ISDL Information System of Transport and Logistics - EURO - Žel

zu.zel.sk
  • No tags were found...

ISDL Information System of Transport and Logistics - EURO - Žel

Moderní řešení IS Cargo• jednotná údajová základna• komplexní pokrytí technologických procesů• jednou pořízená data se automaticky replikují• všechny informace jsou na dosah ruky• pracovník má k dispozici vše pro přesnérozhodování|4|


Komponenty řešení: CNP –Centrální nákladní pokladna• klíčovým komponentem je zde zásilka a zpracování informací o níběhem přepravního procesu• přeprava prázdných vozůna vozový listobjednávkapřepravyZákazník- žádost o informaci opohybu vozu a zásilky• informovanost zákazníkao pohybu jeho zásilkyběhem přepravypodej zásilky(elektronicky, ručně)CNPPředhláška zásilky(do žst. určení)• využitelnost systému na vlečkáchInformace o zásilceběhem přepravy• zdroj pro další informační systémy|7|


Komponenty řešení:IS EMAN – plán vlakotvorby• plánování vlakotvorných procesů• klíčový nástroj pro zajištění efektivity systému• editory vlaků, spojů, relací...• vazby na výlukovou činnost, výluková opatření• ekonomické hodnocení|8|


Komponenty řešení:IS ÚDIV pro práci s vozy• vůz jako klíčový "výrobní prostředek"• minimalizace času + minimalizace prázdných běhů= minimalizace nákladů• optimalizované řešení oběhu vozů• elektronická výměnadat s okolím• vysoké přínosy – až13% zkrácení oběhu!• uvolnění prostředků,pro které lze najítjiné využití!|9|


Komponenty řešení:sběr dat o vozech z terénu• RFID čipy– aktivní nebo pasivní technologie– lze číst i v plné rychlosti (aktivní)– velké přínosy pro dopravce i pro MI– ideální pro všechna vozidla– možnosti další diagnostiky• GPS – jednotky SIMON– tři provedení sledovací jednotky(vnější, vnitřní, pod vozem)– GPS pro přesnou polohu– GSM pro přenos dat– zpracování na serveru– zobrazení v mapě (RailMap)– zejména u důležitých přeprav/vozů|10|


Outsourcing provozu• adekvátně dimenzovaná infrastruktura (blade servery -prostorově i nákladově efektivní řešení)• provoz bez starostí• specializované práce specialistům• soustředění na core business• odpovědnost dodavatele• snížení nákladů na IT2 U42 UTP - Tape Library / Autoloader7 UBC – Blade Centrum1 U3 UHP – FireWallDS4300 – Disk Storage3 Ux3850 – Oracle SQL11 UBCH – Blade Centrum H3 UDS4700 – Disk Storage|11|


Přínosy IT řešení• zvýšení efektivity systému• snížení nákladů na vozy, vozidla, personál• snížení míry chybovosti• úspory nákladů na obsluhující pracovníky• zvýšeníflexibility dopravcevůči zákazníkům• konkurenční výhodadopravce na trhu|12|


IS Cargo: kolik ušetříme?|13|


IS Cargo: kolik ušetříme?|14|


IS CargoDěkujeme za pozornostDavid Krásenský, OLTIS Group a.s.Lenka Kopecká, ČD-Telematika a.s.

More magazines by this user
Similar magazines