Views
3 years ago

Výsledky oboru za 1.-3. čtvrtletí 2009 ČR (PDF, 0.74 MB) - Svaz ...

Výsledky oboru za 1.-3. čtvrtletí 2009 ČR (PDF, 0.74 MB) - Svaz ...

Výsledky oboru za 1.-3. čtvrtletí 2009 ČR (PDF, 0.74 MB) - Svaz

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČRza 1.3. čtvrtletí roku 2009Vývoz a dovoz obráběcích a tvářecích strojů - Česká republika1. - 3. čtvrtletí 2009Produkce v OKEČ 29.4 - obráběcí a tvářecí stroje, stejně jako produkce v OKEČ 29.42 -obráběcí a tvářecí stroje na kov není od ČSÚ zjišťována a tudíž její hodnoty nejsou přesně známy.Porovnání výsledků za 1.-3. čtvrtletí roku 2009 a 1.-3. čtvrtketá roku 2008 obráběcích a tvářecíchstrojů za Českou republikumil.CZKVývoz Vývoz Podíl Dovoz Dovoz Podíl1.-3.q.09 1.-3.q.08 % 1.-3.q.09 1.-3.q.08 %8456 Fyzikálně-chemické stroje 168,7 227,0 74,3% 332,0 987,0 33,6%8457 Obráběcí centra 1645,0 1228,0 134,0% 443,7 1 365,0 32,5%8458 Soustruhy 2154,6 2159,0 99,8% 742,0 1 918,0 38,7%8459Stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ařezání závitů1855,0 3149,0 58,9% 415,3 748,0 55,5%8460Stroje pro broušení, ostření, honování alapování1680,7 2490,9 67,5% 442,9 755,8 58,6%8461Stroje pro hoblování, obrážení,protahování, ozubárenské stroje a pily231,0 621,0 37,2% 279,5 415,6 67,3%Celkem obráb.stroje 7735,0 9874,9 78,3% 2 655,4 6 189,4 42,9%8462 Tvářecí stroje včetně lisů 704,0 829,0 84,9% 1 587,0 2 260,0 70,2%8463 Ostatní tvářecí stroje 16,9 55,0 30,7% 421,4 496,4 84,9%Celkem tvářecí stroje 720,9 884,0 81,5% 2 008,4 2 756,4 72,9%Celkem obráběcí a tvářecí stroje 8 455,9 10 758,9 78,6% 4 663,8 8 945,8 52,1%Vývoz obráběcích a tvářecích strojů za Českou republikuza 1.-3. čtvrtletí 2009Vývoz obráběcích a tvářecích strojů v 1.-3. čtvrtletí 2009 v České republice dosáhl hodnoty8 455,9 mil. Kč. K nárůstu vývozu došlo ve skupině HS 8457, v ostatních skupinách došlo k propaduvývozu. Celkově vývoz za obráběcí a tvářecí stroje za ČR poklesl o skoro 22 %.Ing. Irena DoktorováSvaz Strojírenské technologie 1

Svět strojírenské techniky číslo 3/2009 (PDF, 30.30 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 1/2008 (PDF, 5.60 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 2/2012 (PDF, 12.03 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 3/2007 (PDF, 4.77 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 3/2012 (PDF, 7.30 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 1/2013 (PDF, 8.31 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 2/2008 (PDF, 6.47 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 4/2012 (PDF, 5.03 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 2/2009 (PDF, 5.04 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 4/2009 (PDF, 35.96 MB) - Svaz ...
Výsledky oboru za 1. čtvrtletí 2008 ČR (PDF, 0.42 MB) - Svaz ...
Výsledky oboru za rok 2008 a výhled 2009 ČR (PDF, 0.42 MB)
Výsledky oboru za 1.-3.čtvrtletí 2008 ČR (PDF, 1.03 MB) - Svaz ...
Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR - Svaz ...
Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR za 2. čtvrtletí ...
Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR
Svět strojírenské techniky číslo 1/2010 (PDF, 7.55 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 3/2011 (PDF, 11.96 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 2/2010 (PDF, 4.78 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 4/2008 (PDF, 2.86 MB) - Svaz ...
25 Průvodcovská činnost 2009 - Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Výroční zpráva o činnosti školy, šk. r. 2009/10 (*.pdf) - Gymnázium ...
Výročná správa za rok 2009, 1.časť na stiahnutie (PDF) - AOMVSR.sk
Svět strojírenské techniky číslo 1/2007 (PDF, 4.16 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 1/2012 (PDF, 11.64 MB) - Svaz ...
1 Príloha č. 3 – inflácia r. 2012 Postup výpočtu ceny nájmu ...
1 Príloha č. 3 – inflácia r. 2012 Postup výpočtu ceny nájmu ...