Views
3 years ago

W numerze min.: O Tradycyjne i elektroniczne źródła informacji w ...

W numerze min.: O Tradycyjne i elektroniczne źródła informacji w ...

CENTRUM EDUKACJI

CENTRUM EDUKACJI BIBLIOTEKARSKIEJI DOKUMENTACYJNEJ w Warszawie filia w OpoluInauguracja pomaturalnego zaocznego studiumbibliotekarskiego przy WBP w OpoluWanda MatwiejczukBibliotekarz w nowoczesnej bibliotecePRZEPISY PRAWNEWnoszenie opłat za usługi reprograficzneod firmkserograficznychWSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄNOWOŚCI O ŚLĄSKU OPOLSKIMoprać. Hanna JamryWKŁADKIAdresy bibliotek publicznych województwa opolskiegooprać Alicja BujakSłownik komputerowy dla bibliotekarzyoprać. Aleksandra PaniewskaKornel Makuszyński - zabawy literackieoprać. Yioletta Łabędzka

Anna ŚliwińskaDział Informacyjno-Bibliograficzny WBP w OpoluTradycyjne i elektroniczne źródła informacjiw służbie społecznościom lokalnym i ponadlokalnym(z doświadczeń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opoluj *Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, wiodąca naOpolszczyźnie biblioteka uniwersalna, pełniąca też funkcję centralnejbiblioteki regionalnej województwa, wychodzi naprzeciwzmieniającym się potrzebom kształcącego i dokształcającego sięspołeczeństwa nie lylko jako wypożyczalnia i czytelnia, ale przedewszystkim jako ośrodek informacji ogólnej i regionalnej. Na rzeczpotrzeb informacyjnych użytkowników pracuje cała biblioteka,wszystkie jej działy w zakresie swych kompetencji. Koordynatoremtej działalności jest powstały w 1960 roku Dział Informacyjno-Bibliograficzny,którego zakres usług jest wieloaspektowy,a realizowane podstawowe funkcje przebiegają dwukierunkowo:- w ramach Informatorium prowadzona jest obsługa informacyjnaużytkowników indywidualnych i zbiorowych w zakresie uniwersalnym;- jako ośrodek wiedzy i informacji o regionie tworzy warsztatinformacyjny, dokumentując i opracowując bibliograficznie i faktograficzniewszystkie aspekty życia regionu opolskiego.W nowych uwarunkowaniach lat 90. liczne zmiany funkcjonalno-organizacyjnew WBP, wynikające m.in. z podziału i wyłączeniaMiejskiej Biblioteki Publicznej, nowej struktury organizacyjnej,rozwoju komputeryzacji, dramatu powodzi i jej skutków miały* Referat został wygłoszony w trakcie seminarium „ Zasoby informacyjne bi-* blioteki bliżej czytelnika " zorganizowanego przez Biblioteką GłównąUniwersytetu Opolskiego 24.09.2003 r.5

Tradycyjne źródła danych o unii europejskiej - Biblioteka Europejska
W numerze: "Księgozbiory i kolekcje archiwalne w bibliotekach ...
W numerze m in.: Złói wniosek do... - instytucje wspierające ...
Tradycyjne i elektroniczne źródła w działalności Informacyjnej ...
mapa henneberga i mapa lubinusa jako źródło informacji o stanie ...
Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w ...
odnawialne źródła energii w gminach i obszarach wiejskich
Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw
ocena standartow w biblotekach - Centrum Informacji Biznesowej i ...
oznaczenia jakościowe jako źródło różnicowania dochodów i ...
Związki magnezu jako stabilizatory i źródło alkaliów podczas ...
Dioksyny, furany i dl-PCB – źródła, własności dioksyn w środowisku
Potencjalne źródła i emisje HBCDD do środowiska w Polsce
religijne źródła stosunku japończyków do natury i obraz świąt ...
Geneza i źródła wolności religii w europejskiej przestrzeni ... - CEJSH
Zobacz co się będzie działo w Centrum Informacji i Planowania ...
A U T O T E S T BĄDŹ ZDRÓW! Część I: STRES Czy mógłbyś ...