PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Joanna HałajStres organizacyjny a syndrom wypaleniazawodowego w grupie zawodowej dziennikarzySpecyficznym zjawiskiem dotyczącym problematyki stresu zawodowego jesttzw. zespół wypalenie zawodowego (ang. burnout). Christina Maslach (Maslach,Jackson, 1983: 227-251) określa wypalenie jako zespół fizycznego i emocjonalnegowyczerpania, depersonalizacji i zaniku dążenia do sukcesu osobistego.Maslach wyróżnia zatem trzy komponenty rozwoju wypalenia zawodowego:1. Wyczerpanie emocjonalne:–– etap somatyzacji trudności i fizycznej ucieczki,–– objawy psychosomatyczne, np. bóle głowy, zmęczenie, bezsenność.2. Depersonalizacja, „utrata troski o człowieka”:–– unikanie kontaktu psychicznego, demonstracyjny brak zainteresowaniai współczucia.3. Poczucie braku osiągnięć zawodowych:–– negatywna ocena siebie jako pracownika,–– „wypadanie” z roli zawodowej,–– zmniejszenie efektywności pracy,–– wzrost konfliktowości w stosunku do współpracowników,–– częstsze sięganie po alkohol lub narkotyki,–– lęk oraz poczucie krzywdy i winy.Na podstawie teoretycznych założeń dotyczących stresu i wypalenia zawodowegooraz w oparciu o wiedzę z zakresu Verońskiego Modelu Stresu autorstwaTadeusza Marka, skonstruowano teoretyczny modelu stresu organizacyjnegow zawodzie dziennikarza.

More magazines by this user
Similar magazines