PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Międzykulturowe dylematy zarządzania organizacją... 49Różne podejście do relacjimiędzyludzkichRóżne sposobyrozwiązywaniaproblemówRóżnicew komunikacjiRóżne podejście do czasuRys. 1. Dylematy zarządzania w aspekcie różnic polsko-niemieckichRóżne podejście do relacji międzyludzkichRóżne podejście do relacji, które znajduje wyraz w kontaktach polsko-niemieckich,dobrze ilustruje wprowadzony przez R. Gestelanda podział kultur świata nakultury protransakcyjne i propartnerskie (Gesteland: 2000: 18-28).Gesteland zaobserwował, że ludzie pochodzący z krajów, gdzie przeważa nastawienieprotransakcyjne, skupiają się przede wszystkim na wykonaniu zadań,osiąganiu celu, transakcji jako takiej, natomiast dla osób pochodzących z krajówo kulturze propartnerskiej najważniejsze są stosunki i relacje z innymi. Osoby nastawionepropartnersko mogą postrzegać nastawionych prozadaniowo partnerówjako zbyt pewnych siebie, agresywnych, wręcz grubiańskich. Natomiast dbanieo dobre stosunki może sprawiać wrażenie opieszałości i niezdecydowania i takteż może być postrzegane przez przedstawicieli kultury protransakcyjnej.Podział kultur na te, bardziej zorientowane na zadania i te, w których nawiązaniei utrzymanie relacji jest priorytetem ma swoje odzwierciedlenie w praktycebiznesu i zarządzania (Murdoch, 1999: 47-79; Mikułowski-Pomorski, 1999: 101-122,Mruk (red.), 2002: 203-206; Kamiński, 2003: 162-180):Tabela 3. Cechy charakterystyczne kultury propartnerskiej i protransakcyjnejKultury propartnerskieNajpierw dobre stosunkiHarmonia, miłe stosunkiKultury protransakcyjneStosunek do rozpoczynania interesówNajpierw interespriorytet w komunikacjiDobre zrozumienie, wymiana informacji i faktów

More magazines by this user
Similar magazines