PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Odpowiedzialność społeczna biznesu 261słusznie bowiem zauważył Romano Prodi „Obywatele Europy oczekują dziś budowanianowych relacji pomiędzy pracownikami, pracodawcami, państwem i środowiskiem.Wymagają ukazania nowego sensu pojęcia odpowiedzialności społecznejzarówno ze strony władz, jak i biznesu. [...] Firmy, które dziś działają odpowiedzialnie,jutro będą przynosić zyski. Ich klienci będą w stanie im zaufać, ich pracownicybędą mieć większą motywację do pracy, a etycznie uświadomieni inwestorzy wybiorąwłaśnie ich. W interesie ludzi biznesu, władz i instytucji europejskich leży zatempraktyczna realizacja idei odpowiedzialności społecznej”. W odpowiedzialnymbiznesie nie chodzi bowiem o stworzenie państwa socjalnego, ale o stworzenie przyjaznegoczłowiekowi systemu zarządzania, szczególnie w kwestii relacji wewnątrzprzedsiębiorstwa i między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem zewnętrznym.LiteraturaBadanie przeprowadzone przez IPSOS Polska przy wsparciu Philip Morris International oraz FundacjiKomunikacji Społecznej, w grudniu 2002 roku, zob.: www.ipsos.pl.Business for Social Responsibility jest organizacją pozarządową propagującą ideę CRS w przedsiębiorstwach,zob. www.fob.org.pl;CSR News Archive from July 2001, 28 July 2001.Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raport, Odpowiedzialny Biznes w Polsce w 2002 roku, 2003,Warszawa: FOB.Green Paper, p. 1, 8, 22, 27, 28.Harrison, 1994, za M. Rybak, Etyka menedżera: odpowiedzialność społeczna biznesu, 2004, Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN.I Konwencja Europejskiego Biznesu, Listopad 2000, Bruksela. Badania przeprowadzone w 12 krajachUnii Europejskiej.Komisja Europejska, 2001, Green Paper for Promoting a European Frameworkfor Corporate SocialResponsibility. COM (2001) 366 final, Bruksela.Rok B., 2004, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa: Akademia RozwojuFilantropii w Polsce oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.Rok B., System odpowiedzialności w praktyce zarządzania, www.cebi.pl.Siciński A., 2002, Styl życia, kultura, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., JR., 2001, Kierowanie, Warszawa: PWE.Strony internetowewww.cauxroundtable.orgiprinciples.html, Odsłona z dnia 16.04.2006www.cebi.plwww.europa.eu.intlcomm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdfwww.ipis.pl.www.konkurencyjnafirma.pl/odpowiedzialna_firrna.htm, odsłona z dnia 30.04.2006.www.olis.oced.org/olis/2000doc.www.silesia-region.pl/STRATEGIA/strat_L.pdfwww.thesullivanfoundation.org,

More magazines by this user
Similar magazines