesto osvojio je Ibrahim Jukan sapjesmom “Ponos”. Prema izborupublike najbolji su bili FarukPečenković i Šekib Mujanović spjesmom “Ko smo mi”. Drugo mjestou izboru publike osvojio je Bišćanini finalista tv emisije “Folk-šou” SlavenMikić s pjesmom “Hajde dođi”,dok je treću nagradu publike odniojoš jedan Zeničanin, Emelin Fetić s“Lastavica”Kulturni dio programa obilježit ćesmotra folklora iz Općina Kakanj, Zavidovićii Zenica, a sportski programodržat će se u subotu i nedjelju, 4. i5. avgusta u Radinovićima, te na platouLastavice. Sportski dio uključujeturnir u malom nogometu i takmičenjeu tradicionalnim disciplinama,bacanje kamena s ramena,trčanjeu vrećama i druga natjecanja.Vranduk - veče sevdahaje 12 mladih neafirmisanih izvođačaiz BiH, a u revijalnom dijelupoznati interpretatori sevdalinkeSejo Pitić, Nedžad Imamović, SlobodanLalić, Vesna Hadžić i AndrijaŠtevanić, koju su uz pratnju orkestra«Folk šou bend», te nastup članovafolklorne grupe ansambla «Bosniafolk» iz Zenice, oduševili brojnu publiku.Medijatori programa bili suEnver Šadinlija i Sabina Kulenović.Hakala pobjednikBihaćkog festivalapjesmom “Probudi se”. OvogodišnjiFestival posvećen je legendi bh.sevdalinke Safetu Isoviću, a specijalnunagradu žirija za očuvanjesevdalinke dobila je Elvira Rahić zapjesmu “Legendi sevdaha”. Autoricaovog teksta Semka Torlak osvojilaje i nagradu za najbolji tekst.7


LIČNA KARTA KLUBAOsnovan1945. godineAdresaStadion Bilino polje,Bulevar Kulina bana 28E72000 ZenicaTelefon 032 405 812Fax 032 414 622Web www.nkcelik.baE-mail info@nkcelik.baKlupska bojacrveno-crnaNavijačiRobijašiUspjesiPobjednik SE kupa1970/71 i 1971/72Prvak BiH1994, 1995/96 i 1996/97Osvajač Kupa BiH1995 i 1995/96Osvajač Superkupa BiH1995 i 1995/96Jasmin BURIĆIsmir POJSKIĆAmel PJANIĆMladen JURČEVIĆHaris HEĆOAdis BULJUBAŠIĆArmin IMAMOVIĆAlmir HASANOVIĆBojan MARKOVIĆIzudin KAMBEROVIĆEmir JUSIĆJasmin MORANJKIĆHaris ZATAGIĆBojan PUPČEVIĆFenan SALČINOVIĆJosip LUKAČEVIĆNermin ŠABIĆŠerif HASIĆMahir KARIĆLuiz Karlos Alves MouraAdin DŽAFIĆEmir HADŽIĆZoran NOVAKOVIĆAdnan MAŠIĆEduardo Rodriguez Gamagolmangolmangolmandesni bočnidesni bočnidesni bočnistoperstoperstoperstoperstoperlijevi bočnilijevi bočnivezniveznivezniveznivezniveznivezninapadačnapadačnapadačnapadačnapadač1987197619851983198719841983198119851975198619831985198119871983197319881986198419891984197619811983Ivo IŠTUKBoris GAVRANBenjamin TERZIĆZvonko GREBENARMunir SELIMOVIĆšef stručnog štabatrenertrenertrener golmanakondicioni trenerNAPRIJENK Čelik na startu novREZULTATI UPRIPREMAMAČelik – Zrinjski 2:1Čelik – Posušje 2:1Čelik – Troglav 0:0Čelik – GOŠK 4:0Čelik – Orašje 4:1Čelik – Travnik 1:0Čelik – Bosna (V) 4:1Čelik – Vitez 6:1Čelik – Rudar 1:0«Zadovoljan sam pripremnimperiodom, uključujućii turnir u Vitezu”, bio je kratak usvojoj izjavi trener Ivo Ištuk. Posljednjevijesti sa Bilinog poljadodatno su obradovale navijačepred susret sa Modričom Maksima.Prvi Čelikov čuvar mreže ireprezentacije BIH U-21, JasminBurić, definitivno je dogovoriouslove za potpisivanje novogdvogodišnjeg ugovora sa svojimklubom, pa su tako otpale sveeventualne špekulacije o njegovomodlasku u Francusku.Na prijedlogstručnog štaba,ponuđeni su stipendijskiugovori trojiciperspektivnih igrača,Kenanu Stuparu,Adnanu Zahiroviću iHarisu Dilaveru, koji su odradilipripreme sa seniorskim timom.Tačno godinu dana od odlaskaMarciana iz Čelika u Sarajevo, zeničkipremijerligaš ponovo u svojimredovima ima Brazilce. Vezninogometaš Luis Carlos Alves Moura(23) i napadač Eduardo RodriguezGama (24), nakon što suprije mjesec dana najavljeni kaopojačanja, u utorak 1.avgusta suodradili svoj prvi trening u Čeliku.«Riječ je o igračima koji su stiglisa reputacijom, imamo garancijeČELIK USAMOSTALNOJ BiH1994/95 - Prvak BiH iosvajač Kupa BiH1995/96 - Prvak BiH iosvajač Kupa BiH1996/97 - Prvak BiH1997/98 - 2. mjestou Prvoj ligi BiH1998/99 - 9. mjestou Prvoj ligi BiH1999/2000 - 9. mjestou Premier ligi BiH2000/01 - 4. mjestou Premier ligi BiH,plasman u Intertoto kup2001/02 - 5. mjestou Premier ligi BiH2002/03 - 5. mjestou Premier ligi BiH2003/04 - 12. mjestou Premier ligi BiH2004/05 - 13. mjestou Premier ligi BiH2005/06 - 14. mjestou Premier ligi BiH2006/07 - 14. mjestou Premier ligi BiHBRAZILCI, BURIĆ ... I JOŠ PONEŠTOda se radi o kvalitetnim igračimaali naravno, oni neće biti u kombinacijiza subotnju utakmicuprotiv Modriča Maksime», kažeIvo Ištuk, trener Čelika. Alves Mouraprošlu je sezonu nasupao zasastav F.C. Union Suzano iz SaoPaola, dok je Eduardo Gama lanibranio boje Mirasola iz Sao Pula.


D ČELIKe prvenstvene sezoneB I L I N O P O LJ EDATUM KOLO UTAKMICA REZULTATsubota, 4.8.2007.subota, 11.8.2007.subota, 18.8.2007.subota, 25.8.2007.subota, 8.9.2007.subota, 15.9.2007.subota, 22.9.2007.subota, 29.9.2007.subota, 13.10.2007.subota, 20.10.2007.subota, 27.10.2007.subota, 3.11.2007.subota, 10.11.2007.subota, 17.11.2007.subota, 24.11.2007.subota, 23.2.2008.subota, 1.3.2008.subota, 8.3.2008.subota, 15.3.2008.subota, 22.3.2008.srijeda, 26.3.2008.subota, 29.3.2008.subota, 5.4.2008.subota, 12.4.2008.srijeda, 16.4.2008.subota, 19.4.2008.srijeda, 23.4.2008.subota, 26.4.2008.subota, 3.5.2008.subota, 10.5.2008.Stadion Bilino poljesagrađen je 1972. godine.Izgradnja je okončanapred finalnu utakmicuSrednjoevropskog MitropaKupa u kojoj je Čelikpobjedio Fiorentinu idrugi put zaredom osvojioovo takmičenje.Svojevremeno je stadionimao kapacitet od 30.000gledalaca, a postavljenjemsjedalica kapacitetje oko 18.000 mjesta. Umeđuvremenu stadion jeznačajno rekonstruisan123456789101112131415161718192021222324252627282930Modriča - ČelikČelik - VeležSlavija - ČelikČelik - TravnikŠiroki Brijeg - ČelikČelik - PosušjeŽepče - ČelikČelik - ŽeljezničarLeotar - ČelikČelik - ZrinjskiSloboda - ČelikČelik - LaktašiJedinstvo - ČelikOrašje - ČelikČelik - SarajevoČelik - ModričaVelež - ČelikČelik - SlavijaTravnik - ČelikČelik - Široki BrijegPosušje - ČelikČelik - ŽepčeŽeljezničar - CelikČelik - LeotarZrinjski - ČelikČelik - SlobodaLaktaši - ČelikČelik - JedinstvoČelik - OrašjeSarajevo - Čeliki zadovoljava sve UEFAinei FIFAine kriterije zaodigravanje susreta svihnivoa takmičenja.Na Bilinom polju reprezentacijaBiH odigrala je1996. godine svoju prvuzvaničnu utakmicu u našojzemlji, protiv Albanije(0:0). Nakon toga, ovajstadion ugostio je i selekcijeŠpanije, Belgije,Norveške,Finske ...Makedonije,::::::::::::::::::::::::::::::PREMIJERA U MODRIČIStručni štab Zeničana predprvu ovosezonsku utakmicu gotovoda nema dilema kada je upitanju prvih 11 igrača koji će istrčatiu Modriči. Ištuk je odlučio daće umjesto Mladena Jurčevića kojinema pravo nastupa, na desnomboku zaigrati Haris Hećo, a ne kakoje to ranije najavljivao, iskusnijiIzudin Kamberović. Tako bi premanajavama stručnog štaba susretu Modriči Čelik najvjerovatnijetrebao započeti u sastavu: Burić,Hećo, Moranjkić, Imamović, Hasanović,Šabić, Pupčević, Salčinović,Lukačević, Hadžić i Novaković.U PRODAJI PRETPLATNIČKE KARTEZa novu sezonu u prodajisu preplatničke karte za jesenjii proljetni dio: Zapad 70 KM,Istok 50 KM, te Sjever i Jug 30 KM.Pravo popusta od 50% imaju penzioneri,invalidi, te članovi šehidskihporodica. Pravo na besplatnukartu ostvaruju i 100% invalidi. Uredovnoj prodaji karte će se prodavatipo cijenama: Zapad 6 KM,Istok 4 KM, Sjever i Jug 2 KM.


10 Subota, 4.avgust 2007.Akcija inspektora u ZDKNovih hiljadu radnika prijavljenoje u drugoj sedmici akcije inspektorarada u Zeničko - dobojskomkantonu. Time je broj novoprijavljenihradnika u Kantonu od početkajuna, kad je akcija krenula u FederacijiBiH oko provjere radnog statusa,povećan na 4.873, što je šestina svihnovoprijavljenih u FBiH (30.000).“Očekuje se da će do kraja jula akcijainspektora rezultirati sa oko 6.000prijavljenih radnika. - U akciji učestvuje63 inspektora, koji su u 1.142pregleda provjeravali status 13.365Na adresu Ureda za međunarodnusaradnju i Rektorata Univerzitetau Zenici iz Brisela je upućenainformacija da je selekciona komisijaEvropske unije, od sedam izabranihprojekata iz BiH, dva projektadodijelila Zeničkom univerzitetu.Radi se o najznačajnijim“Tempus projektima”iz grupacije “Udruženievropski projekti”, koji trajudvije do tri godine. Partneri Univerzitetuu Zenici na prvom projektuiz EU biće Politehniko iz Torina i UniverzitetKoper, a iz BiH, MinistarstvoOpćinsko vijeće Zenica daloje prethodnu saglasnost za dodjelukoncesija za eksploataciju krečnjakana lokalitetu Veliki Gradac, kao iprethodnu saglasnost za dodjelukoncesije za eksploatacijumineralnog resursa umjestu Bistričak - Nemilakod Zenice. Ovasaglasnost preduslovje da Ministarstvo za privredu ZDKprovede postupak dodjele koncesijaza eksploataciju mineralnih resursau pomenutim mjestima. Zahtjev zaradnika, te evidentirali 208 radnika“na crno”. Izdata su 272 prekršajnanaloga, a kazne koje će poslodavciplatiti u ovim nalozima je 165.580KM”, kaže Ibrahim Avdagić, prvi čovjekinspekcije ZDK.EU dodijelila projekteUniverzitetu u Zenicicivilnih poslova i Svjetski univerzitetskiservis iz Sarajeva. Naziv ovogprojekta je “Uspostavljanje i razvojcentra za inovativnost i preduzetništvona Univerzitetu Zenica”, pri čemubi univerzitet dobio opremuza centar, vrijednu oko95.000 KM. Drugi “Tempusprojekat” nosi naziv “Odosiguranja kvaliteta dostrateškog razvoja”, pri čemusu partneri nosioci za EU Univerzitetu Gracu i Univerzitet Girona, akoordinator Svjetski univerzitetskiservis iz Austrije.Eksploataciju nasipnogmaterijala i krečnjakadodjelu koncesije za iskop građevinskogmaterijala za nasip u mjestuBistričak, resornom ministarstvu jepodnijelo preduzeće ALMY Transporti.Prema obrazloženju iz elaboratakojeg je pripremio Metalurškiinstitut «Kemal Kapetanović»,iskopavanjene bi narušilo florui faunu tog područja,a pored toga, lokalitet je znatnoudaljen od rekreacionog centra «Bistričak»i stambeno - poslovnih objekata.Djeca otputovala uHolandijuU organizaciji regionalnerazvojne agencije - REZ Zenica u ponedjeljakje sa banjalučkog aerodromana tronedjeljni odmoru Holandiju otputovalagrupa od 300 djece bezroditeljskog staranja i slabogimovnog stanja.Djeca iz cijele BiH, iz Zenice,Tuzle, Sarajeva i Zvornika,bit će smještena udomove porodica u nekolikogradova u Holandiji, u saradnji saholandskom organizacijom «Europakinder».Sa područja Općine Zenica,Kako smo pisali u prethodnimbrojevima Superinfa, zenički kablovskioperater Telekabel iznalazioje načine da razriješi problem zatamnjenjaprograma zagrebačke NoveTV. Ova hrvatska TVkuća pod pritiskomnekih od bh. TV stanicaonemogućilaje praćenje svojihkomercijalnih sadržajaputem satelita,pa su i svi gledaoci u našoj zemljiostali „u mraku“. U međuvremenu, nazadovoljstvo građana, svi atraktivniinformativni i zabavni programi NoveTV vraćeni su u kablovski sistem iiz Javne ustanove «Dom porodica»,Dječijeg centra «Most» i Udruženja«Naša djeca» u Holandiji je otputovalo50-oro djece.Povratak je planiran 17.avgusta, a ukupna vrijednostovog humanitarnogprojekta je 41,5 hiljadaKM, što uključuje izradupasoša, izradu viza, prevozdo aerodroma i avionskekarte.Prošle godine Rez Agencija je realizovalaprvu posjetu i boravak u Holandijiza grupu od 180 djece.Nova TV ponovo nazeničkim ekranimaponovo se mogu gledati bez prekidai ograničenja. Zahvaljujući ažurnimtehničarima Telekabela, građani Zenicesu u odnosu na građane ostalihbh. gradova program Nove dobilicijelu sedmicu ranije.U zeničkom Telekabelu,koji je član bh.udruženja kablovskihoperatera AKOP ističuda ovo udruženje imareglirana sva vlasničkaprava za programe Nove TV te da sličnihneugodnih iznenađenja, kada jeu pitanju ova TV kuća, u budućnostine bi trebalo biti.Konkurs ERSTE FondacijeERSTE Fondacija oglasila jepočetak konkursa za Nagradu za dostignućau oblasti društvene integracije,koja svake godine obezbjeđuješiroko javno priznanje i novčani iznosod 60.000 eura za inicijative koje sena potpuno novi način bave socijalnimproblemima mladih demokratskihdruštava na Balkanu. Konkurs jeotvoren za organizacije sa područjaBiH, Hrvatske, Slovenije i Srbije i ovoje prvi put da ERSTE Fondacija objavljujekonkurs za Nagradu za dostignućau oblasti društvene integracije.Nagrada će se dodjeljivati jednomgodišnje. Žiri koji će činiti međunarodnii regionalni eksperti izabraćedeset dobitnika iz užeg izbora kandidata.Dobitnici će biti objavljeni naceremoniji dodjele koja će se održatipočetkom 2008. godine. Više informacijao ovoj nagradi dostupno je naweb adresiwww.erstestiftung.org/integration-award


12 Subota, 4.avgust 2007.Biciklistička utrkana SmetovimaU organizaciji Brdskogbiciklističkog kluba „Finiš“ iz Zenicenedavno je na planini Smetoviodržana 3. utrka brdskog biciklizma„Cross Country“. Učestvovala su63 takmičara u svim dobnimkategorijama. Uz licencirane biciklisteiz klubova iz Zenice, Sarajeva, Tuzle,Bihaća i Zavidovića, nastupili sui brojni biciklisti rekreativci kojiposjeduju vlastiti monti bajk. Nijebilo ograničenja u uzrastu takmičaratako da je najstariji imao 71-u anajmlađi svega dvije godine.Staza dužine 2400 metara, iako neekstremno opasna, bila je tehničkiMehmed Doglod, fotoreporterlista „Naša riječ“ nekolikoputa je nagrađivan za svoj rad. Jednaod njemu najdražih nagrada kojuje dobio je nagrada za fotografiju natradicionalnoj izložbi autora bosansko-hercegovačkefotografije podnazivom "FotoBiH 2007", održanoju aprilu u Tuzli. Selektor pomenuteizlozbe bio je Murat Jasarevic majstorfotografije, AFIAP, iz Zenice, a od 451fotografije od 102 autora selektor jeizabrao za izlaganje 116 fotografijaod 52 autora. Doglod je inače biomeđu grupom bh. fotografa koji su ujesen prošle godine pohodili Vrandukte je njegovih osam umjetničkih fotografijaizabrano za izložbu FotoBiHTakmičari Karate klubaHasen do iz Zenice trenutno se nalazena pripremama na Vlašiću, gdjebi trebali ostati do 5.augusta. Napripremama se nalazi 18 karatista. Tusu dosadašnji standardni takmičarikluba i osvajači medalja na domaćim imeđunarodnim takmičenjima. Poredzahtjevna. U konkurenciji poletaracaprvo mjesto osvojio je Nusret Kosić izkluba „Finiš“. Među juniorima najboljije bio Senad Alić iz zeničkog „Probajka“a Elvisu Jahiću, iz tuzlanskog„Jedinstva“ pripalo je prvo mjesto ukategoriji seniora. Među veteranimarekreativcima najuspješniji je bioSafet Talam iz „Finiša“.Mehmed Doglod -nagrada za fotografiju"FotoBiH 2007"„Vranduk - fotosafari“. Dobitnik jejedne od prvih nagrada za sportskufotografiju na izložbi koju je 2004.godineorganizovao Ragbi klub „Čelik“ izZenice.* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFOHasen do na Vlašićutakmičara Hasen do-a pripremamaće se pridružiti i pedesetak takmičaraiz ostalih klubova Saveza karateklubova Federacije BiH. Sa njima ćeraditi selektori reprezentacija BiH uverziji WKC - Mirsad Fejzić, Elmir Gaši,Dragiša Sekulić, Enes Krajišnik i SemirHamzić.

More magazines by this user
Similar magazines