PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

70Beata PawłowskaRozmawiali o pracy i o swoich prywatnych sprawach. Wzajemnie się wspieralii doradzali sobie.Kolejnego dnia po śniadaniu rozpoczęła się dalsza część szkolenia. Rozpoczętood omówienia nakręconych poprzedniego dnia inscenizacji. Psycholog omówiłz przedstawicielami zachowania pozytywne, jak i te wymagające poprawy. Byływskazówki jak radzić sobie z „trudnymi klientami”. Następnie w oparciu o nagranymateriał przedstawił kilka zagadnień z „mowy ciała”, czym żywo zainteresowałgrupę. Atmosfera bardzo się rozluźniła a uczestnicy szkolenia chętnie brali udziałw kolejnych ćwiczeniach. Po przerwie obiadowej przedstawiciele szkoleni byliz technik sprzedaży.O godzinie 20.00 rozpoczęła się uroczysta kolacja, która trwała do 2.00 w nocy.Było dużo jedzenia, alkoholu, muzyki i zabawy. Osoby uczestniczące w szkoleniudużo tańczyły, rozmawiały, śmiały się. Można było odnieść wrażenie, że dobrze czująsię w swoim towarzystwie. Odwołując się do wyróżnionych przez nas wcześniejkategorii zauważyć można było, że jest to faza szkolenia nazwana „czas relaksu”.Kolejny dzień, to zajęcia na powietrzu i część szkolenia, którą możemy nazwać„trening, gra”. Pracownicy zostali podzieleni na ośmioosobowe grupy, któremusiały pokonać kilkuetapowe zadania, takie jak: przejście po ustawionychw pewnej odległości beczkach za pomocą belki i lin, chodzenie na tzw. kłodach, czyprzejście po linie. Ćwiczenia te wymagały współdziałania i współpracy. Pomiędzyuczestnikami wytwarzała się więź oraz poczucie wspólnotowości i przynależnościgrupowej. Podczas ćwiczenia „chodzenie na kłodach” wymagano nie tylko zsynchronizowania,ale także wyłonienia lidera grupy, który nadawał tempo marszuoraz wydawał komendy. Co ciekawe, w dwóch na trzy grupy liderami zostałyosoby pełniące funkcje formalnych kierowników (regionalni kierownicy sprzedaży).Ponadto ćwiczenia te wzmagały rywalizację i chęć zwycięstwa, co podczas końcowejfazy szkolenia przełożone zostało na zwiększenie motywacji do intensywnejpracy na rzecz firmy. Całość szkolenia została oceniona bardzo wysoko.Osoby, zapytane o wrażenia ze szkolenia odpowiadały:„Było to bardzo udane szkolenie. Nasza firma dobrze to zaplanowała. Poprawiłmi się humor.” (mężczyzna 35 lat)„Było to jedno z lepszych szkoleń. Mamy świetny zespół. Całość oceniambardzo wysoko.” (kobieta 29 lat)„Dobrze się bawiłam. Było świetnie. Nigdy wcześniej nie chodziłam po linie!”(kobieta 26 lat)„Naładowałem akumulatory. Całość oceniam celująco. Choć wiek nie ten, toudało mi się przejść po beczkach. Zespół bardzo zgrany. Nasz zespół jest bardzodobry, a myślę, że będzie jeszcze lepszy” (mężczyzna 44 lata – kierownik).Przedstawiciele handlowi uczestniczą także w rytuałach odnowienia i nagradzaniaosiągnięć.

More magazines by this user
Similar magazines