PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Społeczne problemy organizacji pracy i sposoby ich rozwiązywania... 303Rekrutacja i socjalizacja nowych użytkownikówPonieważ Wikipedia rozwija się bez ustalonego odgórnie schematu, pojawiająsię w niej głównie artykuły z dziedzin, którymi interesują się jej użytkownicy lubz którymi sa związani zawodowo. Początkowo były to przede wszystkim artykułyzwiązane z techniką, głównie z informatyką, ponieważ informacja o projekcierozchodziła się głównie w środowiskach informatyków oraz hakerów. Pod pojęciemhakera rozumiem tutaj osobę zaangażowaną w rozwijanie komputerowegooprogramowania, związanego także silnie z ruchem Open source. Jak pisze ManuelCatells Hakerzy nie są tymi ludźmi, za których uważają ich media. To nie bezmyślnimaniacy komputerowi, którym zależy na łamaniu zabezpieczeń, nielegalnympenetrowaniu systemów lub zakłócaniu ruchu w sieci (Castells, 2003: 52).Pojęcie to odnosi się do specjalistów o wysokich umiejętnościach związanychz programowaniem i wytworzonej przez nich specyficznej subkultury (...) kulturahakerów odnosi się moim zdaniem do zbioru wartości i norm, które ukształtowałysię w grupie programistów komputerowych współpracujących ze sobą za pośrednictwemsieci przy realizacji samodzielnie zdefiniowanych projektów związanychz twórczym wykorzystaniem komputerów (tamże: 53).W takiej społeczności początkowo cenione były wysoko umiejętności techniczne,a projekty wolnego oprogramowania wiązały się prawie tylko z kwestiamitechnicznymi. Jednakże w przypadku tworzenia encyklopedii potrzeba było takżespecjalistów z wielu różnych dziedzin, którzy takich umiejętności technicznychnie posiadają. Ich pojawianie się w Wikipedii wiązało się przede wszystkim z łatwościąedytowania treści. W wielu wąskich dziedzinach brakuje jednak ciąglespecjalistów, więc część społeczności wikipedystów podejmuje kroki promowaniaprojektu w mediach, aby trafić do tego typu środowisk. Początkowo były to akcjepromocyjne w przestrzeni internetu, głównie na grupach dyskusyjnych związanychz poszczególnymi dziedzinami nauki. W późniejszym okresie były to akcje w mediachinternetowych i prasie papierowej, a w końcu także w radio i telewizji.Obecnie Wikipedia znajduje się w pierwszej dziesiątce stron internetowych,biorąc pod uwagę popularność. Od momentu jej powstania do projektu przybywalinie tylko chcący ją wzbogacać użytkownicy, lecz także osoby niszczące jej treści.W kwietniu 2007 roku codziennie zaobserwować można było rejestrowanie się100-150 nowych użytkowników. Chociaż tylko ok. 10% z nich edytowało późniejWikipedię, to jednak liczba dziesiątek nowych użytkowników w każdym miesiącuwymagała wytworzenia pewnych form zaznajamiania ich z obowiązującymiw projekcie zasadami i zaleceniami. W tym celu powstał „Komitet Powitalny”,mający za zadanie witać nowych wikipedystów. Obecnie nowi użytkownicy są witanispecjalnymi szablonami, w których zawarte są odnośniki do stron z zasadamii zaleceniami z prośbą o stosowanie się do nich. Dużymi problemem dla nowych

More magazines by this user
Similar magazines