PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Pozytywne przekonania na temat Ja u managerów i przedsiębiorców 179proponuje, by nie tyle szukać czym przedsiębiorcy różnią się od innych ludzi, co czymróżnią się między sobą, jakie właściwości sprawiają, że spośród grupy osób o wysokimpoczuciu skuteczności tylko niektórym udaje się założyć własną firmę i z sukcesemutrzymać ją na rynku. Podejście to wydaje się godne rekomendacji w dalszychbadaniach.LiteraturaArmstrong M., 2001, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom WydawniczyABC.Bandura A., 1997, Self-efficacy. The exercise of control, New York: Freeman & Co.Bandura A., 1986, Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. EnglewoodCliffs, New York: Prentice Hall.Bandura A., Locke E.A., 2003, Negative self-efficacy and goal effects revisited, Journal of AppliedPsychology, 88 (1).Baumeister R.F., Campbell J.D., Krueger J.I., Vohs K.D., 2003, Does high self-esteem cause betterperformance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Sciencein the Public Interest, 4 (1).Blascovich J., Tomaka J., 1991, Measures of self-esteem, w: J.P. Robinson, P.R. Shaver, L.S.Wrightsman (red.), Measures of prsonality and social psychological attitudes, vol. 1, Measuresof social psychological attitudes, New York: Academic Press.Bryant F.B., Cvengros J.A., 2004, Distinguishing hope and optimism: two sides of a coin, or twoseparate coins? Journal of Social and Clinical Psychology, 23 (2).Cooper A.C., Dunkelberg W.C., Woo C.Y., 1988, Entrepreneurs’ percived chances for success.Journal of Business Venturing, 3 (2).Gregg A.P., 2003, Optimally conceptualizing implicit self-esteem. Psychological Inquiry, 14 (1).Jensen S.M., Luthans F., 2006, Relationship between entrepreneurs’ psychological capital and theirauthentic leadership. Journal of Managerial Issues, 2 (18).Jerusalem M., Schwartzer R., 1992, Self-efficacy as a resource factor in stress appraisal processes,w: R. Schwartzer (red.), Self-efficacy. Thought control of action, Washington: HemispherePublishing Corpor.Johnson M., Forsman L., 1995, Competence striving and self-esteem: An experimenmtal study.Personality and Individual Differences, 19 (4).Juczyński Z., 2001, Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Warszawa: PracowniaTestów Psychologicznych PTP.Luthans, F., Youssef, C., 2004, Human, social, and now positive psychological capital management:investing in people for competitive advantage, Organizational Dynamics, 33 (2).Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I. (w druku), Skala samooceny SES MorrisaRosenberga – polska adaptacja metody, Psychologia Społeczna.Łaguna M., 2006a, Ogólna samoocena czy przekonanie o skuteczności? Badania nad intencjąprzedsiębiorczą, Przegląd Psychologiczny, 49 (3).Łaguna M., 2006b, Optymizm i nadzieja a intencja założenia własnej firmy, Przegląd Psychologiczny,49 (4).

More magazines by this user
Similar magazines