PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

370Joanna Hałaj4,003,903,803,703,603,503,403,303,203,103,003,483,593,413,753,893,32stresoryzwi¹zane zcharakterempracystresoryzwi¹zane zzarz¹dzaniemrelacjeinterpersonalnekariera iosi¹gniêciastrukturaorganizacyjna iklimatrelacja dompracaRys. 2. Rodzaje stresorów w zawodzie dziennikarza oraz ich średnieJak wynika z powyższych danych, największą wartość osiągnęła strukturaorganizacyjna i klimat. Oznaczać to może, że właśnie ten stresor jest największąbarierą w pracy dziennikarza. Czyli, że dziennikarze mogą najbardziej odczuwaćnapięcia emocjonalne w redakcji związane z niezadowoleniem ze struktury organizacyjnejw redakcji oraz z atmosferą (klimatem) w organizacji. Owa stresującadziennikarzy atmosfera panująca w redakcji, może powodować u nich napięciainterpersonalne z kolegami redakcyjnymi ale również sam fakt niezadowoleniapłynącego z klimatu organizacyjnego może być wynikiem braku akceptacji kulturyorganizacyjnej, krytycznej postawy co do jej struktury. Najniższą wartośćw badaniach uzyskał stresor związany z relacjami między domem a pracą. Wyglądana to, że dziennikarze być może separują te dwa środowiska, zakreślając międzynimi granice. Oznaczać to również może, że nie mają częstych konfliktóww domu z powodu swojej pracy i nie przenoszą problemów z domu do pracy.Można by zaryzykować stwierdzenie, że albo praca jest dla nich odskocznią oddomu albo dom(rodzina) odskocznią od pracy. Wartości pośrednie uzyskały pozostałestresory: kariera i osiągnięcia, stresory związane z zarządzaniem, z charakterempracy oraz z relacjami interpersonalnymi. Z tego wynika, że potrzebazwiązana z zawodową karierą oraz osiągnięciami w pracy może być, w odczuciudziennikarzy, blokowana między innymi trudnym dla nich do zaakceptowania stylemzarządzania redakcją oraz niezadowalającą a wręcz stresującą ich strukturą,jaka funkcjonuje w redakcji. Tego typu wniosek może potwierdzać stresor, któryotrzymał największą wartość w powyższych wynikach (struktura organizacyjnai klimat) oraz stresor znajdujący się zaraz po nim, związany z zarządzaniem.Charakter pracy jest również źródłem presji jaką dziennikarz odczuwa w swoimzawodzie i znajduje się, wśród średnich jakie uzyskały wszystkie sześć stresory,

More magazines by this user
Similar magazines