Asociace sociálního podnikání

kr.olomoucky.cz
  • No tags were found...

Asociace sociálního podnikání

ASOCIACE SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ aNON- FOR-PROFIT organizací o.p.s.Členství :- Členem mohou být právnické nebo fyzické osoby působící nebo vykonávajícípředmět své činnosti na území ČR, které souhlasí se statutem a cíli platformy asplní podmínky členství.- Členství vzniká podáním písemné přihlášky prostřednictvím registračníhoformuláře osobně,elektronicky nebo poštou.= platforma právnických i fyzických osob, které uznávají základy, význam, vliv,priority a znaky sociální ekonomiky a chtějí společně podporovat rozvojsociálního podnikání v ČR.

More magazines by this user
Similar magazines