PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

38Sylwester M. Kaniastatki pasażerskie. Jakkolwiek wyraźnie stocznia stawia na oferowanie produktówwysokiej jakości, niezbędne (zwłaszcza w obliczu prężnie rozwijającej siędalekowschodniej konkurencji, głównie ze strony Chin i Korei Południowej) jestograniczenie kosztów i ogólna poprawa rentowności.Głównym elementem kształtującym funkcjonowanie firmy z jednej strony,jest nastawienie na budowę statków o wysokiej jakości, co w obliczu warunkóww jakich funkcjonuje jest uzasadnione. Z drugiej strony istotnym celem jest ograniczeniekosztów i poprawa rentowności. W obliczu tak sformułowanej strategii ekonomicznejStoczni, strategię personalną wyznaczają działania nakierowane napodnoszenie wydajności pracy i poprawy jej warunków.Kulturowa mapa organizacji jako konsekwencjafunkcjonowania otoczenia i przyjętej strategii rozwojuEfektywne funkcjonowanie organizacji nie można zrozumieć abstrahując od kulturyorganizacyjnej, gdyż jej wpływ decyduje o sile potrzeb pracownika i hierarchiitych potrzeb i jest jednym z podstawowych czynników decydujących o skutecznościzarządzania organizacją. Do pokazania związków kultury organizacyjnejz efektywnym funkcjonowaniem organizacji, wykorzystano wyniki badań określającychkulturową mapę organizacji w Stoczni Gdynia i Gdańsk, jako reprezentantówpolskiego przemysłu okrętowego.Badania pozwoliły na zdiagnozowano kultury organizacyjnej aktualnej i pożądanej,oraz na opracowanie jej optymalnego modelu funkcjonowania. W tymcelu posłużono się znanym modelem wartości konkurujących, a metoda badaniaopracowana na podstawie założeń modelu, daje możliwość diagnozy kultury organizacyjnejaktualnej, jak i pożądanej.W tym miejscu należy dokonać rozróżnienia między wizją kultury pożądanej,która jest wyrazem dążeń, czasami marzeń subiektywnych odzwierciedleń pracowników,które nie muszą wcale być w zgodzie z optymalnym modelem kultury, którajest współzależna od pewnej wizji funkcjonowania przedsiębiorstw jakimi są polskiestocznie. Wizja i misja są z kolei wartościami, których realizacja jest kształtowanaw zależności od wielu innych obiektywnych czynników a w szczególności od globalnegootoczenia, w którym funkcjonują stocznie oraz cały przemysł okrętowy. Te właśnieczynniki wyznaczają pewien model kultury, wzorce i wartości w kształtowaniuefektywnych zachowań zarówno organizacji jak i jej pracowników.Model wartości konkurujących powstał w wyniku badań nad głównymicechami efektywnych organizacji. W skrócie rzecz ujmując model sprowadza

More magazines by this user
Similar magazines