PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

194Jagoda Jeziorpozytywnego nastawienia wobec sytuacji zawodowej – np. spośród osób zadowolonychtylko 34,8% uznało kondycję prowadzonej firmy jako dobrą.Szczególną orientacją jest tzw. optymizm rynkowy (orientacja przedsiębiorcza),która została określona jako rodzaj ukierunkowania na własną firmę i rynek, a kluczowejej składniki wynikały z klasycznej w ekonomii definicji przedsiębiorczości.Procedura budowy tej zmiennej syntetycznej ujawniła jednak, że podstawową cechąwskaźnikową jest co prawda indywidualny potencjał, ale rozumiany w kategoriachsamorealizacyjnych, z przewagą dążeń do realizacji własnych pomysłów, potrzebaktywności, samodzielności działania i satysfakcji zawodowej nad zachowaniamiinnowacyjnymi, nowatorskimi. Tak rozumiana przedsiębiorczość, nawet jeżeli posiadawłaściwości imitacyjne czy wynika z konieczności permanentnego uruchamianiadziałań zaradczych, to również w polskich realiach rynkowych, także tychtrudnych na „ścianie wschodniej” – gwarantuje zadowolenie z pracy i korzystnąsytuację małej firmy.Tabela 2. Poziom orientacji a zadowolenie z obecnej sytuacji zawodowej (dane w %)Kategorie Niezadowoleni z pracy Trudno powiedzieć ZadowoleniOrientacja przedsiębiorcza (N=686; Spearman R = 0,26; p

More magazines by this user
Similar magazines