Linn arvudes 2005 .pdf failina - Pärnu

parnu.ee
  • No tags were found...

Linn arvudes 2005 .pdf failina - Pärnu

SISUKORDÜLDTUTVUSTUS 1LÜHIÜLEVAADE PÄRNU AJALOOST 2SÜMBOOLIKA 3VÄLISSUHTED 4TERRITOORIUM 6KLIIMA 6RAHVASTIK 7TÖÖHÕIVE 10ETTEVÕTLUS JA MAJANDUS 12TRANSPORT 12EHITUS- JA PLANEERIMISTEGEVUS 15TURISM 15KULTUUR 17SPORT 18HARIDUS 20SOTSIAALHOOLEKANNE 24TERVISHOID 28LINNA HALDUS seisuga 01.01.2006 31LINNAEELARVE TÄITMINE 2005 33


ÜLDTUTVUSTUSPärnu linna tekkimisel sai määravaks jõgedeolemasolu. Valinud aastatuhandeid tagasi omaelukohaks jõe suudmeala, jäid inimesed siia alatiseks.On teada, et 1154. a. mainis Sitsiilia kuninga teenistuses olnudaraabia rändur ja geograaf Abu Abdallah Muhammed al-IdrisiBernu nimelist jõge. Embecke (eesti keeles Emajõgi) ongi samaBernu jõgi, mida meenutas al-Idrisi ning mis hilisemal ajal saabnimeks Pärnu.Ka Liivi Ordule meeldis soodus sadamakoht Embeckesuudmealal. Nii tekkis 13. sajandil Pärnu jõe kaldaile kaksasulat - paremale kaldale Sauga jõe suubumiskohta Perona(Vana-Pärnu), vasakule kaldale Embecke (Uus-Pärnu). Pärnulinna on esmakordselt ajalooürikutes mainitud 1251.aastal.Pärnu esimeseks õitsenguperioodiks võib lugeda ajavahemikku14.sajandi algusest kuni 15.sajandi lõpuni, kui oldi sadamakshansalinn Novgorodi viival teel.Tänapäeval, 2005. aasta lõpul on Pärnu Edela-Eestis Pärnulahe kaldal asuv 32 m2 suuruse pindalaga ja ~ 44 tuhande elanikugamajanduskeskus. Pärnu on saanud tuntuks kui suvitus- jakuurortlinn. Alates 1996. aastast kannab Pärnu Eestisuvepealinna tiitlit.2004.aasta lõpus sai Pärnu UNICEF-ilt kolmeks aastaks lasteja noortesõbraliku linna tiitli. Tiitel pole märk mitte sellest, etPärnus on laste- ja noortega kõik korras, vaid et see on meiletähtis valdkond, mille paremaks muutmisele me igapäevaseltmõtleme ja mille nimel tegutseme.Aasta 2005 oli Pärnu kuulutatud noorteaastaks.2006.aastal valmistub Pärnu tähistama oma 755 aastastsünnipäeva ja kümnendat suvepealinna aastapäeva.2007. aastal toimub Pärnus UBC aastakonverents.2010. aastal toimuvad kolmekümnendad hansapäevad, millekorraldamise au langeb Pärnu linnale.Ligikaudsed kaugused lähimatest pealinnadestTallinnRiiaHelsingiVilniusVarssaviMoskvaBerliinBrüssel129 km189 km210 km490 km895 km1 150 km1 475 km2 272 km1


LÜHIÜLEVAADE PÄRNU AJALOOST9000 eKr esmane inimasustus Pärnu jõe suudmes jaseniteadaolevalt ka Eestis.1251 Saare-Lääne piiskopkonna toomkiriku sisseõnnistaminepiiskop Henriku poolt Pärnu linnas Sauga jõe (siis Perona)kaldal.1263-65 Piiskopilinna Pärnu hävitamine paganlike leedulastepoolt ja Uus-Pärnu asutamine Pärnu jõe (siis Embecke) kaldale,Saksa Ordu komtuurilossi ette.1318 Saksa Ordu Liivimaa meister Gerhard van Joeck vabastabUus-Pärnu omavalitsuse komtuuri otsesest sõltuvusest.1560-1617 Orduriigi kokkuvarisemine ja Pärnu kuuluminePoolale, Venele ja lõpuks Rootsile, 1330. aasta paiku endisePärnu toomkiriku juurde rajatud Vana-Pärnu likvideerimine.1699-1710 Academia Gustavo-Carolina (Academia Pernaviensis)tegutsemine endises komtuurilossis.1803-11 Süvendati laevatatavaks jõesuue, rajati palkidest“Katarina muulid” ja ujuvsillad postimaantee uue osani Ülejõel.1838 esimese supelasutuse avamine Pärnus.1857 Johann Voldemar Jannseni toimetusel alustas tegevusteestikeelne nädalaleht “Perno Postimees”.1896 avati raudteeühendus Valgaga, Pärnus töötasid üheksariigi konsulaaresindused.1900–1915 tegutses Pärnus Vene impeeriumi suurimtselluloosivabrik “Waldhof”.1918, 23.veebruaril loeti Pärnu Teater “Endla” teatrimaja rõdultesmakordselt ette Eesti iseseisvuse manifest.1937-39 valmisid Eesti riikliku tähtsusega “suvitus- jaravitsuskohas” Pärnus kuurordi juubeliks Rannahotell,raudbetoonist kaartega sillad ja seenrõduga Rannakohvik, avatilaevaühendus Stockholmiga.1940 Nõukogude okupatsioonivõim sulges Pärnu sadamavälismaa laevadele, see jäi 50 aastaks kalasadamaks.2


1952-53 Pärnu kujundamine oblastikeskuseks, Keskväljaku jaLenini allee kavandamine. Vanalinna hoonete ja Nikolai kirikuõhkimine ning tasandamine, Baltimaade suurima kalakonservikombinaadirajamine.1976 Pärnus sündis 50 000-es elanik ja valmis kolmas sild.1994 Pärnu jahisadamale anti esimene Euroopa KeskkonnahariduseFondi (FEEE) sinilipp Ida-Euroopas, Pärnus peetimaailmameistrivõistlused Finn-klassi jahtidele.1996 Pärnust sai Eesti suvepealinn. Avati Tartu Ülikooli PärnuKolledž.2003 ajaloolise vanalinna 50 aasta eest hävitatud osas,korterelamute vahel, avasid uksed esimesed suuremadühiskondlikud hooned (keskraamatukogu ja kontserdimaja).2004 avati Pärnus Tervise Paradiis Spaa Hotell & Veekeskus,tol hetkel suurim (11 500 m 2 ) veekeskus Baltimaades.SÜMBOOLIKAPärnu linna ametlikeks sümboliteks on lipp ja vapp.Pärnu linna lippPärnu linna lipp on sinine, valgeristiga. Lipu laiuse ja pikkuse vahekordon 1:1,8.Normaalmõõdud: 1600 x 1000 cm.Kirjeldus: sinisel põhjal valge rist.Pärnu vapiristiga standarti on kirjeldatud juba 17. sajandil.Kaasaegne Pärnu lipu kavand (mille oli koos teiste Eestilinnade lippudega välja töötanud Linnade Liidu juurdemoodustatud komisjon) kinnitati Pärnu Linnavolikogu poolt1934. aastal ja võeti kasutusele järgmisel aastal. Lipu kujundustuleneb linnavapil domineerivast ristist sinisel põhjal. Vältimakssarnasust Rootsi riigilipuga on kasutatud linnavapi eelmist,hõbedase ristiga varianti.3


Pärnu linna vappPärnu linna vapil on kujutatudkilbi sinisel väljal vasakpoolsestülemisest nurgast asetsevasthõbedasest pilvest väljaulatuvpunasekäiseline käsivars, hoideskäes kuldset lõigatud otstegaristi. Risti kõrval kilbi parempoolselküljel on püstiasendis kuldnevõti, võtmekeelega risti poole.Pärnu vanima, 1361. aastastsäilinud pitseri keskel kujutatitules tugevasti kahjustatudristi hoidvat Jumala kätt ja võtitlinnaõiguse sümbolina. Keskajal linna reliikviana tuntudMusta risti (ilmselt toomkiriku põlengus ime läbi säilinud puidustaltaririst) tähendus on hiljem unustatud ja 1651. aastal muutsidRootsi võimud Saksa ordu sümboolikale viitavaid linna värve:hõbedasel väljal paiknenud musta risti asemel hakati kasutamasinisel väljal asuvat kuldset risti. Vene võimud muutsid Pärnulinnavapi (1728) impeeriumi lipu järgi sini-valge-punaseks. Siiskiei jäänud hõbedased rist ja võti püsima, juba 1760. aastaks olitaas kasutusel kuldne rist.Pärnu linna logoSuvepealinna logo (1998) ideealuseks on välja tuua Pärnuperspektiive üha kasvava tähtsusegapuhke- ja kuurortlinnana.Kogu logo moodustab “päikese”,mille keskseks motiiviks onenergiat kiirgav aktiivne element -kaks omavahel pőimuvat spiraali- ning selle ümber olevatest “kiirtest” - ülaosas stiliseeritudinimfiguurid, mis justkui tantsiksid rituaalset elutantsu (jäädessamas põhjamaalasele omase karguse juurde). Kahele pooleväljaulatuvad “lained” tähistavad kahte suvise Pärnu sümbolit- kollane päikeselist liivaranda, sinine merepinda.VÄLISSUHTEDRahvusvahelised organisatsioonid(liitumisaasta järgi)1993Läänemere Linnade Liit (Union of the Baltic Cities, UBC).Pärnu on alates 2005.aastast juhatuse liige.4


1993Hansalinnade liikumine (The New HANSE, HANSA).Pärnu valmistab ette 30.rahvusvahelisi hansapäevi, mis toimuvad2010.aastal Pärnus.2000Euroopa Kuurortide Liit (European Spas Association, ESPA).Pärnu on alates 2004.aastast juhatuse liige.2001Euroopa Konverentsilinnade Liit (European Federation of ConferenceCitys, EFCT).Pärnu on alates 2004.aastast juhatuse liige.2002Maailma Tervishoiuorganisatsioon (World Health Organization,WHO).2003Euroopa liikmesnädala harta (European Mobility Week).Pärnu sõprus- ja partnerlinnad(suhete algusaasta järgi)Sõpruslinnad1956 Vaasa Soome Vabariik1957 Jelgava Läti Vabariik1967 Šiaulai Leedu Vabariik1988 Helsingor Taani Kuningriik1989 Oskarshamn Rootsi Kuningriik1989 Helsingborg Rootsi Kuningriik1990 Södertälje Rootsi Kuningriik1991 Siofok Ungari Vabariik1991 Sotši Vene Föderatsioon1992 Gran Norra Kuningriik1999 Portsmouth Ameerika Ühendriigid2003 Ocean City Ameerika ÜhendriigidPartnerlinnad1990 Jurmala Läti Vabariik1990 Palanga Leedu Vabariik1994 Drammen Norra Kuningriik1996 Novgorod Vene Föderatsioon5


TERRITOORIUMEesti suurimate linnade üldpindala (km 2 )Tallinn 158,3Paldiski 101,8sh mandriosa 33,9Narva 84,5Kohtla-Järve 41,8Tartu 38,8Pärnu 32,2(Maa-amet)Pärnu linna maareformi statistika2001 2002 2003 2004 2005Kruntide arv 7 185 7 287 7 387 7 557 7 665Kruntide pindala (ha) 1 728 1 721 1 947 1 973 1 877sh katastrisse kantudkruntide arv 6 416 6 799 6 926 7 174 7 211katastrisse kantudkruntide pindala (ha) 1 356 1 471 1 726 1 774 1 703sh kinnistatudkruntide arv 5 984 6 320 6 563 6 780 6 997kinnistatud kruntidepindala (ha) 1 180 1 228 1 278 1 308 1 339sh munitsipaalkinnistutearv 228 248 256 292 293Parke ja haljasalasid 6,5 km 2 , veekogusid 2,1 km 2 .KLIIMATemperatuur (°C)(Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut)6


Sademed (mm)(Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut)(Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut)RAHVASTIKRahvaarv Eesti suuremates linnades seisuga01.01.20062002 2003 2004 2005Tallinn 400 378 392 303 401 502 403 505Tartu 101 169 100 453 100 872 99 882Narva 68 680 69 921 69 410 68 988Kohtla-Järve 47 679 45 445 44 679 44 391Pärnu 45 500 43 837 43 528 43 788(Andmevara AS)7


Pärnu linna rahvaarv seisuga 01.01.2006Mehed 19 375Kokku 43 788Naised 24 413(Andmevara AS)Rahvastik vanuserühmade järgi seisuga 01.01.2006Mehed Naised Kokku(Andmevara AS)8


Rahvastik rahvuste lõikes seisuga 01.01.2006Eestlased 74%Soomlased 1%Valgevenelased 1%Ukrainlased 2%Venelased 14%Muud rahvused 8%(Andmevara AS)Perekonnaseisuaktide arv Pärnu linnasSõlmitud abieludLahutatud abielud(Pärnu Maavalitsuse Perekonnaseisuosakond)2005.aastal registreeriti Pärnu MaavalitsusePerekonnaseisuosakonnas:· 452 sündi (230 poissi, 222 tüdrukut)· 763 surma (400 meest, 363 naist)(Pärnu Maavalitsuse Perekonnaseisuosakond)Populaarsemad laste nimed 2005.aastal· poisid: Markus, Rasmus, Kaspar, Kristjan;· tüdrukud: Laura, Marta, Angela, Johanna.(Pärnu Maavalitsuse Perekonnaseisuosakond)9


TÖÖHÕIVE15-74-aastased Pärnu linna elanikud tööhõive järgi2001-20052001 2002 2003 2004 2005tuh % tuh % tuh % tuh % tuh %Tööjõud 20 61% 21 62% 24 68% 22 62% 21 57%shhõivatud 18 55% 19 56% 22 63% 21 60% 19 53%shtöötud 2 51% 2 6% 2 5% 1 3% 1 4%Mitteaktiivsed13 39% 13 38% 11 32% 13 37% 16 44%Kokkuelanikkevanuses15 - 74aastat34 100% 34 100% 35 100% 36 100% 36 100%(Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring (aastakeskmised näitajad)Töötuse määr(töötute osatähtsus tööjõus – isikud, kes soovivad töötada ja onvõimelised töötama)(Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring (aastakeskmised näitajad)Tööhõive majandusharude lõikes seisuga01.01.2006MajandusharuTöötajatearv2004Töötajatearv 2005TöötajatearvumuutusTöötlev tööstus 7 064 6 995 -69Hulgi- ja jaekaubandus 4 364 5 138 774Haridus ja tervishoid 4 923 4 957 34Finants, kinnisvara- jaäriteenindus 3 408 3 710 30210


Riigivalitsemine, avalikhaldus 2 714 2 481 -233Ehitus 2 185 2 394 209Muud riigi-, sotsiaal- jaisikuteeninduse liigid 2 640 2 211 -429Transport, side 1 961 1 756 -205Hotellid, restoranid 1 454 1 653 199Metsamajandus, kalapüük 301 318 17Energeetika-, gaasi- javeevarustus 224 214 -10Majandusharud kokku: 31 238 31 827 589(Maksu- ja Tolliameti registrite talitus)Suurimat tööhõivet pakkunud asutused ja ettevõttedseisuga 01.01.2006Pärnu Haigla Sihtasutus 933Pärnu Linavabrik OÜ 574Pärnu ATP AS 330Viisnurk AS 323Falck Lääne-Eesti AS 298Rapala Eesti AS 280Scanfil OÜ 277Sanatoorium Tervis AS 266Taastusravikeskus Estonia AS 235Tervise Paradiis OÜ 20011


ETTEVÕTLUS JA MAJANDUSEttevõtlusMaksu- ja Tolliameti andmetel on 1. jaanuar 2006 seisugaPärnu linnas registreeritud 3 233 asutust ja ettevõtet, neist 2 483aktiivselt tegutsevat asutust ja ettevõtet.Lisaks 2 248 registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjat.Aastakeskmine maksumaksjate arv oli 18 443 ning aastakeskminepalk 7 554 krooni. Keskmine palk jaanuaris oli 6 788 kroonija detsembris 8 256 krooni.Asutuste ja ettevõtete jagunemine majandusharudejärgi.Ehitus 4,6%Energeetika-, gaasi- ja veevarustus0,3%Finants, kinnisvara- ja äriteenindus26,3%Haridus ja tervishoid 3,2%Hotellid, restoranid 3,3%Hulgi- ja jaekaubandus 28,0%Metsamajandus, kalapüük 2,1%Muud riigi-, sotsiaal- ja18,8%isikuteeninduse liigidRiigivalitsemine ja -kaitse;0,4%sotsiaalkindlustusTransport, side 5,4%Tööstus 7,6%(Maksu- ja Tolliameti registrite talitus)TRANSPORTBussiliiklusNäitaja Linnasisene Maakonnasisene LinnadevahelineLiinide arv 23 36 22Reisijate arv 22 000 000 4 551 000 659 000(AS Go Bus)12


LennuliiklusAasta 2001 2002 2003 2004 2005Reisijate arv 4 506 5 274 4 996 5 035 4 774Lennuoperatsioonide arv 1 115 1 849 2 203 1 155 1 647sh välislennud 171 94 187Kaubavedu (t) 31 99 71 81 77Laevaliiklus(AS Pärnu Lennujaam)Pärnu sadamate 2005.aasta kaubakäive oli 1 511,43 tuhattonni, sheksportkäive kaubagrupiti:Eksportartikkel2005 (tuh/tonni)Ümarpuit 638,31Hakkepuit 256,11Puidugraanul 180,06Turvas 126,01Saematerjal 75,88Brikett 26,36Raps 3,40Höövellaast 2,46Õli 2,22Muu kaup 0,62Euroalused 0,01Eksport kokku: 1 311,44importkäive kaubagrupiti:Importartikkel 2005Ümarpuu 108,95Killustik 68,74Purustatud kumm 12,55Sool 4,81Kala 4,42Muu kaup 0,36Saematerjal 0,16Import kokku: 199,99(AS Pärnu Sadam)13


AutotransportRegistreeritud sõidukite arvAastaSõiduautodAutobussidVeoautod2001 12 941 253 2 705 307 1 4142002 12 540 248 2 570 271 1 4062003 13 720 244 2 515 308 1 5022004 14 075 228 2 454 336 1 4432005 14 391 238 2 306 350 1 499Haagised(Eesti Riiklik Autoregistrikeskus)2005.aastal registreeritud transpordivahendid(esmane registreerimine)NimetusSõiduautodAutobussidVeoautodMootorrattadMootorrattadsh uued 138 0 28 9 97kuni 3 a. 31 0 3 4 63-8 a. 293 2 27 11 118-10 a. 385 2 19 10 5üle 10a. 1 296 22 47 22 23Kokku: 2 143 26 124 56 142Haagised(Eesti Riiklik Autoregistrikeskus)2005.aastal Pärnu linnas esmaselt registreeritud sõiduautodehulgas olid populaarsemad Ford (386), Volkswagen (364),Opel (313), Audi (291), BMW (191).Liiklusõnnetused 2005.aastalLiiklusõnnetusi 71Vigastatuid 87Hukkunuid 0Liiklusõnnetusi juhtide süül 59sh joobeseisundis juhid 6(Lääne Politseiprefektuur)14


EHITUS- JA PLANEERIMISTEGEVUSEhitus japlaneerimistegevus 2001 2002 2003 2004 2005Lõpetatud ehitised 122 195 376 345 336Väljastatud ehitusload 243 310 383 469 597Kehtestatud detailplaneeringutearv 21 36 54 47 40Lõpetatud ehitised 2003-2005Kirje / aasta 2003 2004 2005Lõpetatud ehitised (kasutusload) 376 345 336Eramud - uusehitised 11 5 13Eramud - konstrueerimine, laiendusjne. 44 6 14Korter-, korrus- ja ridaelamud (uuedehitised) 10 26 15Tehnovõrgud ja rajatised 143 193 174Muu ehitus (uued + rekonstrueeritud) 168 115 120Väljastatud ehitusload 2004 ja 2005Kirje / aasta 2004 2005Väljastatud ehitusload 469 597Eramud - uusehitised 55 57Eramud - konstrueerimine, laiendus jne. 38 39Korter-, korrus- ja ridaelamud (uued ehitised) 16 20Tehnovõrgud ja rajatised 237 381Muu ehitus (uued + rekonstrueeritud) 123 100TURISMSuvekülaliste arv 2001-20052001 376 000 - 415 0002002 363 000 - 401 0002003 298 000 - 330 0002004 275 000 - 304 0002005 241 000 - 267 00015


2005.a suvekülalistest olid 30% eestlased ja 70% väliskülalised.2005.a väliskülaliste päritolu: 65% Soome, 11% Rootsi,12% Saksamaa, 12% muu.2005.a siseturistidest moodustasid 43% Tallinn ja Harjumaaltning 23% Tartumaalt pärit inimesed.Külastajate arv Pärnu TurismiinfokeskusesVoodikohtade arv Pärnu majutusettevõtetes 2001-200531. detsembril 2005 oli Pärnus 71 tunnustatud majutusettevõtet,neist 14 hotelli ja viis taastusravikeskust. Taastusravikeskustespakuti taastusraviteenuseid südame ja veresoonkonna haiguste,luu-liigesesüsteemi, perifeerse närvisüsteemi ja närvisüsteemifunktsionaalsete häirete all kannatavatele inimestele. 2005.aastal tarbis taastusraviteenuseid enam kui 73 426 inimest.Majutusettevõtete suvine keskmine täituvus2001-2005Kirje / aasta 2001 2002 2003 2004 2005Majutusettevõtete suvinekeskmine täituvus (%-des) 85% 80% 76% 80% 79%sh hotellid 81% 76% 63% 73% 73%taastusravikeskused 88% 84% 88% 87% 85%16


Majutusettevõtete aastane keskmine täituvus2001-2005Kirje / aasta 2001 2002 2003 2004 2005Majutusettevõtete aastanekeskmine täituvus (%-des) 48% 61% 50% 47% 45%sh hotellid 50% 43% 38% 38% 39%taastusravikeskused 80% 80% 77% 77% 70%muud 15% 59% 34% 27% 25%KULTUURAsutusÜrituste arv2004 2005Külastajate arvÜrituste arvPärnu Kontserdimaja 193 69 266 201 74 760Pärnu Teater “Endla” 176 66 045 237 54 534Külastajate arvPärnu Linnagalerii 18 37 000 15 38 750Pärnu Uue KunstiMuuseum 28 17 584 40 27 910Pärnu Kontserdibüroo 50 14 487 58 10 500Pärnu Muuseum 11 12 089 14 8 930Pärnu Linnaorkester 34 11 500 44 15 250Lydia KoidulaMemoriaalmuuseum 3 3 483 3 2 210Kultuuripreemiad 2005Pärnu linna kultuuri aastapreemiaPärnu linna kunsti aastapreemiaPärnu linna muusika aastapreemiaAasta parim Pärnu naisnäitlejaAasta parim Pärnu meesnäitlejaAasta parim lavastaja PärnusMari KartauEesti LitograafiakeskusAnne UusnaPiret LaurimaaJaan RekkorMadis Kalmet17


Suursündmused ja festivalid 2005Pärnu Nüüdismuusika PäevadIX rahvusvaheline festival “Graafika IN”IV Klaudia Taevi nim rahvusvaheline ooperilauljate konkurssLaste ja noorte muusikafestival “Muusikamoos”XII rahvusvaheline aktinäitus “Mees & naine”4. linnamaalijate sümpoosiumPärnu orelifestivalPärnu ooperipäevadDavid Oistrahhi festivalKeskaja päevadSuveavamisfestival “Tere, Pärnu suvi!”Muusikafestival “Klaaspärlimäng”Festival “Kummardus Valgrele”XIX Pärnu Filmifestival ja tänavamuusikute konkurssVeefestival “Watergate”GildipäevadRahvusvaheline suupillifestival “Baltic-Nordic Harmonica”Rael Artel non profit Gallery4. Rahvusvahelised skulptuuripäevad Pärnu positiivne märkVII Pärnu portselanipäevadPärnu Rahvusvaheline XXIII Akordionimuusika FestivalPärnu kunsti ülevaatenäitusV ülemaailmne jõuluvanade konverentsKonkurss - näitus Pärnumaa foto 2005Raamatukogu külastatavusLugejate arv 21 855Külastajate arv 449 469Laenutusi 279 064SPORTPärnu linnas tegutseb 74 spordiorganisatsiooni, sh 1 munitsipaalspordikool(Pärnu Spordikool), 4 eraõiguslikku spordikooli(Kalevi Spordikool, Kesklinna Tennisekool, Pärnu Tennisekool,Holteri Tennisekool), 1 spordiliit (Pärnu Spordiliit), 1 spordiselts,1 spordikoondis ning 66 spordiklubi.18


Liikmeskonna arvu poolest suuremad spordiklubidja koolidPärnu Spordikool (kergejõustik, lauatennis, male,ujumine, võrkpall) 605Pärnu Kalevi Spordikool (aerutamine, jalgrattasport,purjetamine, sõudmine) 344Pärnu Tenniseklubi 298Pärnu Jalgpalliklubi 269Pärnu Võrkpalliklubi 227Pärnu Kesklinna Tenniseklubi 208Pärnu Jalgpalliklubi Vaprus 188Sõudeklubi Pärnu 184Korvpalliklubi Pärnu 147Pärnu klubi Tervisesport 139Tähtsamad spordisündmused 2005Rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir “Umro Cup”Rahvusvaheline rannavõrkpallifestival “Pärnu Beach”Jüri Jaansoni Kahe Silla JooksParimad sportlased 2005Parim meessportlaneParim naissportlaneParim meesjuuniorParim naisjuuniorParim noormeesParim neiuGerd Kanter (kergejõustik)Katrin Käärt (kergejõustik)Allar Raja (sõudmine)Merili Randmaa (purjetamine)Rauno Talisoo (sõudmine)Kaisa Pajusalu (sõudmine)Parim noorte võistkondParim meesveteranParim naisveteranParim invasportlaneParim tehnikasportlaneParim võistkondPärnu VK A klassi meeskondMati VaikjärvReet PalmMadis KabralMati PõllusteTõnu Endrekson, AndreiJämsa, Jüri Jaanson -MM pronks19


HARIDUSAlus- ja üldhariduskoolieelseid lasteasutusi 14nendes rühmi 106kokku lapsi 2 014munitsipaalüldhariduskoole 12era-üldhariduskoole 2vene õppekeelega üldhariduskoole 2õpilaste arv üldhariduskoolides 7 670klassikomplektide arv üldhariduskoolides 296munitsipaal-üldhariduskoolides õpilasi 7 219munitsipaal-üldhariduskoolides klassikomplekte 277era-üldhariduskoolides õpilasi 451era-üldhariduskoolides klassikomplekte 19Koolieelsed lasteasutusedÕppeaasta Laste arv Rühmade arv2001/2002 2 004 1002002/2003 2 007 1012003/2004 2 001 1032004/2005 2 009 1042005/2006 2 014 106Lasteaedade pedagoogide arv hariduse järgiHaridusKõrgharidusKeskeriharidusKeskharidusKokku2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005arv 115 119 159 159 4 9 278 287osakaal41,5%41,5%57,0%55,4%1,5%3,1%100%100%Lasteaedade pedagoogide arv vanuse järgiVanus kuni 25 25-29 30-39 40-49 50-57 üle 57 Kokku20042005200420052004200520042005200420052004200520042005arv 3 3 13 11 70 78 92 92 81 85 19 18 278 287osakaal1%1%5%4%25%27%33%32%29%30%7%6%100%100%20


Õpilaste arv klassiastmete järgiÕpilaste arvklassiastmete järgi2001/20022002/20032004/20042004/20052005/2006I - IV klass 2 430 2 212 2 018 1 914 1 909V - IX klass 4 105 4 091 4 010 3 776 3 482X - XII klass 2 062 2 077 2 192 2 235 2 279Kokku: 8 597 8 380 8 220 7 925 7 670Üldhariduskoolide pedagoogide arv hariduse järgiHaridusKõrgharidusKeskeriharidusKeskharidusKokku2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005arv 515 497 41 25 22 19 578 541osakaal89,1%91,9%7,1%4,6%3,8%3,5%100%100%Üldhariduskoolide pedagoogide arv vanuse järgiVanus alla 30 30-45 46-60 üle 60 Kokku2004200520042005200420052004200520042005arv52362512302052087067578541osakaal9,0%7%43,5%43%35,5%38%12%12%100%100%KutseharidusKutseharidusasutusedõpilaste arvu järgi:2004/2005õpilaste arv2005/2006õpilaste arvPärnumaa Kutsehariduskeskus 1 282 1 296Pärnu Ametikool 309 291Pärnu Saksa Tehnoloogiakool 143 184Eesti Mereakadeemia PärnuMerenduskeskus 96 119Eelkutseõpe gümnaasiumides:Pärnu Hansagümnaasium(10.-12.klass) 193 4921


KõrgharidusKõrgharidus2004/2005õpilaste arv2005/2006õpilaste arv1. Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž 1 019 1 0792. Mainori Kõrgkooli Pärnuõppekeskus 202 3003. Euroülikool 55 33HuvialaharidusMunitsipaalhuvialakoolides õpib 2005/2006 õppeaastal kokku2410 õpilast.Munitsipaalhuvialakoolid õpilaste arvu järgi2001/20022002/20032003/20042004/20052005/2006Pärnu Kunstide Maja 813 825 798 825 802Pärnu Linna Spordikool 552 590 611 608 626Pärnu Noorte Loodusmaja 273 399 216 175 248Pärnu Muusikakool 324 331 372 371 374Pärnu Noorte Tehnikamaja 302 305 324 255 256Pärnu Kunstikool 118 114 122 121 104Erahuvialakoolid õpilaste arvu järgi2001/20022002/20032003/20042004/20052005/2006Gabriele Moe- ja Tantsukool 326 328 311 252 281Pärnu Spordiselts KalevSpordikool 324 313 297 284 257Jana Trink Erakool 236 275 238 223 242Laine Mägi Tantsukool 309 221 307 311 332Pärnu Kesklinna Tennisekool 149 160 215 119 156Huvialakool Jumbo 141 161 173 170Eliisabeti Kool 99 92 97 93 99Agape Kristlik Huvialakool 71 85 63 61 67Pärnu Tennisekool 74 56 198 194”Cultor” huvialakool 20 65 90 87Pärnu Holteri Tennisekool 28 34 32Tantsukool WAF Dance 279 257 286Vanalinna Koolituskeskus 147 165 143Koolituskeskus“Rütmirüblik” 180 239Huvialakool“Merle Mõmmila” 100 12322


Erivajadustega lastele pakutavad teenusedharidussüsteemisLasteaiadLasteaedMiturühmaSihtgrupp 2005Pärnu Lasteaed Pöialpoiss 1 kehapuudega lastelePärnu Lasteaed Mai 3 silmaravi lastelePärnu Kastani Lasteaed 1Pärnu TammsaareLasteaedPärnu Raeküla Lasteaed 1Pärnu Lasteaed Kelluke 1Pärnu Lasteaed Pillerpall 1Üldharidusasutused1sobitusrühmkuulmislangusega lasteletasandusrühm kõneravivajavatele lasteletasandusrühm kõneravivajavatele lastelevene õppekeelegatasandusrühmarendusrühm vaimujaliitpuudega lasteleÜldharidusasutus Sihtgrupp 2005Pärnu HansagümnaasiumPärnu KoidulaGümnaasiumPärnu RaekülaGümnaasiumPärnu VeneGümnaasiumPärnu ÜlejõeGümnaasiumPärnuÜhisgümnaasiumPärnu KuningaTänava PõhikoolPärnuRäämaPõhikooltasandusklass, parandusõpe, kõneravikasvatusraskustega laste klass,parandusõpe, kõneraviparandusõpe, kõneravikasvatusraskustega laste klass,tasandusklass, kõneravitasandusklass, parandusõpe, kõneraviparandusõpe, kõneraviabiklassid, parandusõpe, kõneravikasvatusraskustega laste klass,tasandusklass, kõneravi,parandusõpePärnu Slaavi Põhikoolkasvatusraskustega laste klass,tasandusklass, kõneravi, abiklassidPärnu Vanalinna PõhikoolPärnu Toimetulekukooltasandusklass, parandusõpe, kõneravivaimse puudega lastele toimetuleku-ja hooldusklassid, kõneravi23


Aasta õpetaja 2005Aasta õpetaja kategooriasPärnu ÜhisgümnaasiumPärnu Lasteaed MaiPärnu SütevakaHumanitaargümnaasiumAastate õpetaja kategooriasPärnu Koidula GümnaasiumNoore õpetaja kategooriasPärnu HansagümnaasiumAasta haridusasutuse juhi kategooriasPärnu Koidula GümnaasiumAasta noorsootöötajaPärnu Noortekeskus CHEMarge KurmMargarita KaskKalle ViikRanda EglonKatri JärgRein EglonToomas AruSOTSIAALHOOLEKANNESotsiaaltoetused linnaeelarvest 2004 ja 2005ToetusedToetusearv2004 2005summaToetusearvsummaÜhekordsed toetused 771 314 389 1 323 529 954Kooli-jalasteaiatoetused 3 989 853 352 2 882 651 912Maamaksukompensatsioonid 33 13 622 28 10 045Kokku: 4 793 1 181 363 4 142 1 191 911Sotsiaaltoetused riigieelarvest 2001-20052001 2002 2003 2004 2005Toimetulekutoetuste arv 5 913 5 434 4 991 3 713 4 081Toetuste summa4 247 4193 822 8944 366 2133 481 0873 629 076Keskmiste toetuste suurused 2001-20052001 2002 2003 2004 2005Toimetulekutoetus pere kohta(krooni/kuus) 714 716 882 940 964Ühekordne toetus pere kohta(krooni/kuus) 271 243 234 270 44124


Munitsipaaleluruumid 20052005. aastal oli Pärnu linnas kasutusel 253 munitsipaaleluruumikeskmise suurusega 30 m 2 .Puuetega inimeste hoolekanneErivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus ( A.H.Tammsaarepst 5) osutab toetavaid avahooldusteenuseid, sh riiklikkeerihoolekandeteenuseid, psüühiliste erivajadustega ja vaimupuudegaisikutele:· Päevakeskus igapäevaelu toetamiseks vaimupuueteganoortele, kus tegeletakse klientide igapäevaoskuste arendamiseja nende ettevalmistamisega iseseisvaks eluks;· Sügava ja raske vaimupuudega inimestele sotsiaalsetekontaktide leidmine ja vaba aja sisustamine;· Päevakeskus puuetega, sh liikumispuuetega täiskasvanutele.EIRk osutab ka toetatud elamise teenust (2005.aastal 8 klienti)ja töötamise toetamise teenust (2005.aastal 1 klient).Suur-Posti 18 tegutseb päevakeskuse ühe osana töökeskuspuuetega noortele, kus klientidel on võimalik tegeleda erinevatetöö-oskuste arendamisega. 2005.aastal teenindas päevakeskus23 klienti igapäevaelu toetamise teenusel.Invatakso teenust osutab firma OÜ Taksobuss.Koduõendus - hooldusteenust osutab SA Pärnu Haiglaõendusteenistus.Viipekeele tõlketeenust osutab MTÜ Pärnumaa KurtideÜhing.Tugiisiku teenust psüühiliste erivajadustega inimesteleosutab MTÜ Maarjakodu.Isikliku abistaja teenust liikumis- ja nägemispuudegainimestele osutab MTÜ Pärnu Ratastooliklubi.Vanurite hoolekanneVanurite Hoolekandekeskus (A.H.Tammsaare pst 11) on 42kohta. Pakutakse täishooldust üldtüüpi hoolekandekodudessesuunatud vanuritele (sh võimalus tegeleda hobidega, osaledaüritustel), koduteenust (23 hooldustöötajat), toimib supiköök.2005.aastal jagati keskmiselt 120 portsjonit suppi igal tööpäeval.Hoolekandekeskuse eakate päevakeskuses tegutseb 20 ringi jaseltsi.Tammiste Hooldekodus (Tammiste tee 1) on 71 kohta.Ööpäevaringselt hooldatakse ja põetatakse vanureid ja psühhokroonikuid.Hooldekodus on loodud head võimalused vabaaja sisustamiseks – kohvik, spordituba ja arvutituba.25


Ostetud teenused erivajadustega inimesteabistamiseksTeenuse liikTeenuse mahtTeenusemaksumus(krooni)TeenusepakkujaViipekeeletõlketeenusTugiisiku teenuspsüühilisteerivajadustegainimesteleIsikliku abistajateenus liikumisjanägemispuudegainimesteleKoduõendus-hooldusteenuskroonilistelehaigeteleSA PärnuHaigla õendusteenindusInvataksoteenusraske jasügava vaimu-,liikumis- võinägemispuudegainimestelekeskmiselt 29inimest kuus 187 200keskmiselt 26inimest kuus 105 600keskmiselt 9inimest kuus 98 200keskmiselt 13inimest kuus 280 000MTÜ PärnumaaKurtide ÜhingMTÜMaarjakoduMTÜ PärnuRatastooliklubikeskmiselt 1716sõidukilomeetritkuus, lisakskeskmiselt12 sõitu kuuserikoolidesseteistes linnades 343 500 OÜ TaksobussOstetud teenuste maksumuskokku: 1 014 500LastekaitseEestkoste 2003 - 2005Eestkoste2002lõpus/2003alguses2003lõpus/2004alguses2004lõpus/2005alguses2005lõpus/2006algusesEestkostel tüdrukuid 37 35 42 39Eestkostel poisse 48 43 38 38Lapsi kokku: 85 78 80 77Pereabikeskuses pakutud teenusedVarjupaigateenus 2004 2005Kliente 186 175Voodipäevi 2 144 2 245Toidukordi 8 470 8 57926


Päevakeskuse teenus 2004 2005Kliente 216 216Toidukordi 1 181 852Kliendikordi 1 219 1 043Psühholoogiline nõustamine 2004 2005Kliente 3 041 2 843Seanssi 1 119 1 053Konsultatsiooni 1 492 1 432Esmapöördujad 625Perekonnas hooldamine 2004 2005Lapsi 22 12Peresid 17 10Ostetud teenused laste ja noorte nõustamiseks2005.aastalTeenuse liikTeenusemaksumus(krooni)Teenuse pakkujaNoorte psühholoogilinenõustamine 80 000Tugiisikuteenus 75 000Päevakeskuse teenus 150 000OÜ KLVArstikabinetMTÜ PärnuLastekaitseühingMTÜ PärnuShalomi AbikeskusOstetud teenustemaksumus kokku: 305 000LisainformatsioonVarjupaigateenust osutab alates 2003.aastast MTÜ AktiviseerimiskeskusTulevik.Varjupaigateenus 2001 2002 2003 2004 2005Igaöiselt 25 30 28 29 40Erinevaid kliente - 159 118 114 171Voodipäevi 8 830 11 019 10 285 10 658 14 41227


Vältimatu abi teenust osutab alates 2003.aastastMTÜ Samaaria Eesti MisjonVältimatuabi teenus 2003 2004 2005Arv Krooni Arv Krooni Arv KrooniToidupakke 1 121 27 853 800 52 648 1 261 11 687Riideabi 471 21 620 208 26 149 95 76 196KOKKU 1 592 49 473 1 008 78 797 1 356 87 883Toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenustosutab MTÜ Aktiviseerimiskeskus TulevikRehabilitatsiooniteenus 2003 2004 2005Tunde 70 298 60 104 49 680Teenindatud isikuid igalkuul keskm. 84 71 59Maksumus (kr) 200 144 177 154 196 943TERVISHOIDPärnu Haigla uus haiglakompleks (Ristiku 1) valmis2004. aasta lõpus. Ekspluatatsiooni võeti 01.03.2005. Uueshaiglakompleksis on 366 voodikohta. Paranenud on haigeteolmetingimused, diagnostika – ja ravivõimalused. Lisaksjätkub ravi Sääse 3 psühhiaatriline ravi (30 voodikohta) janahahaiguste ravi (10 voodikohta) ja Ravi 2 (40 hooldusravikohta)korpustes ning ambulatoorne taastusravi.ÜldarstiabiAmbulatoorsed visiididPärnuPerearstidOÜÜlejõePerearstOÜFonsPerearstidOÜMaiPerearstidOÜTäiskasvanute ambulatoorseidvisiite 87 027 22 393 7 749 15 537Laste ambulatoorseidvisiite 17 653 5 077 658 9 179Kokku ambulatoorseidvisiite 104 680 27 470 8 407 24 71628


Eriarstiabi2001 2002 2003 2004 2005Voodikohti410 410 410 410 366Ravitudhaigeid 14 779 13 625 13 880 13 944 13 929Täiskasvanuteambulatoorseidvisiite 164 066 163 017 164 702 174 857 191 845Lasteambulatoorseidvisiite 20 248 18 817 19 891 20 885 20 430Kiirabi2004 2005SA Pärnu Haigla erakorralise meditsiiniabiteeninduspiirkonda kuulub mitu alalistelanikku 110 000 110 000Kiirabi osakonna koosseisus brigaade 8 8Brigaade Pärnu linnas 4 4Osutati abi mitmele inimesele 19 112 19 201sh õnnetusjuhtumite puhul 2 964 2 781neist lastega seotud õnnetusjuhtumid 505 475Mitu % õnnetusjuhtumitest moodustavadliiklustraumad 8% 10%Veretalitus2004 2005SA Pärnu Haigla veretalitust külastas mitudoonorit 3 713 3 344Mitu % see moodustab teenindava piirkonnaelanikkonnast 3,9% 3.4%Kokku vereannetusi 6 692 5 887neist esmakordseid 1 061 80729


PÄRNU LINNA VAPIMÄRGI KAVALERID 2006Ando PalginõmmHerbert PulkHenno SeppPärnu Linna Spordikooli kauaaegne ja edukaskergejõustikutreener ning spordiklubi AltiuseestvedajaKauaaegne pedagoog, rahvuskultuuri hoidja jaedendajaPärnus tegutsevate mitmete klubide, seltsideasutajaliige, ürituste algataja, noorte juhendajaning rahvuskultuuri hoidja ja edendaja nii kodu- kuivälismaal.JOHANN VOLDEMAR JANNSENI NIMELINEPREEMIAIlmar TõnissonAASTA NAINE 2005Erika SonntakAASTA MEES 2005Peter HuntAASTA TEGUPärnu aasta teoks 2005 valisid Pärnu Postimehe lugejad kesklinnakoolide võimla valmimise, teise koha vääriliseks tunnistatiPärnu uue haigla töölehakkamine ning kolmandaks Jaansoniraja osaline valmimine.KULDNE OAAS 2005 LAUREAADIDParim Pärnus toimunudkultuurisündmusParim Pärnus toimunudspordisündmusParima teenindusegaettevõte PärnusParim koht aktiivseks puhkuseks,hobidega tegelemiseks PärnusParim kohvikoht Pärnus(kus on parim kohv)Parim noorte üritus,noortele mõeldud sündmusKõige noortesõbralikum asutus,ettevõte, kohtWatergate 2005Kiirendusvõistlus “RockRace”Steffani PizzarestoranRandMartini espressobaarWatergateNoortekeskus CHE30


LINNA HALDUS seisuga 01.01.2006LinnavolikoguPärnu Linnavolikogu koosseisus oli 2005.aastal 33 liiget.01.01.2006 seisuga jagunesid volikogu liikmed erakondadevahel järgnevalt:Keskerakond 9Reformierakond 7Erakond Isamaaliit 5Ühendus Vabariigi EestRes Publica 5Valimisliit PärnuLinnakodanike Ühendus 3SotsiaaldemokraatlikErakond 2Eestimaa Rahvaliit 2Alates 2005.aastast on moodustatud Eesti Keskerakond, ResPublica, Isamaaliit ja Eestimaa Rahvaliit 21 liikmelise koalitsiooniPärnu linna juhtimiseks.Linnavolikogu esimeesLinnavolikogu aseesimeesLinnavolikogu aseesimeesAhti KõoUno MirmeAndres SoonisteVolikogu komisjonidHaridus- ja kultuurikomisjonPlaneeringukomisjonRahanduskomisjonRevisjonikomisjonSotsiaalkomisjonLinnavalitsusEsimees: Karoli HindriksAseesimees: Valter ParveEsimees: Peeter SaunpereAseeesimees: Olavi PostEsimees: Ago KalmerAseesimees: Mart ArulaEsimees: Epp KloosterAseesimees: Jüri KukkEsimees: Eino-Jüri LaarmannAseesimees: Ivo KuuskLinnapea Mart ViisitammAbilinnapea Cardo RemmelAbilinnapea Mart AllikuAbilinnapea Margus TammekiviAbilinnapea Raul Sarandiüldjuhtiminelinna eelarvelinna planeeriminesotsiaalhoolekanne, haridus,kultuur, sportlinnamajandus, heakord ja haljastusLinnavalitsuse liigeSimmo Saaravalik kord, turvalisus31


Pärnu Linnavalitsuse struktuurLINNAPEALINNA-SEKRETÄRABI-LINNAPEAABI-LINNAPEALINNA-KANTSELEIPLANEERIMIS-OSAKONDMAJANDUS-OSAKONDSOTSIAAL-OSAKONDAsjaajamis- jahaldusteenistusArengu- jaturismiteenistusInfotehnoloogiateenistusGeodeesiateenistusLinnaarhitektiteenistusLinnavarateenistusKeskkonnateenistusEhitusteenistusABI-LINNAPEAABI-LINNAPEALINNAVALIT-SUSE LIIGEKULTUURI-OSAKONDHARIDUS-OSAKONDRAHANDUS-OSAKONDMUNITSIPAAL-POLITSEIEhitus järelvalveteenistusRaamatupidamiseteenistusSisekontrolliteenistus32


LINNAEELARVE TÄITMINE 2005TuludTululiikTulu summaTuluosakaalMaksud 214 550 976 45,0%Toetused 155 488 991 32,6%Varade müük 35 187 825 7,4%Kaupade ja teenuste müük 63 049 050 13,2%Tulud varadelt 1 395 059 0,3%Muud tulud 6 677 367 1,4%Kokku tulud 476 349 269 100,0%KuludKululiik Kulu summa Kulu osakaalHaridus 225 454 163 48,4%Vabaaeg, kultuur ja regioon 69 126 424 14,8%Üldvalitsemine 45 207 765 9,7%Majandus 52 345 967 11,2%Sotsiaalne kaitse 39 751 624 8,5%Elamu- ja kommunaalmajandus 26 675 541 5,7%Keskkonnakaitse 5 087 558 1,1%Tervishoid 1 387 275 0,3%Avalik kord ja julgeolek 1 245 694 0,3%Kokku kulud 466 282 011 100,0%Investeeringute suurus valdkonnitiValdkond2005(tuh. EEK)osakaalHaridus 36 729 42,0%Vabaaeg, kultuur ja regioon 14 337 16,4%Elamu- ja kommunaalmajandus 7 677 8,8%Sotsiaalne kaitse 2 150 2,5%Üldvalitsemine 839 1,0%Tervishoid 299 0,3%Avalik kord ja julgeolek 300 0,3%Keskkonnakaitse 708 0,8%Majandus 24 344 27,9%Investeeringud kokku: 87 383 100,0%33


Koostanud: Pärnu Linnavalitsuseplaneerimisosakonna arengu- ja turismiteenistusLayout ja trükk: Avatar OÜTõlkebüroo: Lingo OÜ2006

More magazines by this user
Similar magazines