PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

160Ilona Świątek-Barylska, Bożena Matuszczak-KrólakNie ma wiarygodnego źródła ważnych informacji o firmie. Toteż przy podejmowaniudecyzji o podjęciu pracy u nowego pracodawcy, pracownik jest skazanyna ryzyko – wybór (nieomal) w ciemno.LiteraturaBuchhorn E., Schmalholz C.G., 2005, Ciężka dola nowicjusza, „Manager Magazin” czerwiec.Jamka B., 1998, Kierowanie kadrami – pozyskiwanie i rozwój pracowników, Warszawa: SGH.Kilen N., Po pierwsze prawda, www. onboad.pl.Mainiero L.A., 1993, Is your corporate culture costing you?, “Academy of Management Executive”, Vol. 7, No. 4.Okabe Y., 2002, Culture or employment systems? Accounting for the attitudinal differences betweenBritish and Japanese managers, International Journal of Human Resource Management,March.Premack S.L., Wanous J.P., 1985, A Meta – Analysis of realistic Job Preview Experiments, Journalof Applied Psychology, nr 70.Reichheld F., 2001, Loyalty rules. How Today’s Leaders Build Lasting Relationship, Harvard BusinessSchool Publishing Coprporation.Sajkiewicz A. (red.), 2000, Zasoby ludzkie w firmie, Warszawa: Poltex.Sheridan J., 1992, Organizational Culture and Employee Retention, Academy of ManagementJournal, Vol. 35, No. 5.,

More magazines by this user
Similar magazines