Vybrané kapitoly z textilních vláken - Výroba délkových textilií

ft.tul.cz
  • No tags were found...

Vybrané kapitoly z textilních vláken - Výroba délkových textilií

Výroba délkových textiliíNěkteré základní pojmyVláknoJe délková textilie, jejíž délka řádově převyšuje tloušťku. Vlákno je základním stavebnímprvkem textilií.Vlákna mohou být buď‣ Spřadatelná, jejichž délka je větší než 10 mm‣ „Nekonečná“ , jejichž délka je velmi velká (např. 1000 m). Jinak se též nazývajíhedvábí‣ Nespřadatelná, která jsou kratší než 10 mmJemnost vláken je udávána v [dtex] (decitex = 0,1 tex)Vlákenná surovinaJsou vlákna přírodního nebo chemického charakteru v surovém stavu. Většinou jsoudodávána do výroby ve slisovaných balících.VločkaJe chomáček vlákenné suroviny, která byla rozvolněna. Chomáček vláken ve vločce je maléhmotnostiRounoJe vlákenná vrstva ve tvaru plošné textilie vytvořená z chomáčků vláken (vločky) nebojednotlivých vláken. Vlákna jsou spojena vzájemnou soudržností (např. propletením vláken)PavučinaJe velmi tenká vlákenná surovina ve tvaru plošné textilie. Pavučina je již tvořena převážnějednotlivými vlákny, která drží pohromadě vlákennou soudržností. Pavučina je výchozímproduktem z mykacího stroje. Je většinou shrnována do tvaru pramene, anebo je dělena naproužky a z těchto proužků jsou vyráběny přásty pro výrobu přízí.PramenJe délková textilie ze spřadatelných vláken. Vlákna v pramenu jsou spojena vzájemnousoudržností. Pramen může být podle stroje, ze kterého vychází označován jako‣ Mykanec – z mykacího stroje‣ Česanec – z česacího stroje‣ Posukovaný pramen – z protahovacích (posukovacích) strojůPrameny jsou většinou velmi silné (hrubé)PřástJe délková textilie ze spřadatelných vláken, která jsou zpevněna buď zaoblováním nebomírným zákrutem. Přást je posledním meziproduktem před výrobou příze.PřízeJe délková textilie ze spřadatelných vláken zpevněná zákrutem při předení. Přízí se rozumíjednoduchá nit bezprostředně z dopřádacího stroje.


Podle typu příze může být buď klasická (prstencová) nebo bezvřetenová, popř. vyrobenájinou technologií.NitJe nadřazený pojem pro délkové útvary. Nit tedy může být příze, pletací příze, osnovní nit,atd. Jinak může být nit‣ Družená – dvě nebo více nití položených vedle sebe‣ Skaná – dvě nebo více nití stočených dohromady (seskaných)‣ Jádrová – obsahuje vnitřek z hedvábí a toto jádro je opředeno staplovými vlákny‣ Objemovaná – buď vyrobená ze sráživých a nesráživých vláken nebo objemovaná(texturovaná) speciálními technologiemi.KabelJe délková textilie z nekonečných chemických vláken. Kabel má velkou tloušťku a jepoužíván na výrobu krátkých (střižových) vláken.KabílekDélková textilie z nekonečných chemických vláken o jemnosti 2000 –10 000 dtex. Používá senapř. na výrobu koberců.HedvábíDélková textilie z nekonečných chemických vláken. Hedvábí je jemnější než kabílek (méněnež 2000 dtex). Hedvábí může být‣ Monofilní – jenom jedno vlákno‣ Multifilní – více vláken hedvábí ve svazkuPojem hedvábí pochází od označení přírodního hedvábí.Jemnost délkových textiliíJemnost délkových textilií vyjadřuje vztah mezi hmotností a délkoum[g]T [ tex]=l[km]


Technologie spřádáníSpřádání je první stupeň textilní výroby, kde se vyrábějí délkové textilie (příze), které se dálezpracovávají do tkanin a pletenin. Příze se mohou využívat také ve výrobě netkaných textilií apro netkané textilie (rouna, vložky, vliselin, apod.) se využívají také některé strojez přádelnické technologie( stroje pro rozvolňování a mykání).Přádelnickou technologii bychom ve stručnosti mohli popsat následujícím schématem:Rozvolnění suroviny↓Ojednocení vláken↓Urovnání vláken do rovnoběžné polohy (paralelizace)↓Zjemňování a zestejnoměrňování vlákenných svazků (pramenů, přástů)↓Zpevnění vlákenných svazků zákrutem(vlákna jsou přitlačena k sobě azvýší se tření mezi vlákny) – výroba příze↓Navíjení příze na cívky


Podrobnější schéma je v následujícím přehleduTechnologická operace (proces)I. ROZVOLŇOVÁNÍČECHRÁNÍČIŠTĚNÍMÍSENÍForma vycházejícíhovlákenného materiáluVLOČKAVE FORMĚ ROUNA (STŮČKY)Vlákna jsou ve formě malých chomáčků –vločkyVlákna jsou zbavena hrubých nečistotII. MYKÁNÍ (ROZVLÁKŇOVÁNÍ) PAVUČINA (PRAMEN,PŘÁSTY)Vlákna jsou již ojednocena, nejsou všakurovnána do rovnoběžného směruIII.IV.PŘÍPRAVA PRO ČESÁNÍ(DRUŽENÍ A PROTAHOVÁNÍ)ČESÁNÍ (ODSTRAŇOVÁNÍKRÁTKÝCH VLÁKEN)V. DRUŽENÍ A PROTAHOVÁNÍ(ZAJIŠŤOVÁNÍSTEJNOMĚRNOSTIA ZTENČOVÁNÍ)VI.VII.VIII.PŘEDPŘÁDÁNÍ(ZJEMŇOVÁNÍ, ZPEVŇOVÁNÍNAVÍJENÍ)DOPŘÁDÁNÍ(ZJEMŇOVÁNÍ, ZPEVŇOVÁNÍNAVÍJENÍ)DOKONČOVACÍ PRÁCE(SOUKÁNÍ, ČIŠTĚNÍ,PAŘENÍ)PRAMENY NEBOPRAMENOVÁ STŮČKAVlákna jsou ojednocena a urovnána vícedo rovnoběžného směruPRAMEN(ČESANEC) A ODPAD (VÝČESKY)vlákna jsou ojednocena a urovnána dorovnoběžného směruPRAMENVlákna jsou ojednocena a urovnána dorovnoběžného směru.Družením se zajišťuje stejnoměrnostpramenePrůtahem se pramen zjemňujePŘÁSTVlákna jsou ojednocena a urovnána dorovnoběžného směru.Družením se zajišťuje stejnoměrnostpramenePrůtahem se pramen zjemňujePřást je navíjen na cívky, které jsou potompředkládány dopřádacímu strojiPŘÍZEVlákna jsou ojednocena a urovnána dorovnoběžného směru.Průtahem se pramen zjemňuje aZákrutem se tenký pramínek vlákenzpevňuje do formy přízePříze se navíjí na cívkyPŘÍZEPříze se zbavuje silných a slabých míst(čistí se), z malých cívek z dopřádacíhostroje se převíjí (přesoukává) na velkékřížem navinuté cívkyV tabulce jsme se setkali s pojmy:


DRUŽENÍDružení je skládání více pramenů na sebe za účelem zestejnoměrnění výsledného výrobku.Předpokládá se, že s pravděpodobností alespoň 50 % přijde silné místo v jednom pramenu naslabé místo v druhém pramenu. Dává se až 12 pramenů dohromady.PRŮTAHProtahování pramenů se děje rozdílnými rychlostmi otáčení válečků, mezi nimiž pramenyprocházejí.Odtahovací pár válečků se pohybuje rychleji, než pár válečků, které přivádějí materiál.Poměrem rychlostírychlost válečků odváděcích[m / min.]P =rychlost válečků přiváděcích[m / min.]se vypočítá průtah. Průtah bývá např. desetinásobný. To znamená, že 1 m pramene seprotáhne na 10 m.Účelem protahování je zeslabit (zjemnit) výsledný produkt.ZÁKRUTÚčelem zakrucování je zhutnit vlákenný svazek (přitlačit vlákna k sobě) a tím zajistitpevnost příze.NAVÍJENÍÚčelem navíjení je navinout přízi (ale také např. přást) na cívku tak, aby se příze necuchala amohla se při dalším zpracování bez problémů z cívky odvinout.


Druhy přízí a jejich použitíPodle použité technologie můžeme hovořit o přízích‣ Bavlnářských‣ Vlnařských‣ LnářskýchBavlnářské přízeJedná se o příze buď ze 100% bavlny nebo ze směsí bavlny s chemickými vlákny, popřípaděo příze vypředené ze 100% chemických vláken bavlnářskou technologií.Podle technologie můžeme hovořit o‣ Bavlnářských přízích mykaných. Jsou to příze středních jemností (asi 40 tex). Přízejsou kypré, mají tzv. mechovitý omak, jsou měkké, vyčnívají z nich vlákna (majívelkou chlupatost). Jsou méně stejnoměrné. Používají se pro výrobu pletenin protepláky, tkanin pro flanely, sportovní letní úplety, atd.‣ Bavlnářských přízích česaných. Jsou to příze vyšších jemností (pod 20 tex), jsoustejnoměrné, tenké, hladké. Jejich omak je tvrdší než u přízí mykaných. Používají sepro výrobu damašků, košilovin, plášťovin, šatovek, atd.‣ Bavlnářských přízích bezvřetenových. Jsou to příze o jemnostech asi jako přízemykané (40 tex), jsou rovněž kypré, s mechovitým omakem, ale oproti přízímmykaným jsou stejnoměrnější a čistší. Používají se na froté, manšestry, denimy,dekorační látky, atd. Mohou se používat také jako příze mykané.Vlnařské přízeVlnařské příze se mohou zhotovovat ze 100% vlny (pak jsou ale příliš drahé), nebo ze směsívlny s chemickými nebo jinými vlákny (do některých vlnařských přízí se přidává např. len).Mohou být vypřádány také ze 100% chemických vláken vlnařskou technologií.Můžeme je dělit na:‣ Příze mykané. Jsou to příze z kratších vláken, silnější, chlupaté, načechrané,s výrazně mechovitým omakem méně stejnoměrné. Používají se např. na flauše, tvídy,valchovaná sukna, potahovky, vlněné koberce, atd.‣ Příze česané. Jsou to jemné, hladké a stejnoměrné příze, které mají měkký omak.Používají se na výrobu pánských oblekových tkanin, dámských šatovek, pletacíchpřízí pro ruční i strojní pletení. Z hlediska náročnosti technologie (delší proces výroby)jsou většinou vyšší cenové úrovně.‣ Příze poločesané. Tyto příze do značné míry nahrazují příze česané, a to zejména tím,že se vyrábějí ze 100 % chemických vláken kratší technologií. Jsou proto cenovědostupnější. Příze se vyrábějí ve středních jemnostech. Používají se pro výrobupřikrývek, plyšů, nábytkových látek, dekoračních tkanin, atp.‣ Příze bezvřetenové. Vyrábějí se ve středních jemnostech (jemnosti mezi mykanými ačesanými přízemi). Jsou vypřádány většinou z chemických vláken. Jsou protostejnoměrné, omakem se blíží přízím mykaným. Používají se pro výrobu vložkovýchoděvních materiálů, pro nábytkové a dekorační tkaniny, atp.‣ Příze odpadové (vigoňové). Jsou to příze vypřádané z přádelnických odpadů,z druhotných textilních surovin vlnařským mykaným způsobem. Tyto příze jsouhrubší (více než 100 tex), jsou méně stejnoměrné, chlupaté, omak mají měkký, avšaktzv. prázdný (jsou z důvodů použité suroviny málo pružné). Používají se na výrobupočesávaných přikrývek (dek), prachovek, mycích hadrů, mopů, atd.


Lnářské přízeJsou vypřádány ze 100% lněných vláken nebo jejich směsí chemickými vlákny (zejménas polyesterem). V současné době jsou prováděny pokusy s výrobou přízí konopnýchlnářskou technologií.Podle použité suroviny můžeme lnářské příze dělit na:‣ Příze lenky, vyráběné z vochlovaného lnu. Technologií vochlování se mohou řaditk přízím česaným z dlouhých vláken (až 450 mm). Nepoužívá se mykání, protoževlákna jsou urovnána do rovnoběžné polohy už z tíren. Dopřádání se provádívětšinou za mokra. Tyto příze jsou vypřádány ve slabších tloušťkách (např.12 tex).Jsou hladké, pevné, mají tvrdší omak. Mají charakteristický vzhled, kde se občasvyskytuje silnější místo – tzv. klasovitost. Používají se na ložní prádlo, ubrusy,košiloviny, apod.‣ Příze koudelky. Jsou vyráběné z lněné koudele (kratších a hrubších vláken). Jakotechnologie se používá mykání a následné protahování. Předou se buď za suchanebo za mokra. Jsou to příze hrubší, tvrdého, ostrého omaku. Používají se natechnické tkaniny, obaloviny, atp.‣ Příze koudelové česané. Vypřádají se z koudele česanou technologií, která sepodobá technologii vlnařské česané. Příze jsou jemnější, hladší,s charakteristickým omakem a klasovitostí. Používají se na prostírání,, dekoračnítkaniny, ale také na šatovky, oblekovky, apod.Příze vyráběné speciálními technologiemiKromě bezvřetenového způsobu, který je také tzv. nekonvenční technologií, a který je vevýrobě přízí již delší dobu vžitý a používaný, existuje ještě mnoho druhů technologií, kterýmise vyrábějí délkové textilie, které lze přiřadit mezi příze. Je to například systém DREF – tzv.způsob frikčního předení, které využívá tření vláken o perforovaný buben. Příze z těchtotechnologií se používají převážně na technické účely.

More magazines by this user
Similar magazines