PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

300Grażyna Bartkowiaknie odczuwając jej uciążliwości i mając możliwość wykonywania pracy niejako„dla siebie”.Warto wspomnieć, że uzyskane dane przyczyniają się do łamania zakorzenionych,stereotypowych postaw zakładających, że w krajach, które nie zaliczająsię do rozwiniętych krajów Europejskich jak np. Egipt musi dominować wyłączniemotywacja płacowa, materialna.; w krajach rozwiniętych, do których możnazaliczyć Francję zdecydowania przeważa motywacja pozamaterialna. Uzyskanew badaniach dane nie pozwalają potwierdzić tego twierdzenia.LiteraturaBaldoni J., 2004, Great Motivation Secrets of Great Leaders, New York: McGraw Hill.Breakwell G., Schaw-Fife C. et al., 2006, Research Methods in Psychology, London: Sage Publications,Inc.Buchanan D., 1995, Motivation Management, „Human Resource Management Journal”, nr 2.Eliot A., 2005, Handbook of Competence and Motivation, New York: The Guilford Press.Keller J., 1999, Attitude is Everything, New York: Wiley and Sons Press.Kępiński A., 1972, Rytm życia, Warszawa: PWN.Miller W., 2002, Motivational Interviewing, Second Edition: Preparing People for Change, NewYork: The Guilford Press.Morreale S., Spitzberg B., 2006, Human Communication: Motivation, Knowledge, Skills, NewYork: John Willey and Sons Press.Reykowski J., 1978, Teoria motywacji w zarządzaniu, Warszawa: PWN.Robbins S.P., 2004, Zachowania w organizacji, Warszawa: PWE.Saftlas Z., 2004, Motivation that Works: How To Get Motivated and Stay Motivated, New York:Brooklyn Adibooks.Sowińska A., 2003, Wybrane zagadnienia psychologii ekonomicznej, Katowice: WydawnictwoAkademii Ekonomicznej.Zagrzebski L., 2004, Divine Motivation Theory, New York: Cambridge University Press.

More magazines by this user
Similar magazines