S-4 - Salt Lake City School District

slcschools.org
  • No tags were found...

S-4 - Salt Lake City School District

S-4: Administrativne ProcedurePrisustvo i Oslobodjenje ili IzuzetakPrisustvu NastaviREFERENCIJESalt Lake City School District Board Policy S-4DEFINICIJEOdsustvo: Definise se kao, odsustvo nastavi za jedan skolski dan ili pola jednog skolskog dana.Ovjerena Posta: Notifikacija poslana putem U.S. Postarski Ofis, zahtijeva potpis nakon prihvatanja pisma. Primaoc ce dapotpise primljeno pismo.Izuzetak Odsustva: Zahtijeva se pismeni zahtijev od roditelja ili staratelja na odnosu razloga kao sto su bolest, medicinskesituacije ili sastanak, hitni slucajevi u familiji, smrt clana familije ili blizeg prijatelja, odsustvo za religiozne praznike, iliputovanje familije ili aktivnosti sa vremenskom notifikacijom kao i organiziranje ovih odsutnih dana sa glavnim direktoromskole.Besposlene Navike: Maloljetnik koji primi vise od dva navoda ili citacije za besposlene navike kao sto su besposleninedostatak skoli tokom jedne skolske godine u skoli u kojoj je maloljetnik upisan. Ucenik koji primi drugu citaciju ili navodimao bih ili bih se vodilo da ima 10 neopravdanih neodsutnih dana tokom skolske godine i ko, ne mari ni cak sa svim silamaautoriteta u skoli sto pokusavaju da rijese ovaj problem za ucenike koji neprisustuju nastavi, odbije da regularno pohadzanastavu ili raspored svakodnevne skolske nastave.Kucno Skolovanje: Pored javne edukacije u javnim skolama nalazi se vrsta edukacije pod kojom izmedju sest do 18 godinadijeca se skoluju kod kuce i smatraju se zvanicno oslobodjeni da pohadzaju nastavu javne skole. Roditelj ili staratelj kojiodluci da skoluje dijecu ili dijete kod kuce mora da preda godisnje dokument rezidencije ili stanovanja sto pripada distriktu togdijela gdje zivi, ovaj zahtijev se nalazi u skladu sa Utah Code i pravila distrikta.Citacije Odsustva: Su citacije ili tiketi sa notifikacijom, ako su izdane u skoli i skolskih radnika, ili tiketi, ako su izdane sastrane zakona, daju se ucenicima koji su odsutni pet ili vise, deset ili vise, ili petnaest ili vise skolskih dana ili neopravdanaodsustva nastavi koji su pod nadzorom skole. Kopija prve liste ucenika koji imaju Prvu, Drugu, ili Trecu Odsutnu Citaciju/Tiketili Notifikaciju koji se dobiju moraju se zadrzati u dokumentima u svakoj skoli.Neopravdana Odsustva: Definise se kao svako odsustvo bez legalne ili ispravnog razloga za razloge sko se navode upravilima distrikta, bolesti, tragedije ili slicno.PROCEDURE ZA USVAJANJE PRAVILA1. Prisustvo nastavi i Sirni-skolski Plan Prisustva nastavia. Svaka skola mora da snadbije roditelja i kao njihovih ucenika nakon sto se registruju, sa kopijom Salt Lake SkolskogDistrikta dokumenta znavim “Notifikacija za Roditelje o Prisustvu Nasavi i Oslobodjenje Prisustva Nastavi” sto jevezano za obaveznu edukaciju pravila o prisustvu kao i pravila za ucenike od 1-12 razreda.b. Svaka skola mora javno publicirati opomenu obaveznu edijaciju u skolskim novinama, kao i ostalim novinama koje sesalju zajednici, ili publicirati ih na skolskim/distriktnim stranicama.c. Svaka skola ce da ima plan kako ce da pravi i obiljezava prisustvo nastavi svakog ucenika, razvijanjem odgovarajucihintervencija i davanja razloga sa kojima bih pomogli ucenicima koji imaju problema prisustovanje nastavi i koji supostali redovni besposlicari prisustovanja nastavi. Plan ce da se odnosi na iduce:• Uciteljice/lji ce da redovno i tacno zapisu pristup svih ucenika svakodnevnoj nastavi za one u osnovnoj skoli i zasvaki cas tokom drugostepenog levela.• Radnici skole ce da prate pravila vezana za odsustva nastavi, ukljucujuci rijesavanje odsustva nastavi, kako senavodi ili je utvrdjeno u Odsijeku za Sistem Informacija za Ucenike.• Roditelji moraju da posalju pismeni zahtijev opravdavajuci svaki dan za koji je njihovo dijete osdustno, povodombolesti, aktivnosti familije, religiozni praznici, itd. Skola ce da odredi ako potrebno da se ucenik moze opravdatipomocu telefonskog poziva od roditelja ili staratelja kad se ne radi o odsustvu za duzi vremenski period.• Svi nedostatci nastavi ce da se smatraju “neopravdanim” sve dok se ne rijesi sa roditeljima pomocu pismenih ilidrugih zahtijeva od roditelja ili dok roditelj ne kontaktira skolu u vezi odsustva nastavi njihovog dijeteta.• Odsustva nastavi se oznacavaju sa “A” = Unexcused ili Neopravdano; “E” = Excused ili Opravdano; “S” =Suspension ili Suspendovano; i “L” = Late ili Kasnjenje.• U slucaju bolesti ucenika, glavni ili direktor moze da pita za opravdanje od doktora ako je ucenik nedostupannastavi od vise nego osam skolskih dana tokom skolske godine.Strana 1 od 4 rev.12/20/2013 Superintendent’s Office440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111 | www.slcschools.org | Phone: 801.578.8599 | Fax: 801.578.8685


S-4 Student Attendance and Exemption from School Administrative Procedures (cont.) Salt Lake City School District• Ucenicima ce se pruziti prilika da nadoknade zadacu koju su propustili, ili da butu kaznjeni za zadacu koju supropustili, kad se njihovo odsustvo opravda. Zadaca koja se zadaje kao nadoknada moze se razlikovati od zadacekoja se zadaje prvog puta.• Kad ucenici dobiju opravdanje podrazumjeva se da ce ucenici uraditi odredjenu zadacu koju dobiju od svojihucitelja/ca.• Kad roditelji odluce da zele dobiti opravdanje za neprisustvo nastavi za njihovo dijete za aktivnosti sa familijom iliputovanjem od jedan do cetri dana, trebaju da jave skoli kako ce nazvati skolu ili ce poslati to pismeno. U svakomslucaju, ako riditelj zeli opravdanje za njihovo dijete da ne prisustuje nastavi za duzi vremenski period, obicnovise od pet dana, a ne vise od 10 dana, za putovanje sa familijom ili drugim aktivnostima, roditelji moraju da javedirektoru skole i da se vide sa njim ili njom u vezi odsustva. Molimo vas da nezaboravite da iako ucenik mozedobiti opravdanje da ne prisustuje nastavi, i da ima priliku da nadoknadi zadacu, ovo moze da negativno utice naakademski rad ili ocijene ucenika. Dok se neka zadaca moze nadoknaditi, neka zadaca nece moci jer se iskustvanemogu obnoviti kad jednom prodju, u kojem slucaju ovo moze da ugrozi ocijene ucenika.• Ako roditelj ne napravi plan sa direktorom prije odsustva i ako skola nemoze kontaktirati roditelje i da potrvrdirazloge zasto ucenik nece prisustovati nastavi, odsustvo ce biti “ne pravdano”. Pod ovim uslovima, ako seodsustvo produzi vise od 10 dana i ako ucenik i dalje ne dolazi u skolu, ucenici ce biti ispisan ili ispisana iz skolepod naredbom direktora.• Ako se roditelj nadje sa direktorom i dobije odobrenje za odsustvo u vezi putovanja sa familijom ili drugihaktivnosti i ako se ovo produzi vise od 10 dana i ako ucenik i dalje ne dolazi u skolu, po volji direktora i dalje semoze desiti da direktor moze i dalje da ostrani ispise ucenika iz skole.• Ucenici koji su ispisani iz skole pod zahtijevom direktora mogu se ponovo upisati u skolu nakon povratka saputovanja.2. Tiketi za Odsustvo i Uputa kroz Sutski Procesa. Skola ce izdati “Prvu Tiketu/Notifikaciju” ucenicima koji su odsutni pet ili vise neopravdanih dana.• Radnici skole ce da naprave listu svih ucenika na pocetku svako semestra i na kraju svakog polugodista tokomgodine za svih ucenika koji imaju nakupljenih vise od pet neopravdanih odsutnih skolskih dana.• Ovu listu ce pregledati drugi radnici koji ce odrediti tacnost informacije i kome bih se trebala izdati PrvaCitacija/Notifikacija Odsustva.• Radnici ce izadi Prvi Citaciju/Notifikaciju Odsustva.• Radnici skole ce da prate ponasanje ucenika koji prime ovu tiketu ili Citaciju/Notifikaciju isto ce tako daimplementuju intervencije koje su napravljene kao dio skolskog plana.b. Skola ce izdati drugu Tiketu/Notifikaciju ucenicima koji imaju deset ili vise neopravdanih skolskih dana. Od roditelja setrazi da nazovu skolu i zakazu sastanak i razjasne odsustvo dijeteta ili rijese problem kako ce njihovo dijete ponovnopoceti prisustovati casovima redovno.• Ucenici srednje ili osnovne skole sa Drugom Tiketom Odsustva nekad se desi da moraju da se sastanu saoficirima skole ako je ova intervencija odgovarajuca za ucenika ili familiju.• Reprezentativac skole mora prisustovati ovoj intervenciji. Skolski oficir mozda nekad i uputi student “Sudu” ako jeova intervencija odgovarajuca za ucenika.• Svaka skola ce dati report Servisu Studenskom sa totalnim brojem tiketa izdanim drugi put prije zadnjeg danaskole za rekorde USOE svakog Juna.c. Iskola ce izdati i poslati uceniku i njihovim roditeljima “Trecu Tiketu/Notifikaciju za Sutsko Saslusanje” putem postenakon sto ucenik ima 15 ili vise neopravdanih skolskih dana.• Radnici skole ce da kontaktiraju Specijaliste Distrikta kako bih uspostavili Pre-Sudsko Saslusanje sastanak.Napomena: Prije nego se zakaze Pre-Sudski sastanak Saslusanja, ako se nije dala uputa za Intervenciju ili Pri-Sud, skola obicno ce da ponudi jednu od ovih opcija zavisno koja opcija vise odgovara.• Oficial reprezentativac skole mora da prisustuje Pre-Sudskom Saslusnju.• Roditelji kao i student ili studenti moraju prisustovati Pre-Sudskom Saslusanju sa pokusajem rijesavanja problemanedolaska u skolu. Ako se ne prisustovalo Pre-Sudskom saslusanju moze da se desi da se dobije uputa sudu.d. Ako student ispod 18 nastavi i dalje da bude odsutan ili odsutna poslije Pre-Sudskom Saslusanju, skola ce dakontaktira Specijalistu Distrika za Kasnjenje za pomoc i da donese odluke ako je formalna Sudska uputa potrebna.Ako se desi da je odluka te vrste koja traze da ucenik mora ici pred sud, skola ce da ispuni i pripremi dokumentepotrebne za sud:• dokumenti prisustuvo nastavi i akademski uspijeh ili postignuce;• dokumentacija sa datumima i imenima osoba koje su kontaktirale skolu sa namjerom da pomognu studentu dapoboljsa pristup nastavi kao i dokumentacija za uputu ucenika Sudu, intervencije ili drugeprevencije/intervencione programe;• kopija od Trece Tikete i Notifikacije za Pre-Sudsko Saslusanje, ukljucujuci postarinski racun ili dokumentaciju licnenotifikacije; iStrana 2 od 4 rev. 12/20/2013 Superintendent’s Office440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111 | www.slcschools.org | Phone: 801.578.8599 | Fax: 801.578.8685


S-4 Student Attendance and Exemption from School Administrative Procedures (cont.) Salt Lake City School District• Informacije o uceniku sto tuzilinska agencija zahtijeva.e. Nakon sto se uputa sudu zavrsi, treba se ova uputa poslati Specijalisti Distrikta ko ce da preda ovo uputuodgovarajucem sudu.f. Ako ucenik preko 16 godina kome se salju dokumenti i intervencije i dalje ne dolazi u skolu i koji primi Tektete zaOdsustva kao sto se opisiva ovdje i u “Opravdanje za neprisustvo nastavi – i Druge” sekcije procedura, kao sto je uskladu sa Utah Code.3. Proces Zalidbe za Tiketeg. Ucenici kao i roditelji ce imati pravo da predaju zalibdu potom ce trebati da zakazu saslusanje sa SavjetnikomStudentskih Servisa (SSC). Ovaj zahtijev se mora predate pismeno pomotm poslati putem poste ili donijeti u skolu ipredate taj zahtijev direktoru skole u skolu koju je ucenik upisan 10 dana nakon sto ucenik dobije tiketu za neprisustovanje nastavi.h. SSC ili Savjetnik Studentski Servisa ce odrzati saslusanje jednog od prvih 20 dana nakon sto se zahtijev primi i datiponovnu odluku nakon 20 dana poslije saslusanja.i. Ako ova odluka nije zadovoljavajuca kako roditelju tako i uceniku, ponovna zalidba se moze predate u vezi ove odlukekomitetu putem Direktora Studentskih Servisa.j. Ova odluka isto mora biti pismena i poslana postom ili donesena Direktoru Studentskih Servisa tokom 20 skolskihdana nakon sot SSC donese njihovu odluku.• Komitet koji obnavlja odluku putem Direktora Skolskih Servisa moze po zeli da sadrzi drugo saslusanje. Putemdrugog saslusanja administrative odluka ce se zakljuciti tokom 20 skolskih dana nakon sto se drugo po redusaslusanje izvrsi.4. Oslobodjenje Skolske Nastave – Kucno Skolovanje – Roditeljska/Starateljska Konfirmacijak. Roditelj/Staratelj mora potpisati konfirmaciju kako bih dobili opravdalje za njihovo dijete za nedostatak casovanavodeci to da roditelj ili staratelj se slaze sa slijedecim:• Davajuci instrukcije u predmetima sto Skolski Odbor Drzave Utah zahtijeva da se uci u javnim skolama;• Da predaju ovo predmente 180 dana i 990 sati svake godine;• Roditelji su odgovorni za odabiranje i snadbjevanje instrukcionih materijala i knjiha;• Roditelji su sami odgovorni za teme, mjesto, i metoda instukcija;• Roditelji su isto sami odgovorni za testiranje ili ocijenjivanje instrukcija koje njihovi ucenici prime;• Kredit za zavrsetak ili gradulaciju srednje skole se moze samo dobiti ako se prate navodna pravila sto se ovdjenalaze.l. Zahtijev se mora predati Direktoru Skolskih Servisa za autoritet ili pravo testiranja.m. Kopija odobrenog testiranja ce se poslati lokalnom direktoru skole(a).n. Skola nece primiti ucenike nazad u skolu ako ucenici prekinu totalni dolazak u skolu.o. Zahtijev, za oslobodjenje ne dolaska na nastavu se mora predate svake godine kako bih se ucenici mogli skolovatikod kuce.5. Kucno Skolovanje, Privatna Skola, Dvojni Upis i Aktivnosti Participacijep. Ucenici koji se skoluju kuci ili idu u privatnu skolu moraju biti upisani u javnu skolu za razloge dvojnog upisa.• Ucenici mogu biti upisani samo u jedan distrikt; dvojni upis ne znaci istovremeni upis u dva distrikta.• Ucenici koji su dvojno upisani ili upisani u skolske aktivnosti moraju pratiti isa skolska pravila, i troskove snositikao i oni ucenici koji dnevno prisustuju nastavi.• Ucenici koji su dvojno upisani ili prisustuju skolskim aktivnostima isto su subjektirani istim administrativnimrasporedom regularne skole.q. “Ucenici punog vremena” znaci taj ucenik koji je upisan i prima kredite za zavrsavanje ili gradulaciu minimalno uzimapet casova tokom jednog polugodista ili Semestra, ne ukljucujuci religiozne casove dok prisustuje u drugimaktivnosima u skoli sto nisu regularni casovi.Ucenici koji idu u privatnu skoli ili koji se skoluju kod kuce i koji uzimaju koliko je potrebno kredita da zavsavanjemogu prisustovati skolskim aktivnostima kako se zahtijeva po pravilima i zakonu ucenika koji prisustuju SkolskogDistrikta Salt Lake City-a.r. “Kvalifikacija” za prisustovanje skolskim aktivnostima ili aktivnostima vezanih za skolska dogadjanja se odlucuje naosnovu vise faktora, ukljucujuci mjesto stanovanja ucenika ili legalnog cuvatelja, stipendije, godina, i broj semestaraparticipacije ili prisustva odredjenim aktivnostima.s. Ucenici koji se skoluju kod kuce mogu prisustovati u skolskim aktivnostima u skoli samo u tim granicama gdje roditeljiili legalni cuvatelji ucenika zivi.t. Svaka javna skola koja nije odrzala kvalifikaciju ucenika ili koja nije primila ucenike tom distriktu kojem pripadaju necemoci prisustovati skolskim aktivnostima tih ucenika koji se kuci skoluju ili oni koji su upisani u vise od jedne skole iliimaju takozvani dvojni upis kao sto se navodi u Utah Srednjoskolskim Aktivnostima Asocijaciji zakonitoj.Strana 3 od 4 rev. 12/20/2013 Superintendent’s Office440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111 | www.slcschools.org | Phone: 801.578.8599 | Fax: 801.578.8685


S-4 Student Attendance and Exemption from School Administrative Procedures (cont.) Salt Lake City School Districtu. Odgovornost roditelja tog ucenika koji se kuci skoluju da provjere ako njihovo dijete pripada odredjenom distriktukako bih im se dala dozvola da prisustuju skolskim aktivnostima kao sto se navodi u Utah Srednjoskolskom AsocijacijiAktivnosti.6. Postavka u Odredjeni Razred i Dodjela Srednjoskolskog Kreditav. Kad god ucenik trazi upis u Skolski Distrikt Salt Lake City-a, distrikt odlucuje na odnosu gdje ucenik zivi kojemdistriktru pripada i u kojim razredu pripada prema Pravu S-1.Kako bih ucenik primio diplomu, ucenik mora da ispuni sve zahtijeve sto distrikt trazi da se ispune, ukljucujuci TestGlavni Vjestina, kao sto se navodi u Pravilu I-2, Zahtijevi za Gradulaciu i Administrativne Procedure.7. Opravdanje za ne Prisustovanje Nastavi - Drugow. Roditelj ucenika od 16 godina koji isto zavrsava osmi razred moze da preda zahtijev da se uceniku dozvoli prisustvonastavi samo za polovinu vremena, ovo se uradi predavajuci zahtijev direktoru. Ucenik mora pristupiti nastavi poladana ili se skolovati kod kuce.x. Roditelj ucenika koji ima preko 16 godina moze predate zahtijev da se uceniku dozvoli cijelokupno opravdanje neprisustovanja nastavi ili direktor moze predloziti ovo pod iducim uslovima:• kad se ucenik zaposli i kad mjesto gdje se ucenik zaposli pruzi uceniku odgovarajucu priliku za njenu ili njegovuedukaciju;• ako ucenik ima fizicki ili phisicki problem, sto zahtijeva da ucenicko prisustvo nastavi mora biti prekinuto, sacertifikacijom od doktora, ili• ako ucenik ima lose negativne navike u vezi skole i prisustva nastavi i discipline, ukljucujuci ne-prisustovanjenastavi/besmisleno lijencarenje tokom 15 dana koji nisu opravdani.y. Prije nego se predlozi davanja oslobodjenja, puno oslobodjenje, iz skole, SSC informacije se trebaju pregledati kakobih se osigurale sve potrebne intervencije kako bih pomoglo ili bilo u interesu o tome da se pokusalo da ucenik ostaneu skoli i sve isto tako zabiljezeno.z. Kad roditelj zakaze oslobodjenje ili ako administrator skole predlozi da se ucenik oslobodi nastave, glavni ili pomocnikglavnog direktora mora da kontaktira roditelja(e) u vezi ove odluke.aa. Kopija svih dokumenata o oslobodnji nastave se moraju poslati Direktoru Skolskih Servisa.bb. Ako ucenik kojem se da oslobodjenje odluci da se poslije vrati u skolu Distirikta Salt Lake City-a, on ili ona mora dakontaktira direktora Studentskih Servisa kako bih dobila(bio) dozvolu za ponovni upis ako vec nije on ili ona dobilipravo da se ponovno mogu upisati u skolu.cc. Ucenik od 16 do 18 godina starosti koji su prekinuli nastavu mogu da uzmu GED Test. Vidjeti Pravilo I-2,Administrativne Procedure, za detalje.8. Ucenici sa Potvrdjenom Sposobnostidd. Ako ucenik koji ima nesposobnost sto se moze potvrditi pod Aktom Individualne Nesposobnosti (IDEA) ili ucenicizasticeni pod Sekcijom 504/ADA Akta Rehabilitacije imaju izgovor za neprisustvo nastavi u granicama ovog pravila,grupa IEP ili grupa IDEA ili skolski tim/grupa, Sekcije 504, ce da se potrudi da osigura da procedure ove vrste ce dabudu koristene i u skladu sa drzavnim pravima i regulacijama.POLICY S-4 Administrative Procedures BOSNIAN 2012-5-29Skolski Distrikt Salt Lake-a zabranjuje diskriminaciju vezanu za godine, boju, nesposobnosti, pol, identifikacija pola, nacija, trudnoce, rase, religije, ili polne orijentacije usvojim programima ili aktivnosti: umjesto kad je pravilno ili odredjeno po zakonu. Iducoj osobi se treba obratiti za zalidbe vezane za zabranjene diskriminacije, zlostavnosti,i osvetu: Kathleen Christy, Assistant Superintendent, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8251. Isto mozete kontaktirati Office for Civil Rights,Denver, CO, (303) 844-5695.Strana 4 od 4 rev. 12/20/2013 Superintendent’s Office440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111 | www.slcschools.org | Phone: 801.578.8599 | Fax: 801.578.8685

More magazines by this user
Similar magazines