PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Mariola ŁagunaPozytywne przekonania na temat Ja u managerówi przedsiębiorców 1Coraz częściej w zarządzaniu podkreśla się rolę zasobów ludzkich (por. Armstrong,2001), deklaracje te jednak nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w praktyce.Jednocześnie ci, którzy faktycznie w swoich działaniach doceniają rolę kapitału,jaki stanowią ludzie, odnoszą rzeczywiste sukcesy (por. „Nie można nie inwestować...”,2005). Zarówno w obszarze zarządzania, jak i przedsiębiorczości wyróżnianodotychczas, obok tradycyjnych zasobów finansowych, fizycznych czytechnologicznych, także zasoby ludzkie, takie jak np. wiedza, kompetencje orazzasoby społeczne (social capital), np. przynależność do sieci kontaktów społecznych,zaufanie, reputacja (Luthans, Youssef, 2004: 143-160; Vecchio, 2003:303-327). Nowa propozycja wysunięta przez Luthansa i jego zespół (Jensen,Luthans, 2006: 254-273; Luthans, Youssef, 2004: 143-160) uwzględnia także tzw.pozytywne zasoby psychologiczne (positive psychological capital), czyli mocnestrony o’sób zatrudnionych w organizacji, w tym przede wszystkim pozytywneprzekonania na temat własnego Ja i świata. Rozwijający się w ostatnich latachnurt psychologii pozytywnej, który doszedł do głosu m.in. dzięki publikacjomSeligmana i Csikszentmihalayi (2000: 5-14) znalazł sobie w ten sposób jeszczejeden obszar praktycznych zastosowań. Podejście to postuluje przesunięcie uwagiz ciemnych i patologicznych stron życia, którymi najczęściej zajmowała siędotychczas psychologia, w kierunku rozwoju potencjalności człowieka, budowaniamocnych stron, rozwijania talentów, które przyczyniają się także do wydajnościw pracy.1Badania finansowane ze środków budżetowych na naukę w latach 2005-2007 jako projektbadawczy nr 1 H01F 035 28.

More magazines by this user
Similar magazines