oše starostlivosť

vusch.sk

oše starostlivosť

Ošetrovateľské intervencie priporuche srdcového rytmuBradyarytmie – rozdelenie,klinický obrazBc. Čechovičová Zuzana


Bradyarytmiepomalá srdcová činnosť, obvykle nižšia,než 60 úderov srdca za 1 minútuvzhľadom na :pacientov vekmomentálnu fyzickú a psychickú aktivitucelkový zdravotný stav


Primárne príčinyI. PORUCHY TVORBY VZRUCHUsínusové arytmie ( sin. tachyk, bradyk,dysfunkcia SA uzla, respir. sin. arytmia)supraventrikulárne arytmie ( fibril. aflutter predsiení, SVT, SVT extrasystoly )komorové arytmie ( KES, KT, komoráfibrilácia a flutter, komorová zástava )


Primárne príčinyII. PORUCHY VEDENIA VZRUCHUAtrioventrikulárna blokáda – I. – III.stupňaRamienkové blokády – pravéhoa ľavého ramienka


Primárne príčiny bradyarytmiíV dôsledku : primárnych degeneratívnych či pozápalových zmien ischemických poškodení tkanív prevodového systému( poinfarktové bradyarytmie) posttraumatického alebo iatrogénneho poškodenia( po k chir výkone alebo po RFA ) geneticky podmienených ( familiárnych ) ochorení infiltratívnych a tumoróznych ochorení


Sekundárne príčinybradyarytmií syndrómy podmienené vegetatívnymnervovým systémom hypoventilačné syndrómy – syndrómspánkového apnoe endokrinopatie – hypotyreóza


V dôsledku :Sekundárne príčinybradyarytmiíhypotermieliekov – digitális, beta blokátory, antiarytmikáa inétoxických látok – orgánofosfáty, olovo,bakteriálne toxíny a iné


Príznakyzávraty, mdloby alebo skutočné synkopymôžu byť aj miernejšie prejavy ako :unaviteľnosť, letargia, potenie, mierne zmenyfunkcie CNS.


Terapiaúprava liečby – eliminovať všetky lieky, ktoréby poruchy mohli spôsobovať ( digitális,betablokátory, antihypertenzíva )trvalá kardiostimuláciapri AVB III – urgentná dočasná komorovástimulácia


OŠE STAROSTLIVOSŤZačína prijatím pacienta na oddelenie –JIS, alebo hladké lôžko a to :uložením na lôžkonapojením na monitor alebo telemetriuzmeraním FF ( TK, P, TT )napichnutím i.v. kanyly a odobratím krvnejvzorky na vyšetrenie


OŠE STAROSTLIVOSŤnatočením EKG záznamuplnením ordinácií lekárav prípade urgentného príjmu prichystanímsterilného stolíka na DKS a asistovanímlekárovi


OŠE STAROSTLIVOSŤSleduje sa : celkový stav pacienta – dýchaniestav vedomia, orientácia ... dbať na prevencia úrazu – bočnice,doprovod ....


OŠE STAROSTLIVOSŤ prípravou pacienta na TKS :- edukácia + psychická príprava- vyholenie hrudníka


OŠE STAROSTLIVOSŤoše starostlivosťou po výkone- fixácia končatiny- starostlivosť o OP ranu- edukácia : šetrenie ĽHK, životný štýl,preukaz o TKS


OŠE STAROSTLIVOSŤ všetky zmeny stavu sa ihneď hlásia lekárovi všetky oše intervencie sa dokumentujúPri všetkých výkonoch sa postupuje podľaošetrovateľských štandardov


Ďakujem za pozornosť

More magazines by this user
Similar magazines