MYSLIVOST

projekt.eu.pokr.2.unas.cz
  • No tags were found...

MYSLIVOST

MYSLIVOST


Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, slujesoubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti,kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné.Ottův slovník naučnýIng. Lukáš Kandler


NEMOCI ZVĚŘEParazitární choroby zvěře srstnatéKokcidióza Vyskytuje se u veškeré spárkaté zvěře. Původce -kokcidie - je zastoupen mnoha druhy, často specifickýmipro hostitele. Množí se pohlavně i nepohlavně, napadá buňkyvýstelky střev a působí v akutním stadiu chorobyzejména u mladé zvěře průjmy. Může dojítaž k úhynům, častější je však chronický průběh.U dospělých zvířat se klinické příznaky obvykleneprojevují. U králíků kokcidie napadají i játraa projevují se bílými uzlíky na jaterní tkáni. Léčba ani prevence ve volných chovech není prováděna.Ing. Lukáš Kandler


KokcidiózaIng. Lukáš Kandler


NEMOCI ZVĚŘEToxoplazmóza Původcem je vývojové stadium kokcidie Izosporabigemina, cizopasící ve střevě koček. Onemocněníse vyskytuje u mnoha druhů ptáků, savcůi u člověka. Po nakažení se cysty rozvlečou ze zažívacího traktukrví po dutině tělní, orgánech, dokonce i mozku. Klinicky se choroba projevuje neurčitě. Diagnózase stanoví laboratorně. Vzhledem k tomu, že nákazaje přenosná na člověka, je třeba věnovat péčihygieně při manipulaci se zvěřinou a dostatečnétepelné úpravě pokrmu.Ing. Lukáš Kandler


NEMOCI ZVĚŘEPlicní červivost Plicnivka zaječíJde o oblého červa délky 35-80 mm parazitujícího v plicíchzajíců. Vývoj probíhá přes mezihostitele - plže. Příznakyu nemocných zajíců jsou netypické, léčba problematická. Plicnivka jeleníJe oblý červ délky 18-80 mm, který žije v průdušnici a velkýchprůduškách, zejména u jelení a srnčí zvěře. Vývoj je přímýbez mezihostitelů. Značné škody způsobuje zpravidla u zvěřesrnčí. Plicnivka srnčíJe specifická pro srnčí zvěř, oblý červ je dlouhý 6-15 mm. Žijev tkáni plic, zejména při jejím okraji. Vývoj je nepřímý - přesmezihostitele. Patří mezi nejčastější parazity plic srnčí zvěře.Ing. Lukáš Kandler


NEMOCI ZVĚŘEPlicní červivostPlicnivky žijí ve velkých průduškáchnebo přímo v tkáni plic, způsobují dráždění,porušují celistvost tkáně, vedou často k zánětu plic.Ucpávají často drobné průdušky a vyvolávajítypický kašel. Při silných invazích u mláďatse vyskytují i úhyny.Pro stanovení diagnózy se provádíparazitologické vyšetření. Po vyhodnocení stupněinvaze a zvážení dalších podmínek je možnoprovést léčbu. To se týká i prazitóz zažívadela střečkovitosti.Ing. Lukáš Kandler


Plicní červivost


NEMOCI ZVĚŘEMotoličnatost Motolice jaterní - Fasciola hepaticaJe dlouhá kolem 3 cm, široká asi 1 cm. Žije ve žlučovodech jater.Vajíčka vylučuje trusem a potom probíhá složitý vývoj invazníchstadií přes plže - bahnatku malou. K nakažení docházíinvazeschopnými larvami na vlhkých a zaplavovanýchlokalitách. Motolice obrovská - Fascioloides magnaMá velikost zhruba 3 x 10 cm, žije v parenchymu jater v jejichžtkáni vytváří dutiny. Vývoj probíhá rovněž přes bahnatkumalou. Pro zvěř je ještě škodlivější než motolice jaterní. Motolice kopinatá - Dicrocelium dendriticumJe velká 0,3 x 1 cm, žije ve žlučovodech a žlučníku. Vyskytujese zejména u muflonů a její vývoj probíhá přes vápnomilnéplže. Její škodlivost pro zvěř ve srovnání s předchozími druhyje nižší.Ing. Lukáš Kandler


NEMOCI ZVĚŘEMotoličnatostKlinicky se motoličnatost projevujezejména chudokrevností, celkovým oslabenímorganismu, špatným přebarvováníma parožením. Při akutní formě zejména u zvěřesrnčí i úhyny. Častější průběh motoličnatostije však chronický.Léčba je možná spolu s léčbou ostatníchparazitóz v době zimního krmení zvěře.Prevence je nákladná a složitá a je zaměřenapředevším proti výskytu mezihostitelů.Ing. Lukáš Kandler


MotoličnatostIng. Lukáš Kandler


NEMOCI ZVĚŘEBoubele tasemnicVyskytují se u srstnaté zvěře dosti často.Jsou to vývojová stadia různých druhůtasemnic, které v dospělosti parazitujíu masožravců, tedy i loveckých psů, a zvěřje vlastně jejich mezihostitelem.Vyskytují se v játrech, svalovině, mozkua na okruží střev. Zvěř se nakazí při pastvěna porostech, na kterých jsou v trusu šelemčlánky tasemnic s vajíčky.Ing. Lukáš Kandler


Boubeletasemnic


NEMOCI ZVĚŘEŽaludeční a střevní červivostNejpočetnější skupinu cizopasníků v trávícímtraktu zvěře tvoří hlístice. U většiny druhů probíhásměna mezi přežvýkavci volně žijícími a domácími.Původci žaludeční a střevní červivosti jsou oblínitkovití červi. Jejich vývoj probíhá bez mezihostitelůa jsou označováni jako biohelminti. Vajíčka parazitůodcházejí z těla zvěře trusem, v zevním prostředíse líhnou larvy, které se 2x svlékají a vzniká invaznílarva, která se do těla zvěře dostává ve většiněpřípadů s potravou při pastvě. Invazní cyklus máběhem roku výkyvy, nejvyšší je v březnu a v dubnu.Ing. Lukáš Kandler


NEMOCI ZVĚŘEŽaludeční a střevní červivostV bachoru zvěře občas parazituje i motolicejelení - Paramphistomum červi - o velikosti 3 x 10 mm.Její vývoj probíhá přes plže.Dalším plochým červem zjišťovaným u srnčízvěře je tasemnice - Moniezia benedeni - vyskytuje sevšak i u ostatních druhů spárkaté zvěře. Je dlouhákolem 3 metrů.Tito cizopasníci škodí zvěři odnímáním částiživin ve střevě, poškozováním sliznice, některésáním krve, a toxiny vlastního metabolismu.Ing. Lukáš Kandler


NEMOCI ZVĚŘESvalovčitost (Trichinelóza) Je to vnitřní onemocnění všežravců a masožravců,jehož původcem je svalovec stočený Trichinellaspiralis. Dospělec žije ve střevě a je to 1,5 až 4,5 mmdlouhý plochý červ. Samičky jsou živorodé, larvypronikají do silně prokrvovaných svalů (jazyk,bránice, mezižeberní svaly). K nakažení zvířat i člověka dochází pozřenímsyrového nebo nedostatečně tepelně opracovanéhomasa. Larvy parazita jsou rozplaveny po těle.U člověka vyvolá prudké horečnaté onemocnění,později silné revmatické bolesti a může dojíti ke smrtelné křeči dýchacích svalů.Ing. Lukáš Kandler


NEMOCI ZVĚŘESvalovčitost (Trichinelóza)Proto je nutno zvěřinu černé zvěře předložit kvyšetření na přítomnost svalovců. Vzorkysvaloviny se odebírají z masité části bránice, ato dva o velikosti nejméně vlašského ořechu.Svalová tkáň se po stlačení vyšetřuje podtrichinoskopem případně serologicky.Za vyšetření černé zvěře na svalovceodpovídá lovec a myslivecký hospodář.Ing. Lukáš Kandler


SvalovčitostIng. Lukáš Kandler


NEMOCI ZVĚŘEZevní cizopasníciStřečkovitost je choroba způsobená larvami střečkův podkoží nebo v dutinách nosních a hltanu.Podkožní střečkovitostJe způsobována střečkem srnčím a jelením.Dospělec je moucha, která v létě klade vajíčkana srst zvěře, z nichž se líhnou larvy. Ty se zavrtávajído podkoží, kde prodělávají vývoj, který trvá do jarapříštího roku a dosáhnou velikosti 3 x 1 cm. Přeskůži vypadávají na zem, kuklí se a asi po 5 týdnechse líhne dospělec. Invazí zvěř značně trpí,znehodnocuje se kůže i zvěřina poškozených zvířat.Ing. Lukáš Kandler


NEMOCI ZVĚŘEZevní cizopasníciNosohltanová střečkovitostJe pro zvěř častější a nebezpečnější. Způsobují ji larvystřečka srnčího šedočerného a rudohlavého. Samičkyvstřikují živé larvy v létě do nozder zvěře.Ty se přichycují v nosní dutině, prodělávají vývoj,který trvá do jara příštího roku. Jsou velikosti 3 x 1 cma vyskytují se zejména v hltanu a nosních dutinách.V dubnu až červnu jsou vyfrkávány do zevníhoprostředí, kde se kuklí a dokončují vývoj v dospělce.Škodí zvěři drážděním v nosní dutině a hltanu,přičemž zvěř typickým způsobem frká a pohazujehlavou. U jednoho kusu srnčí zvěře se vyskytuje i 70kusů larev.Ing. Lukáš Kandler


Střečkovitost


NEMOCI ZVĚŘEZevní cizopasníciLéčba obou druhů střečkovitosti je dnesmožná při zimním krmení preparátemCermix.Preventivní opatření jsou složitá a máloúčinná.Ostatní zevní cizopasníci jsou vši, všenky,klíšťata, kloši, lojnice a zákožky (způsobujícíprašivinu).Ing. Lukáš Kandler


NEMOCI ZVĚŘELéčba parazitóz‣ Nejčastěji používanými léčivy k léčbě parazitóz jsouv současné době Mebenvet, Helmisan, Rafendazola Cermix.‣ Před uvažovanou léčbou a 3 týdny po ní je vhodnéprovést vyšetření trusu zvěře na přítomnost vajíčekči larev parazitů.‣ Toto medikované krmivo se předkládá v zimnímobdobí, nejlépe v době sněhové pokrývky, zvěřiv dávkách, které obsahují dostatek léčiva k zajištěníantiparazitárního účinku. Krmivo se předkládánejlépe 2 dny po sobě.Ing. Lukáš Kandler


Domácí úkol:• Prostudovat látku ze sešitu a text v učebnicina str. 286 + str. 290 – 294.Ing. Lukáš Kandler


Děkuji za pozornost!Seznam použité literatury je uveden ve složce word.Ing. Lukáš Kandler

More magazines by this user
Similar magazines