PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

198Jagoda JeziorRopęga J., 2002, Błędy w procesie zarządzania jako przyczyna niepowodzeń gospodarczych,w: H. Skłodowski, E. Stawasz (red.), Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwaniapracy i samozatrudnienia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiego.Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN.Sobczyk G., 1995, Rynkowe uwarunkowania rozwoju małego biznesu (na podstawie województwalubelskiego), w: B. Piasecki, Z. Konieczny (red.), Uwarunkowania rozwoju sektora MSPw krajach centralnej i wschodniej Europy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiego.Strużyna J., 2002, Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach, Katowice:Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.Węgrzecka M., 1996, Powodzenie ekonomiczne – cel czy instrument rozwoju jednostki, w: A. Węgrzecki(red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Kraków: Wydawnictwo AkademiiEkonomicznej.

More magazines by this user
Similar magazines