PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

342Jerzy Olszewski0,80,70,60,50,40,3kobietymężczyźnimajsierpieńlistopadlutymajsierpieńlistopadlutymajsierpieńlistopadlutymajsierpieńlistopadlutymajsierpieńlistopadlutymajsierpieńlistopadlutymajsierpieńlistopadlutykw. IVkw. IIIIIIIVkw. IIIIIIIVkw. IIIIIIIVkw. IIIIIIIV1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Rys. 5. Udział pracujących w sektorze publicznym do pracujących ogółem według płciŹródło: W trosce o pracę, Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004, http://www.boell.pl/download_pl/Przyszlosc_pracy_a_kobiety.pdf,s. 172.Niestety czasy, kiedy wyższe wykształcenie gwarantowało znalezienie dobrej pracy,odeszły już w zapomnienie. Obecnie o możliwości zatrudnienia w znacznej mierzedecyduje kierunek studiów. Dlatego też wybór odpowiedniego kierunku studiówma istotne znaczenie dla póź niejszego znalezienia pracy.PłaceDyskryminacja kobiet przejawia się także w przeciętnie niższych płacach uzyskiwanychza pracę jednakowej lub podobnej wartości. Zjawisko to obserwuje się wkażdym kraju i każdej grupie zawodowej (por. tabela 1). Sytuacja taka sprawia,że kobiety przestają inwestować w siebie między innymi poprzez podnoszeniekwalifikacji zawodowych czy zdobywanie nowych umiejętności.Mimo że formalne wykształcenie jest przeciętnie biorąc wyższe w przypadkukobiet, zarabiają one mniej. Patrząc z makroekonomicznego punktu widzenia,na różnice w pła cach kobiet i mężczyzn składają się:

More magazines by this user
Similar magazines