PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Społeczne problemy organizacji pracy i sposoby ich rozwiązywania... 299Neutralny punkt widzenia odnosi się do tego, by artykułów nie pisać tylko z jednejperspektywy, ale by przedstawiać możliwie wiele ujęć danego tematu. Artykułymogą być pisane nie neutralnie przez osoby dysponujące wiedzą tylko z jednegowąskiego źródła, ale także specjaliści mogą być nie neutralni, ze względu na to,że pewne ujęcia traktują subiektywnie jako istotne, a inne jako nieistotne. W przypadkutakich jednostronnie napisanych artykułów, oznacza się je specjalnymi szablonymi,informującymi użytkowników o tym, że artykuł należy doprowadzić do formyneutralnej. W pierwszym kwartale 2007 roku artykułów z takim szablonem byłook. 300, co nie oznacza, że nie neutralnych treści nie było także w innych artykułach.Druga zasada odnosi się do weryfikowalności treści. Mimo, że przez długiczas funkcjonowała ona jako niepisana zasada, bo dopiero w 2006 roku położonowiększy nacisk, by w artykułach umieszczać bibliografię i przypisy, jest onaważna ze względu na możliwość sprawdzenia źródeł wiedzy. W tym celu takżew wielu artykułach zaczęto umieszczać specjalne szablony z prośbą o dodanieźródeł do niektórych fragmentów, które uznano za wątpliwe. Ich liczba jest mniejwięcej taka sama, jak artykułów nie neutralnych.Trzecia zasada jest uzupełnieniem drugiej i odnosi się do tego, by nie publikowaćwłasnych wyników badań czy własnych spostrzeżeń na jakiś temat.Bardzo często w tym przypadku występuje także problem z brakiem neutralnościosób, które własne „odkrycia” publikują w Wikipedii. Czasami są to teksty pseudonaukowe,zazwyczaj mało użyteczne. Tego typu treści nie są oznaczane leczautomatycznie usuwane z artykułów. W niektórych przypadkach także oznaczaneszablonem informującym o braku źródeł, gdy nie ma pewności, że wprowadzonytekst jest wynikiem czyjejś twórczości własnej. Ten problem zaczęto rozważaćna początku 2006 roku, gdy w prasie pojawił się artykuł o fikcyjnym biogramiew Wikipedii. Przez ponad rok istniało w niej hasło „Henryk Batuta” będące wymysłemjednego z anonimowych użytkowników (Kurczewski, 2006: 14-15) 8 .Przestrzeganie praw autorskich to zasada, która jest przyjmowana właściwiebezdyskusyjnie, chociaż w przypadku plagiatowania przez anonimowych użytkownikówtekstów np. z innych stron w internecie, często zamiast usuwania wartościowychinformacji stosuje się prośby do autorów tych tekstów o pozwolenie na użycie ichw Wikipedii na licencji GFDL. Kilku wikipedystów w tym przypadku czuwa, aby takieteksty nie znajdowały się bez zezwolenia w projekcie zbyt długo. Praca nad sprawdzaniemtego, czy nie nastąpiła sytuacja, że autor tych treści nie przeniósł ich ze swojejstrony do Wikipedii jest jednak na tyle mozolne i wyczerpująca, że tylko niewielkaczęść użytkowników zgadza się na poświęcenie dodatkowego czasu, aby prowadzićrozmowy z autorami różnych stron internetowych. W przypadku serwisów dysponującychwieloma stronami internetowymi zawierającymi użyteczne informacje wysyła8Medialność tego wydarzenia była na tyle duża, że opisane zostało ono w jednej z prac socjologicznychpoświęconych internetowi: Jacek Kurczewski skomentował to wydarzenie we wstępie dopracy pod własną redakcją.

More magazines by this user
Similar magazines