KONSULTACJE - SEMESTR LETNI 2012/2013

wstih.pl
  • No tags were found...

KONSULTACJE - SEMESTR LETNI 2012/2013

KONSULTACJE - SEMESTR LETNI 2012/201303Imię i Nazwisko Dzień Godzina SalaREKTOR godziny przyjęć i konsultacjeWtorek 11.30-13.30prof. dr hab. Wł. Włodzimierz Gaworecki, prof.zw. WSTiH w Gdańsku Czwartek 11.30-13.30PROREKTOR DS. ROZWOJU I NAUKIWtorek 12.00-14.00dr Mirosław Boruszczak, prof. nadzw. WSTiHw GdańskuŚroda 11.00-13.00PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH Czwartek 11.00-15.00DZIEKANdoc. dr Krystyna MaroszekPRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I KARIERABSOLWENTÓWdoc. dr Henryk J. LewandowskiPRODZIEKAN DS. DYDAKTYCZNYCHst. wykł. mgr Edmund Matowskimgr Manfred BiałkOPIEKUN DS. PRAKTYK STUDENCKICHdoc. dr Anna Białk-Wolfst. wykł. dr Zdzisław Blochst. wykł. dr Hanna BohdanowiczPEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I KURSÓW SZKOLENIOWYCHPoniedziałek 11.00-13.00Środa 10.00-13.00Piątek 11.30-13.00Wtorek 9.00-11.00Środa 9.00-10.00Piątek 9.30-13.00GabinetRektoraA-19A-04A-09Kontakt na adres e-mail: henryk.lewandowski@wstih.plWtorek 11.00-13.00Czwartek 11.00-13.00Sobota 9.00-11.00A-09Niedziela 9.00-11.00do 26.06.13Poniedziałek, wtorek, 9.00-12.00 A-16środa, sobotaod kwietnia do końca września 2013 – staŜ naukowyŚroda12.06-15.07.13 9.00-10.00A-28Wtorek12.00-14.00Środa12.00-14.00 A-28st. wykł. mgr Tomasz Borkowski Poniedziałek 14.30-15.30 B-16doc. dr Maria Chomka Piątek 9.00-11.00 B-16st. wykł. mgr Małgorzata ChroboczyńskaPiątek 8.00-9.00Sobota/niedziela09.06. (niedziela)23.06. (niedziela)14.00 – 15.0016.00 – 17.00adj. dr Jakub Czaja Czwartek 10.00-12.00 G-25dr hab. Lucjan Czechowski, prof. nadzw.WSTiH w GdańskuPiątek 11.00-12.00 G-28st. wykł. mgr Dominika Czechowska-Wtorek 13.15-14.15MrozińskaW dni zjazdów 1 h przed zajęciamiG-28dr Barbara Dąbrowska, prof. nadzw. WSTiH wGdańskuŚroda 11.00-13.00 B-16doc. dr Edyta DrajskaPoniedziałek 10.30-11.30od czerwcaPiątek9.00-10.00A-28Sobota 1 h przed zajęciamidr hab. Mieczysław Gulda, prof. nadzw. WSTiHWtorek12.00-13.00w GdańskuPiątek10.30-11.30KIEROWNIK ZAKŁADU SOCJOLOGIIWtorek (dyŜur kier.) 13.00-14.00G-24TURYSTYKI, EKONOMII I PRAWAPiątek (dyŜur kier.) 11.30-12.30G-25


Imię i Nazwisko Dzień Godzina Salaadj. dr Monika Gut-Winiarska Środa 11.30-13.30 G-07st. wykł. mgr Anna Koreńczuk Środa 10.00-12.00 G-07doc. dr Antoni Korowicki Wtorek 17.00-19.00 B-16as. mgr inŜ. Tomasz Kozłowski Wtorek 13.30-15.30 B-16doc. dr n. med. Waldemar Krupa Środa 12.00-14.00 A-24dr hab. Anna Lebiedzińska, prof. nadzw.WSTiH w Gdańskust. wykł. dr Maria Lechicka-Kostuchdr Magdalena Lemańczykdr hab. Jan Leśniak, prof. nadzw. WSTiHw Gdańskudoc. dr Mariola ŁuczakKIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKITURYSTYCZNEJas. mgr Szymon Maroszekprof. dr hab. Zbigniew Mroczyński, prof. zw.WSTiH w Gdańsku - Kierownik Zakładu:wykł. mgr Ewa MrozekKIEROWNIK STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCHdoc. dr Wojciech Nastajdoc. dr Loretta Neufeldt-Ziembadr hab. inŜ. Witold Nierzwicki, prof. nadzw.WSTiH w GdańskuKIEROWNIK ZAKŁADU HOTELARSTWA,GASTRONOMII I DIETETYKIPiątek 8.00-9.30 G-25Wtorek 13.00-14.00Sobota/niedziela08.0613.00-14.0029.0611.00-13.00Wtorek12.00-13.00Piątek10.30-11.30G-28G-24Środa 9.45-11.45 G-28Wtorek (dyŜur)Środa (konsultacje)Sobota (dyŜur)PiątekNiedzielaWtorekPiątekPoniedziałekŚroda9.45-11.0010.00-12.0013.00-13.4514.00-15.0010.00-11.0011.00-12.009.00-10.0011.30-13.309.30-11.30Poniedziałek 11.00-12.00Sobota 10.30-11.30B-16G-24G-03G-18G-28Środa 8.00-9.00G-25Podczas zjazdów 1 h po zajęciachKontakt na adres e-mail: neufeldt.l@orbis.plWtorekŚrodaSobota10.00-10.4510.15-11.0010.45-11.30B-19Kontakt na adres e-mail: nierzwicki@wstih.pldoc. dr Arkadiusz Olszewski Poniedziałek 10.00-12.00 G-21prof. dr hab. Andrzej Piskozub, prof. zw.WSTiH w Gdańskudr hab. Anna Rzeczycka, prof. nadzw. WSTiHw GdańskuPiątek 11.00-13.00 A-25Piątek 11.30-12.30Sobota w dni zjazdów 1 h przed zajęciamist. wykł. dr n. med. Krystyna Sawicka Sobota w dni zjazdów 10.00-11.30 G-07doc.dr Tomasz Studzieniecki Środa 12.00-14.00 B-16prof. dr hab. inŜ. Maria Szpakowska, prof. zw.Piątek 11.30-13.30WSTiH w GdańskuG-25dr hab. n. med. Mariusz Taniewski, prof.Wtorek11.00-12.00nadzw. WSTiH w GdańskuCzwartek11.00-12.00G-07as. mgr Milena Warmowska Wtorek 9.00-11.00 B-16st. wykł. mgr inŜ. Jırg Wilczyński Czwartek 9.00-10.00 G-25st. wykł. mgr Stanisław Wilgocki StanisławWtorek 15.00-16.00W dni zjazdów 1 h przed zajęciamidoc. dr inŜ. Jacek Winiarski Wtorek (konsultacje) 15.00-16.00 G-23A-28G-25


Imię i Nazwisko Dzień Godzina SalaKIEROWNIK ZAKŁADU ORGANIZACJIWtorek (dyŜur) 14.00-15.00I ZARZĄDZANIA W TURYSTYCEst. wykł. mgr inŜ. Eugeniusz WinkowskiŚroda 8.30-10.00PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS.NIEPEŁNOSPRAWNYCHN 09.06 16:00-17:00 A-27studiujących w WSTiH w GdańskuDyŜury Pełnomocnika:1-szy i 3-ci poniedz. m-ca 8.30-9.30DyŜury PełnomocnikaDziekana ds. niepełnosprawnychstudiujących w WSTIH w Gdańsku:dr hab. n. med. Kazimierz Wysocki, prof.nadzw. WSTiH w Gdańskuw razie potrzeby kontakt dla studentówniepełnosprawnych w czasie pozostałych konsultacji,w czasie zajęć lub przez eugeniusz@wstih.pl,w pilnych przypadkach przez Recepcję WSTiHŚrodaCzwartek10.00-11.0010.00-11.00Informacje o bieŜących zmianach konsultacji znajdują sięna drzwiach Zakładów oraz na stronie internetowej WSTiHG-03


KONSULTACJE - SEMESTR LETNI 2012/201303Imię i Nazwisko Dzień Godzina SalaREKTOR godziny przyjęć i konsultacjeWtorek 11.30-13.30prof. dr hab. Wł. Włodzimierz Gaworecki, prof.zw. WSTiH w Gdańsku Czwartek 11.30-13.30PROREKTOR DS. ROZWOJU I NAUKIWtorek 12.00-14.00dr Mirosław Boruszczak, prof. nadzw. WSTiHw GdańskuŚroda 11.00-13.00PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH Czwartek 11.00-15.00DZIEKANdoc. dr Krystyna MaroszekPRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I KARIERABSOLWENTÓWdoc. dr Henryk J. LewandowskiPRODZIEKAN DS. DYDAKTYCZNYCHst. wykł. mgr Edmund Matowskimgr Manfred BiałkOPIEKUN DS. PRAKTYK STUDENCKICHdoc. dr Anna Białk-Wolfst. wykł. dr Zdzisław Blochst. wykł. dr Hanna BohdanowiczPEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I KURSÓW SZKOLENIOWYCHPoniedziałek 11.00-13.00Środa 10.00-13.00Piątek 11.30-13.00Wtorek 9.00-11.00Środa 9.00-10.00Piątek 9.30-13.00GabinetRektoraA-19A-04A-09Kontakt na adres e-mail: henryk.lewandowski@wstih.plWtorek 11.00-13.00Czwartek 11.00-13.00Sobota 9.00-11.00A-09Niedziela 9.00-11.00do 26.06.13Poniedziałek, wtorek, 9.00-12.00 A-16środa, sobotaod kwietnia do końca września 2013 – staŜ naukowyŚroda12.06-15.07.13 9.00-10.00A-28Wtorek12.00-14.00Środa12.00-14.00 A-28st. wykł. mgr Tomasz Borkowski Poniedziałek 14.30-15.30 B-16doc. dr Maria Chomka Piątek 9.00-11.00 B-16st. wykł. mgr Małgorzata ChroboczyńskaPiątek 8.00-9.00Sobota/niedziela09.06. (niedziela)23.06. (niedziela)14.00 – 15.0016.00 – 17.00adj. dr Jakub Czaja Czwartek 10.00-12.00 G-25dr hab. Lucjan Czechowski, prof. nadzw.WSTiH w GdańskuPiątek 11.00-12.00 G-28st. wykł. mgr Dominika Czechowska-Wtorek 13.15-14.15MrozińskaW dni zjazdów 1 h przed zajęciamiG-28dr Barbara Dąbrowska, prof. nadzw. WSTiH wGdańskuŚroda 11.00-13.00 B-16doc. dr Edyta DrajskaPoniedziałek 10.30-11.30od czerwcaPiątek9.00-10.00A-28Sobota 1 h przed zajęciamidr hab. Mieczysław Gulda, prof. nadzw. WSTiHWtorek12.00-13.00w GdańskuPiątek10.30-11.30KIEROWNIK ZAKŁADU SOCJOLOGIIWtorek (dyŜur kier.) 13.00-14.00G-24TURYSTYKI, EKONOMII I PRAWAPiątek (dyŜur kier.) 11.30-12.30G-25


Imię i Nazwisko Dzień Godzina Salaadj. dr Monika Gut-Winiarska Środa 11.30-13.30 G-07st. wykł. mgr Anna Koreńczuk Środa 10.00-12.00 G-07doc. dr Antoni Korowicki Wtorek 17.00-19.00 B-16as. mgr inŜ. Tomasz Kozłowski Wtorek 13.30-15.30 B-16doc. dr n. med. Waldemar Krupa Środa 12.00-14.00 A-24dr hab. Anna Lebiedzińska, prof. nadzw.WSTiH w Gdańskust. wykł. dr Maria Lechicka-Kostuchdr Magdalena Lemańczykdr hab. Jan Leśniak, prof. nadzw. WSTiHw Gdańskudoc. dr Mariola ŁuczakKIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKITURYSTYCZNEJas. mgr Szymon Maroszekprof. dr hab. Zbigniew Mroczyński, prof. zw.WSTiH w Gdańsku - Kierownik Zakładu:wykł. mgr Ewa MrozekKIEROWNIK STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCHdoc. dr Wojciech Nastajdoc. dr Loretta Neufeldt-Ziembadr hab. inŜ. Witold Nierzwicki, prof. nadzw.WSTiH w GdańskuKIEROWNIK ZAKŁADU HOTELARSTWA,GASTRONOMII I DIETETYKIPiątek 8.00-9.30 G-25Wtorek 13.00-14.00Sobota/niedziela08.0613.00-14.0029.0611.00-13.00Wtorek12.00-13.00Piątek10.30-11.30G-28G-24Środa 9.45-11.45 G-28Wtorek (dyŜur)Środa (konsultacje)Sobota (dyŜur)PiątekNiedzielaWtorekPiątekPoniedziałekŚroda9.45-11.0010.00-12.0013.00-13.4514.00-15.0010.00-11.0011.00-12.009.00-10.0011.30-13.309.30-11.30Poniedziałek 11.00-12.00Sobota 10.30-11.30B-16G-24G-03G-18G-28Środa 8.00-9.00G-25Podczas zjazdów 1 h po zajęciachKontakt na adres e-mail: neufeldt.l@orbis.plWtorekŚrodaSobota10.00-10.4510.15-11.0010.45-11.30B-19Kontakt na adres e-mail: nierzwicki@wstih.pldoc. dr Arkadiusz Olszewski Poniedziałek 10.00-12.00 G-21prof. dr hab. Andrzej Piskozub, prof. zw.WSTiH w Gdańskudr hab. Anna Rzeczycka, prof. nadzw. WSTiHw GdańskuPiątek 11.00-13.00 A-25Piątek 11.30-12.30Sobota w dni zjazdów 1 h przed zajęciamist. wykł. dr n. med. Krystyna Sawicka Sobota w dni zjazdów 10.00-11.30 G-07doc.dr Tomasz Studzieniecki Środa 12.00-14.00 B-16prof. dr hab. inŜ. Maria Szpakowska, prof. zw.Piątek 11.30-13.30WSTiH w GdańskuG-25dr hab. n. med. Mariusz Taniewski, prof.Wtorek11.00-12.00nadzw. WSTiH w GdańskuCzwartek11.00-12.00G-07as. mgr Milena Warmowska Wtorek 9.00-11.00 B-16st. wykł. mgr inŜ. Jırg Wilczyński Czwartek 9.00-10.00 G-25st. wykł. mgr Stanisław Wilgocki StanisławWtorek 15.00-16.00W dni zjazdów 1 h przed zajęciamidoc. dr inŜ. Jacek Winiarski Wtorek (konsultacje) 15.00-16.00 G-23A-28G-25


Imię i Nazwisko Dzień Godzina SalaKIEROWNIK ZAKŁADU ORGANIZACJIWtorek (dyŜur) 14.00-15.00I ZARZĄDZANIA W TURYSTYCEst. wykł. mgr inŜ. Eugeniusz WinkowskiŚroda 8.30-10.00PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS.NIEPEŁNOSPRAWNYCHN 09.06 16:00-17:00 A-27studiujących w WSTiH w GdańskuDyŜury Pełnomocnika:1-szy i 3-ci poniedz. m-ca 8.30-9.30DyŜury PełnomocnikaDziekana ds. niepełnosprawnychstudiujących w WSTIH w Gdańsku:dr hab. n. med. Kazimierz Wysocki, prof.nadzw. WSTiH w Gdańskuw razie potrzeby kontakt dla studentówniepełnosprawnych w czasie pozostałych konsultacji,w czasie zajęć lub przez eugeniusz@wstih.pl,w pilnych przypadkach przez Recepcję WSTiHŚrodaCzwartek10.00-11.0010.00-11.00Informacje o bieŜących zmianach konsultacji znajdują sięna drzwiach Zakładów oraz na stronie internetowej WSTiHG-03

More magazines by this user
Similar magazines