Projekt 6 Bokseklub - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Projekt 6 Bokseklub - Ny i Danmark

®Projektets navn/StillingsbetegnelseOmråde AnsvarligKarlebo Bokseklub.Steen Frantsen, SSP-konsulentDaglig projektleder Søren Rommelhof ( Steen Frantsen )StarttidspunktBaggrund forprojektet/arbejdsopgavenFormål med projektet/arbejdsbeskrivelsenEn gruppe af frivillige tidl. og nuværende bokseledere og bokseudøverehenvendte sig til Karlebo Kommunes SSP koordinator for i samarbejdemed kommunen at forsøge at opstarte en bokseklub i lokalområdet, somet anderledes og dengang ikke eksisterende tilbud i lokalområdet.At få etableret en bokseklub der kan styrke socialiseringen, og skabekendskab til klub og foreningsliv i kommunen og indlæring af regelsæt iomgangen med andre mennesker.At få fat i/aktiveret de meget udadvendte unge drenge– af andenetnisk herkomst -, der til daglig er rodløse i deres eget lokalområde, iet forsøg på at få dem forankret i et fast foreningsliv og få vendtderes negative energi til en målrettet positiv indstilling over for etsamvær med andre unge, herunder etnisk danske unge, på andre vilkårend de hidtil meget negative på gaden.At give de unge med mange nederlag bag sig nogle rammer for personligsucces og styrkelse af selvværd gennem en meget fysisk betonet sport.Det var vigtigt for opstarten at kommunen/SSP var meget aktivparthaver i projektet for at få forankret klubben med dels lokaler ogdels med økonomisk støtte til hjælpere og udstyr, dette med henblik påat klubben efter en periode på nogle år kunne fortsætte selvstændigtmed egen økonomi.Klubben skal afholde informationsmøder og udsende informationsbrevei 2003.Klubben skal have etableret sig med en medlems skare på min. 25personer inden udgangen af 2003.Klubben skal deltage i boksestævner i 2004, samt arrangere relevanteekskusioner og sociale arrangementer med klubdeltagerne.Formanden for klubben og SSP- konsulenten skal bidrage med foredragog erfaringer til det resterende foreningsliv og andreSucceskriterierSucceskreteriet må være at kunne fastholde de unge drenge i klubben– uanset om deres formål kun er træningen eller det er et videre medegentlig stævnedeltagelse inden for sporten.At få dem til at fungere positivt under de regelsæt der eksisterer iklubben og derigennem opleve en god voksenkontakt fraledere/træneres side.

More magazines by this user
Similar magazines