Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w ...

malopolskie.pl
  • No tags were found...

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w ...

SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEWojewódzki SpecjalistycznySzpital Dziecięcyim. św. Ludwika w KrakowieWczorajDziśJutro


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIECharakterystyka Szpitala125 łóŜek ostrych oraz 30 łóŜek pobytu dziennegoCztery Oddziały Szpitalne z siedmioma pododdziałamispecjalistycznymi oraz Izba PrzyjęćDziewięć Poradni Specjalistycznych, POZDział Rehabilitacji DziecięcejPełno - profilowe Laboratorium MedycznePracownię Testów Płucnych i BronchoskopiiPracownię RTG, USG, EEG, EMG


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEDane statystyczneLATALiczbahospitalizacjiObłoŜenieŚredni okrespobytuPoradyambulatoryjne2004429159%7,3314262005477560%6,7320242006497169%6,432872


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEWyróŜnikiJedyny w Małopolsce OddziałPsychiatrii DziecięcejII Poziom ReferencyjnyLokalizacjaWykształcona, profesjonalnakadra


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEHistoria Szpitala1876Jan Matejko Prof. M.L. Jakubowski Ks.M. Czartoryska


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIE


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIESzpital św. Ludwika w dobie reformlata 1999- 20040-200000Wynik finansowy-400000-600000200120022003-8000002004-1000000-1200000ZadłuŜenieMiliony4,543,532,521,510,50ZADŁUśENIE SZPITALA4,4320012002200320042005


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIESzpital św. Ludwika w dobie reformlata 1999- 2004Brak inwestycjiBrak perspektywPołączenie z innąjednostkąLikwidacja


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEZadłuŜony szpital aekonomiaSzpital - przedsiębiorstwo rynkowePacjent - klient ubezpieczony w NFZNFZ - płatnik ( jedyna firma na rynku)Czy szpital moŜe mieć prawidłowąekonomię ?


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEJest to bardzo trudne zadanie.Wykonalne ale,KONIECZNA JEST GŁĘBOKARESTRUKTURYZACJA


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIERestrukturyzacjaZYSKSpłata zadłuŜeniaInwestycje


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIERestrukturyzacjaod 2005 rokuZmiany organizacyjnePoprawa zarządzaniaOutsourcingPoszerzenie działalnoalności


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEZmiany organizacyjneZmniejszenie ilości oddziałówŁączenie komórek org. i stanowisk wdziale administracyjno-gospodarczymZmniejszenie ilość ostrych łóŜekpediatrycznych o 15%Połączenie komórek org. w dzialediagnostycznym


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEZmiany w zarządzaniuBudŜetowanie komórekorganizacyjnychZwiększenie kompetencjii nadzoru w działachachMotywacyjny systemwynagradzaniaWewnętrzny i zewnętrznysystem kontroli


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEOutsorcingPralniaOszczędnodność120 tys.w skali rokuKuchniaOszczędnodność60 tys.w skali rokuDziałtechnicznyOszczędnodność90 tys.w skali rokuWewnętrzne ekipy sprzątajtające


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEOutsourcing+Zmiany organizacyjneZMNIEJSZENIEZATRUDNIENIA o 16 %


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEPoszerzenie działalnoalnościSzpitalaDział Alergologiczny+ 3%Programy lekowe+ 2%Pozostała a działalnoalność+ 2%


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIERezultaty120000001000000080000006000000400000020000000-20000002004 2005 2006KosztyPrzychodyStrata/zysk


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIESzpital św. Ludwika dziśWynik finansowy150000010000005000000-500000-1000000-1500000200120022003200420052006ZadłuŜenieMiliony4,504,003,503,002,502,001,501,000,500,004,431,840,40ZADŁUśENIE SZPITALA200520062007


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIESzpital św. Ludwika dziśRemonty1,2 mln.InwestycjeAparaturadiagnostyczna370 tys.Informatyzacja360 tys.


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEWczorajRemontyDziśRejestracjaKorytarz dolnySale szpitalne


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIENowoczesny sprzętAparat USGCyfrowe Video-EEGSprzęt rehabilitacyjnyCyfrowy aparat doimmunochemii


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEInformatyzacja SzpitalaRejestracjaIzba PrzyjęćOddziały SzpitalneAptekaCentrumInformatycznePracowniePoradnieDział Ekonomiczno-Administracyjny


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIESzpital św. Ludwika dziśPoprawa komfortu pacjentaZmiana wizerunku szpitalaMarketingSzkolenia kadry szpitalnej


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIESzpital św. Ludwika jutroRozbudowa i modernizacjaPerspektywyRozwój pracowniobrazowychPoszerzenie działalnościmedycznejCertyfikacja i Akredytacja


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIERozbudowa i modernizacjaNowy pawilon szpitalnywizualizacja ( 10 mln. zł.)


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEModernizacja starego budynkuWizualizacja starego budynkuSzpitala po remoncie ( 7 mln.zł.)


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIERozwój PracowniObrazowychCyfrowy RTG dla dzieci Tomograf Komputerowy ?


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEPoszerzenie działalności medycznejCentrum Alergologii dlaDorosłych i dla DzieciCentrum Szczepień dlawcześniakniaków w ( MCS dla dzieci)Programy ProfilaktyczneDomowa Hospitalizacja


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIECertyfikacjazakończenie wrzesień 2007Akredytacjazakończenie październik 2007


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEWszystkie zaistniałe zmiany to efektniezwykłego zaangaŜowania całegozespołu pracowników Szpitala św.Ludwika , pomocy MałopolskiegoUrzędu Marszałkowskiego i ludzidobrej woli - naszych sponsorów.


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEPrzed nami jeszcze ogrom pracy.


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIENasza Dewiza„Walka o Ŝycie, zdrowie i uśmiech dziecka”Profesor Maciej Leon Jakubowski


SZPITALDZIECIECYSW. LU DWIKA W K RAK OWIEDziękuję za uwagę.

More magazines by this user
Similar magazines