Views
3 years ago

Výsledky oboru za 1.-3. čtvrtletí 2009 ČR (PDF, 0.74 MB) - Svaz ...

Výsledky oboru za 1.-3. čtvrtletí 2009 ČR (PDF, 0.74 MB) - Svaz ...

Údaje o produkci,

Údaje o produkci, vývozu a dodávkách do tuzemska obráběcích a tvářecíchstrojů za svazové podniky v České republiceza 1. - 3. čtvrtletí 2009 a 1. - 3. čtvrtletí 2008Produkce v mil.KčProduction in mil.CZKProdukce v mil.EURProduction in mil.EURCelkem Obráběcí stroje Tvářecí stroje Celkem Obráběcí stroje Tvářecí strojeRokTotal Metal cutting Metal forming Total Metal cutting Metal forming1.-3.q.2008 9084,1 8591,8 492,3 366,1 346,2 19,81.-3.q.2009 6331,8 6030,4 301,4 237,9 226,5 11,3% 09/08 69,7% 70,2% 61,2% 65,0% 65,4% 57,1%Export v mil.KčExport in mil.CZKExport v mil.EURExport in mil.EURCelkem Obráběcí stroje Tvářecí stroje Celkem Obráběcí stroje Tvářecí strojeRokTotal Metal cutting Metal forming Total Metal cutting Metal forming1.-3.q.2008 4473,9 6811,5 372,3 180,3 274,5 15,01.-3.q.2009 3693,5 5096,4 176,9 138,8 191,5 6,6% 09/08 82,6% 74,8% 47,5% 77,0% 69,7% 44,3%Dodávky do tuzemska v mil.KčDomestic Deliveries in mil.CZKDodávky do tuzemska v mil.EURDomestic Deliveries in mil.EURCelkem Obráběcí stroje Tvářecí stroje Celkem Obráběcí stroje Tvářecí strojeRokTotal Metal cutting Metal forming Total Metal cutting Metal forming1.-3.q.2008 4610,2 1780,3 120,0 185,8 71,7 4,81.-3.q.2009 2638,3 934 124,5 99,1 35,1 4,7% 09/08 57,2% 52,5% 103,8% 53,3% 48,9% 96,7%Podíl exportu na produkciExport share on the ProductionPodíl dodávek do tuz. na produkciDom. delivery share on the ProductionCelkem Obráběcí stroje Tvářecí stroje Celkem Obráběcí stroje Tvářecí strojeRokTotal Metal cutting Metal forming Total Metal cutting Metal forming1.-3.q.2008 49,2% 79,3% 75,6% 50,8% 20,7% 24,4%1.-3.q.2009 58,3% 84,5% 58,7% 41,7% 15,5% 41,3%1.-3.q.2008 EUR 24,8151.-3.q.2009 EUR 26,619Dodávky do tuzemska za 1.3. čtvrtletí 2009 dosahují v porovnání se srovnatelnýmčtvrtletím minulého roku 57,2 %. Podíl exportu na produkci dále roste– v 1.3. čtvrtletí 2009 činí 58,3 %.Ing. Irena DoktorováSvaz Strojírenské technologie 6

Přehled o výrobě a vývozu obráběcích a tvářecích strojůza 1. - 3. čtvrtletí roku 2009Výroba v mil. KčVývoz v mil. Kč1.-3.Q 2009 1.-3.Q 2008 podíl v % 1.-3.Q 2009 1.-3.Q 2008 podíl v %Obráběcí stroje 6030,4 8591,8 70,2% 5096,4 6811,5 74,8%Tvářecí stroje 301,4 492,3 61,2% 176,9 372,3 47,5%Celkem 6331,8 9084,1 69,7% 5273,3 7183,8 73,4%Celkový přehled jasně ukazuje pokles především u tvářecích strojů. Celkovýpokles o zhruba 30 % jak u výroby, tak u vývozu není zrovna povzbudivý, bohuželvyhlídky na rok 2009 zatím nedávají příliš velkou naději na nějaké výrazné zlepšení.Ing. Irena DoktorováSvaz Strojírenské technologie 7

Svět strojírenské techniky číslo 3/2009 (PDF, 30.30 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 1/2008 (PDF, 5.60 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 2/2012 (PDF, 12.03 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 3/2007 (PDF, 4.77 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 3/2012 (PDF, 7.30 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 1/2013 (PDF, 8.31 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 2/2008 (PDF, 6.47 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 4/2012 (PDF, 5.03 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 2/2009 (PDF, 5.04 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 4/2009 (PDF, 35.96 MB) - Svaz ...
Výsledky oboru za 1. čtvrtletí 2008 ČR (PDF, 0.42 MB) - Svaz ...
Výsledky oboru za rok 2008 a výhled 2009 ČR (PDF, 0.42 MB)
Výsledky oboru za 1.-3.čtvrtletí 2008 ČR (PDF, 1.03 MB) - Svaz ...
Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR - Svaz ...
Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR za 2. čtvrtletí ...
Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR
Svět strojírenské techniky číslo 1/2010 (PDF, 7.55 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 3/2011 (PDF, 11.96 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 2/2010 (PDF, 4.78 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 4/2008 (PDF, 2.86 MB) - Svaz ...
25 Průvodcovská činnost 2009 - Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Výroční zpráva o činnosti školy, šk. r. 2009/10 (*.pdf) - Gymnázium ...
Svět strojírenské techniky číslo 1/2007 (PDF, 4.16 MB) - Svaz ...
Výročná správa za rok 2009, 1.časť na stiahnutie (PDF) - AOMVSR.sk
Svět strojírenské techniky číslo 1/2012 (PDF, 11.64 MB) - Svaz ...
1 Príloha č. 3 – inflácia r. 2012 Postup výpočtu ceny nájmu ...
1 Príloha č. 3 – inflácia r. 2012 Postup výpočtu ceny nájmu ...