PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

40Sylwester M. Kaniapożądana ze względu na budowanie pozycji na globalnym rynku. Cechą charakterystycznądla tego typu organizacji jest koncentracja na sprawach wewnętrznych,z dużą potrzebą stabilności i kontroli, z jednoczesną koncentracją naORIENTACJA NA SPRAWYWEWNĘTRZNEORIENTACJA NA SPRAWYWEWNĘTRZNEStocznia GdańskStocznia GdańskRys. 3. Uśredniony profil kultury organizacyjnej dla Stoczni GdańskKultura aktualna _____________Kultura pożądana -------------------Źródło: Opracowanie własne.ELASTYCZNOŚĆ I SWOBODA DZIALANIA50A AD D40ELASTYCZNOŚĆI SWOBODADZIAŁANIA3020Klan10Hierarchia1010Adhokracja203050Rynek 40STABILNOŚĆ I KONTROLA50BCCSTABILNOŚĆ I KONTROLAELASTYCZNOŚĆI SWOBODADZIAŁANIAORIENTACJA NA POZYCJĘWOTOCZENIU ZRÓŻNICOWANIEW OTOCZENIU I ZRÓŻNICOWANIEELASTYCZNOŚĆ I SWOBODA DZIALANIAORIENTACJA NA SPRAWYWEWNĘTRZNEORIENTACJA NA SPRAWYWEWNĘTRZNE50AD403020Klan10HierarchiaAdhokracja10203040Rynek 50STABILNOŚĆ I KONTROLASTABILNOŚĆ I KONTROLAStocznia Stocznia Gdynia. Gdynia. Profil zbiorczyBCORIENTACJAORIENTACJA NANAPOZYCJĘWPOZYCJĘW OTOCZENIU I ZRÓŻNICOWANIERys. 4. Uśredniony profil kultury organizacyjnej dla Stoczni GdyniaKultura aktualna _____________Kultura pożądana -------------------Źródło: Opracowanie własne.

More magazines by this user
Similar magazines